Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv 19 oktober 2020

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

19 oktober 2020

FAS TVÅ AV DET STORA AVSLÖJANDET LIGGER FÖR DÖRREN

Det är underbart att få hälsa på er på denna mycket speciella dag, för alla dagar som Gud, Källenergi, Gudomlig Essens, har skapat är mycket speciella. Och det är verkligen Gudomligt att få kontakt med er – våra mycket Kära.

Vad är Gud? Inte någon farfars figur som sitter på ett moln och dömer oss för vårt goda eller dåliga uppförande. Gud är allt som finns, den stora Jag är. Gud är den elektromagnetiska energi som driver oss, som ger oss liv, som driver hela den materiella sfären.

Det fria flödet av den elektromagnetiska energin in i och genom oss ger oss en underbar känsla. Det fria flödet av Guds energi, oförminskat av egots besattheter och tankar, skänker oss salighet, glädje, frid, tacksamhet och ett djupt vetande om att allt är väl, vi är trygga och för alltid hållna i de fridfulla, beskyddande armarna av Guds kärlek.

Och det flödet av Guds kärlek är det vi är på väg emot, för vi är verkligen på väg mot den femte dimensionen. Vi lämnar den rädslofyllda, tredje-dimensionella, tunga, övningssimulatorn bakom oss. Det är dags för oss att återvända till kärlek.

Dag för dag för dag, då mer och mer av Guds energi, mer Gudomlig essens genomtränger vår verklighet och löser upp rädslan och de onda aningar under vilka vi levt, återvänder vi till kärlek, återvänder vi till himmelsk salighet, till och med i våra mänskliga kroppar.

Varje dag blir ytterligare en vacker dag i Paradiset. Varje dag ska omhuldas och älskas. I varje ögonblick är kärlek, skratt och lycka basen i vårt nya femte-dimensionella paradigm.

Så, vi befinner oss verkligen i underbara, fascinerande tider. Det råder så mycket kaos och förvirring och frenesi omkring oss. Skuggregeringen, kontrollörerna, de som var frivilliga till att spela de mörka i denna stora planeten jorden resa, de tas bort.

Vår framtid är ljus, verkligen. Men, även om vi vet detta och känner detta, är det inte uppenbart i vår nuvarande verklighet. Mänskliga ögon kan inte se det, mänskliga öron kan inte höra det.

Det är vår Ande, vår Själ, vårt Högre Själv, som vet att allt är väl i Guds magnifika värld. Ha tillit till Guds plan för Mänsklighetens uppstigande.

Tiden är nära nu då allt kommer att avslöjas. Sanningen om mänsklighetens belägenhet, sanningen om skolsalen jordens upplevelse, sanningen om vår situation kommer att röjas.

Och denna kaotiska tid vi nu genomlever är nödvändig för att det stora avslöjandet ska kunna ske. Hur ska vi annars kunna visa våra sovande bröder, som fortfarande är förtrollade av drömtillståndet på planeten jorden resan, sanningen?

Vi kan inte berätta det för dem, för de är för djupt nedsänkta i sin jordliga mardrömsupplevelse för att höra eller tro på våra ord, att se ljuset, skönheten i den himmelska verkligheten som är på väg.

Det stora avslöjandet, eller kanske lämpligare benämnt den stora apokalypsen, denna stora apokalyps vi genomlever, visar oss korruptionen, ondskan, den grymma manipulationen och manövrerandet av de mörka som styrt oss i eoner.

Apokalypsen, som den beskrivs i Uppenbarelseboken, är den totala slutliga förstörelsen av den tredje-dimensionella rädslofyllda världen.

De korrupta egentjänande varelserna är på väg att tas bort, de korrupta avhumaniserande programmen och reglerna och föreskrifterna nedmonteras.

Så, Kära Hjärtan, Kära Själar, lita på planen. Det är speciellt viktigt att ni litar på Guds plan för uppstigning i den omedelbara framtiden, för vi ska precis inträda i fas två av det stora avslöjandet.

Fas två kommer att bli tyngre och mer kaotisk än fas ett. Och det är viktigt att vi kvarstår lugna och fridfulla genom all till synes oro och förvirring.

