Aita kanaliserar sitt Högre Jag, Oktober 18th, 2020

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

Oktober 2020

 

https://www.youtube.com/watch?v=IaAVRe6sfjU

Det är underbart att få ha kontakt med er, Våra Kära, denna underbara dag som Gud har skapat. Vår förbindelse med er blir stakare och starkare för var dag, när er kärleksvibration ökar och er relation med ert Högre Själv, med ert Andliga Själv blir närmare.

Alla era dagar är nu heliga. Ni känner energierna komma in. De uppfriskar er, de bemäktigar er, de ger er styrka i er kännedom om era heliga själv.

Det som har irriterat er, triggat en negativ respons, fått er jämvikt ur balans – i det förflutna – stör er knappt nu. Ni är faktiskt i den här världen, i mänsklig form, men ni är knappt av denna värld längre.

I er tredje-dimensionella medverkan, så kunde ni inte se skogen för träden. Ni tumlade runt i livets detaljer. Ni koncentrerade er på det som var negativt, ert ego var det dominerande.

Nu ser ni hela skogen och de individuella träden, de negativa detaljerna i de dagliga händelserna stör er inte längre. För kärleken har trängt igenom er varelse, kärlek är er guide, er ledare.

Idag ska vi tala mer om uppstigningen, för ert hela syfte och er koncentration är nu att stiga upp ur rädslan, till den femte dimensionen av kärlek. För ni befinner er mitt uppe i det stora uppvaknandet, i det stora avslöjandet av sanningen om planeten Jordens resa.

Den stora sanningen är att ni är Själar i mänskliga kroppar, här för att uppleva smärta och rädsla, så att ni ska kunna känna större kärlek, ni kommer att vara kärlek, ni kommer att utstråla kärlek, för ni har avlägsnat allt som inte är kärlek från ert tänkande sinne.

Era tankar i denna förunderliga nya tid kretsar sig kring Gudomlighet. Ni ser era medmänniskor såsom Gudomliga varelser på vägen mot upplysning, på vägen till uppstigningen, på väg att återgå till kärlek.

Ni ser Gudomlighet inom alla. Och därför förlåter ni alla. Ni ser besynnerligheter i era medbröders beteende, ni ser hur egot uttrycker sig självt genom dem.

Ni kan se hur de omedvetet, ovetande är fångade i sin negativa medverkan i en rädslofylld värld. Deras tankar, deras uppfattningar om livet, deras reaktioner på vad som sker runtomkring dem – är inte deras egna.

Ni kan se hur de uppträder i enlighet med indoktrineringen, lärorna i sin kulturella moralitet. Ni kan se hur de har fått lära sig att hata alla som är annorlunda än de. Ni ser hur de har fått lära sig att frukta.

Ni ser hur starkt inflytandet från jordiska informationskällor påverkar dem. Genom att vandra på gatan, i tiden för denna stora pandemi år 2020, så kan ni avgöra vilka som ser på TV och vilka som inte gör det.

Vilka bär en mask? De som går ensamma, utan följeslagare, långt ifrån ett potentiellt virus och ändå bär en mask, dessa är de som ser på TV.

De är de som lever i djup rädsla. De är de som lyssnar till orden i de falska nyheterna, de är de som drivs av rädsla.

Vad behöver de för att uppstiga? Vi har syftat på detta tidigare. De måste inse att de är Gudomliga. De måste inse att de är Själar, odödliga, eviga Själar, införlivade i mänskliga hjärtan, i mänskliga kroppar.

Gudomlighet kan inte yrkas på förrän man inser att den existerar. Fram tills Mänskligheten inser den heliga naturen i sitt varande, kan han inte göra anspråk på att den är hans egen. I stället kommer han att fortsätta bete sig som en fattig, ensam, övergiven, bedrövlig, ändlig individ, som är dömd till att dö i fattigdom, eländighet och hat.

När mänskligheten inser att han är Gudomlig, så förändras hans beteende, för det finns då en djupare anledning till livet. Att leva, uttrycket för kärlek, tas sig en helt ny innebörd när vi vet att vi är odödliga.

En vacker dag kommer vi att lägga vår kropp åt sidan. Vi kommer att lägga vårt ego åt sidan, för i vetskapen av vår Gudomlighet, kommer vi inte längre behöva den. Vi kommer att inse att detta är en del av den stora illusionsuppfattningen. Egot är inte den och vad vi är.

Egot är en förklädnad av negativitet, som härstammar från orden och uppfattningarna hos den familj och det samhälle vi föds in i. Egot är medverkande i rädsla och separation, som vi kom hit för att uppleva.

Egot hade velat att vi skulle tro att vi bara har denna enda livstid, att vi är alldeles ensamma, att alla runtomkring oss är emot oss och att vi måste försvara oss själva. Det är motsatsen som gäller, tryggheten ligger i vår försvarslöshet.

