Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  23 oktober 2021

 

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  23 oktober 2021

 

 

Jag är Judas och jag har lite att säga till er idag. Det kommer tider som en del av er räknar som svåra tider. Betyder då detta att det kommer att vara svårt för var och en av er. Nej, så är det inte sagt eller menat. Det som händer är att en del av er kan känna sorg för någon som de mist eller någon som har blivit mycket sjuk. En del av er kan förlora sina ägodelar och ytterligare andra kan få börja om på nytt någon annanstans. Det är en omvälvande tid på Jorden och det kan bli en omvälvande tid för individen, mänskligheten och övriga riken på Jorden inklusive Jorden.

Utvecklingen tar ett kvantsprång framåt och det påverkar allt och alla. En liten del av mänskligheten har dock funnit sina gåvor och kan nu sprida dem över Jorden. De blir som balsam för många själar och väcker dem ur den dvala som de befinner sig i. Det gör att utvecklingen forceras en aning tills allt går sin jämna lunk igen. Ett högre medvetande har då inträtt på Jorden och allt samverkar mot ett samhälle där rättvisa, ärlighet, sanning och medkänsla råder. De krafterna verkar redan på Jorden, men kommer att få ett större genomslag, för att slutligen omfatta hela Jorden. En Jord, ett medvetande i samklang med allt som existerar och lever på Jorden. Det mänskliga medvetandet kommer att vara i samklang med Jordens inre källa och ingen kommer längre att behöva vara rädd, gå hungrig eller vara frusen. Jorden står inför sin egen härlighet och det gör mänskligheten också. Den här tiden är i antågande och den har på sina håll redan börjat att skönjas för den som är uppmärksam.

Var nu uppmärksamma på er själva, kära Jordbor, var uppmärksamma på era tankar och känslor, lär av era misstag och förändra det som ni kan förändra. Ni har förmågan och kraften att styra ert eget liv, all ledning finns inom er. Lyssna noga och följ er själs uppmaningar och råd. Er själs väg är en rakare resa men det kräver lite tålamod och uthållighet från er sida. Det går inte att jaga sin själ utan man behöver lyssna in den. Det kan kräva lite tålamod och en del stilla övningar. Det kan dock ge er en större utdelning, en utdelning som ni inte ens kan tänka er i era vildaste fantasier. Själen går nämligen sin egen väg oberoende av var du just nu står, tror eller tänker. Den kan ta en väg som du aldrig ens har haft en tanke på att gå och det kan föda en del motstånd i ditt sinne. Det är det motståndet som du behöver komma över för att få en större tillit till din egen förmåga och ytterst få tillit till din själ, din inre vägledning. De som har en klar intuition och följer den kommer snabbare in på den väg som de valt i sitt hjärta. Deras liv kantas av färre motgångar och de motgångar de möter klarar de lättare  av med en större tillit till sin egen förmåga och kapacitet. Att följa sitt eget flöde (flow) som är ett populärt uttryck idag, är en gudagåva, men kräver en aktiv handling från din sida. Du behöver stanna upp, lyssna och därefter följa det som kommer upp inom dig. Det kan vara sådant som är känt, som du har lagt åt sidan ett tag, det kan också vara något okänt. Det första kan vara något som det är dags att ta itu med, det andra kan vara något som du behöver ta in i ditt medvetande och beakta och bearbeta. Det kan vara något som du behöver ta hänsyn till i ditt nästa steg här på Jorden.

Det här var vad jag ville tala om idag. Fundera lite på det som är sagt och var du själv befinner dig idag. Stå upp för den du är och sprid den sanning som du tror kan vara till nytta för andra.

Jag lämnar er nu med mycket kärlek i mitt hjärta.

Judas

You may also like...