Vi ska in i en andra nedstängning, kära vänner. Tidslinjerna konvergerar och vår framtid håller sakta på att cementeras.

Och ja, ljuset har vunnit, men de mörka människorna och de korrupta systemen måste fortfarande avlägsnas. De ger inte upp lätt. Därför att makt, kontroll, enorma rikedomar och demonisk, djävulsk styrning ger dem loosh, den mörka, flödande ondskefulla energi som de lever av.

Världen är så utformad att vi, de empatiska människorna, de kärleksfulla, lever på kärleksenergi, flödet av Gudomlig källessens. De, de mörka kontrollörerna, lever på smärtan och rädslan som genereras av oss som en reaktion på deras grymma behandling.

Det är därför de är så desperata just nu. De vet, de känner att de håller på att förlora sin makt. Deras energi dräneras nu, för mänskligheten är snabbt på väg bort från rädsla. Mänskligheten vänder sig i allt ökande grad bort från fällorna och smärtan som är den tredje-dimensionella resan.

Så de mörka har sin egen plan för mänsklighetens ytterligare och djupare, totala förslavning. De kommer inte att lyckas, men de måste försöka. Därav plandemin, därav maskerna, därav den splittrande hatretoriken.

Det är därför vi har de betalda upploppsanstiftarna, antifa, neddragningen av polisens resurser, försöken att ta bort våra vapen så vi inte har möjlighet till fysiskt motstånd.

Nu närmar sig tiden snabbt då sanningen inte bara ska droppas ut, utan vara en syndaflod. Avslöjandena av de mörkas falska agenda finns redan till hands. Droppe för droppe får vi höra sanningen. Den är verkligen olycksbådande.

Och nu kommer mer att tillkännages, på ett sätt som inte kommer att få någon att tvivla på att det är sanningen. De mörka kommer inte längre att kunna gömma sig bakom lögner och hyckleri.

Ja verkligen, det här är orsaken till att världens befolkning är så stor. Många, många själar ville komma till planeten jorden vid denna tid för att få uppleva denna stora apokalyps. Det kommer att bli en underbar historia att berätta för ens Själsfamilj, ens föräldrar, ens barn.

Vi människor har levt oräkneliga liv. Vi kom till jorden för att uppleva allt som finns att uppleva och rapportera tillbaka till Gud, rapportera tillbaka till den himmelska enheten vad vi har lärt oss.

Om Gud sägs det att han kände sig ensam, det är orsaken till att han sprang fram i all sin härlighet för att skapa kosmos, universum, stjärnorna, solarna, planeterna, de levande varelserna genom vilka livsblodet flödar.

Allt är Gudomligt, allt i denna och varje materiell sfär är av Gud, för det finns ingenting utanför Gud. Vi, våra Själar är Guds essens, gudomligheten själv i form. Detta är hur och varför vi alla är ett.

Här på jorden är vårt uppdrag att leva mardrömmen av det som inte finns. Leva mardrömmen av allt som inte existerar och därmed få en djupare, mer kärleksfull och insiktsfull förståelse om totaliteten och det fantastiska undret i den kärlek som vi inneboende består av.

Så, våra Kära, trots det som är på väg, tack vare den ni är, tack vare den Gud är, lita på Guds plan. Precis som ni planerade ert liv och era upplevelser och ert lärande här på jorden, har Gud en plan.

Och Guds plan är allsmäktig, obestridlig och magnifik ifrån början. Gud är det flöde av kärlek som ger oss liv. Guds universella lagar styr allt liv i den materiella sfären. Och det är Guds lag som håller planeterna i den mirakulösa orientering som för oss till denna underbara plats.

Slutet på planeten jordens resa ligger nära. Jubla, verkligen jubla. Då ni går genom de närmaste månaderna av jordtid, koncentrera er inte på de negativa, rädslofyllda händelserna omkring er.

Vet att allt är väl, se skönheten i det sätt på vilket Guds plan för återupprättelse av jorden utspelas. Framför allt, var i frid och lita på planen.

Allt är väl i er värld, för ni står i förbindelse med er inneboende Gudomlighet och ni kan sanningen om planeten jordens resa. Slappna av, gå inombords, tala med er Själ, var i frid, för Gud ansvarar för vår återvändo till kärlek.

Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...