När vi lägger ner de negativt betingade responser som vi lär oss i vår barndoms indoktrinering, när vi ser naturen i de inpräntade negativa talesätt som vi har fått lära oss såsom vår automatiska respons till våra medbröder, när vi återgår till kärlek och upptäcker vår gudomlighet, när vi koncentrerar oss på kärlek – så försvagas vårt egos röst och viker slutligen undan.

Vad annat behöver våra tredje-dimensionella rädslofyllda bröder lära sig? De behöver se den effekten av varje ord som kommer till deras tankar eller som uttalas av dem, varje ord, varje fras har en effekt på deras eget psyke och på deras bröder.

Mänskligheten inser inte att ord är kontrollmekanismen i den tredje-dimensionella världen. Vi tänker med ord, vi talar med ord. Ord innehåller magiska formler. Detta är var ordet formulera kommer från.

När vi talar med ord, i enlighet med naturen i våra yttranden, lägger vi formeln av kärlek eller rädsla på oss själva och dem som lyssnar till oss.

När vi uttalar kärleksfulla, medkännande, uppmuntrande ord så lyfts våra medbröder upp.

När vi kritiserar, nedvärderar dem, skrattar åt vad vi anser att är deras dumheter, för att de inte uppför sig så som de borde, så faller vi och våra medbröder längre ner i den mörka och slingrande formeln och den tredje-dimensionella rädslo-inblandningen.

Varje ord som kommer ut ur Guds Barn är skapande. Negativa, skarpa ord skapar genom den universella lagen negativa, rädslobaserade resultat. Kärleksfulla, vänliga, välvilliga ord skapar kärleksfulla, vänliga och välvilliga resultat, samt lyfter upp både givaren och mottagaren till högre höjder av kärlek och ljus.

Kärleksfulla ord och en kärleksfull attityd skapar värme, gemenskap och kamratskap mellan mänskliga bröder. De avslutar division och separation. De lyfter upp både givaren och mottagaren.

Och sedan, sist men inte minst, när ni har sett sanningen i er mänskliga historia, när ni har sett naturen i det stora svek som ni har levt under, så måste era medbröder göra detsamma.

Historien är skriven av skuggregeringen. De som spelar de mörka i den stora Shakespeare-liknande tragedin, komedin som instiftar planeten Jordens upplevelse – har en agenda för att kontrollera och manipulera mänskligheten.

Deras enda önskan är att tjäna självet, makten över andra. Så de har skrivit om historien för att tjäna sina syften. De har gjort omskrivningar i de stora religiösa lärorna, tagit ut sanningar och lagt till falskheter.

De har inte berättat sanningen om fängelseplaneten Jordens historia. De har dolt den grymma kontroll som de har utövat över mänskligheten. De har utelämnat de mörka gärningar och manipuleringar vilka de har använt sig av.

De har inte berättat historien om hur deras agenda verkligen fungerar. Medan vi, de som håller på att uppstiga, frodas av kärlek så frodas de av vår rädsla. De får energi av vår desperation, våra emotioner av låga frekvenser, vår smärta och vårt hat.

Så eftersom dessa förödande och rädslofyllda känslor ger energi till dem, är det naturligtvis dessa känslor som deras agenda har planerats för att generera i oss.

Sålunda har vi i eoner haft slaveri och människohandel. Vi har haft krig och strider, tortyr och koncentrationsläger. Vi har haft skuggregeringen, de som styrt, vilka inte är mänskliga, och som har planerat agendan för den mänskliga historien. Historien berättas av vinnarna och hittills har de varit vinnarna.

Men nu, i denna uppstigningstid, i denna tid av uppenbarande, måste sanningen om vår inblandning i rädsla, det negativa manipulerandet hos våra styrande inses. För vi kan inte avlägsna något som vi inte kan se. Vi kan inte avlägsna de korrupta från makten förrän vi kan se deras korruption.

Våra väldigt kära, känn er förvissade om att detta är orsaken till att vi nu har ett sådant kaos. Sanningen om det stora sveket hos skuggregeringen, den stora illusion under vilken vi har levt, är på väg upp i förgrunden.

Vi ser korruptionen, lögnerna, manipulerandet, vi kan avlägsna det. Fram tills vi ser det, fram tills vi ser vilka förövarna, de korrupta är, så kan vi inte göra något. Och härligheten i detta är att allt detta just nu är i gång.

Ja, befriandet av planeten Jorden från sin tredje-dimensionella indoktrinering håller på att ske i snabb takt, medan vi talar. Mänskligheten håller på att vakna upp, mänskligheten håller på att ta sig ut från desperationens dispyter och återgår till kärlek som är dess underbara, naturliga och oundvikliga arv.

Aita Kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

You may also like...