Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 4 oktober, 2020

                                                                                                                                     4

Jag är Judas och jag skulle bara vilja lämna några få ord idag för att få er att förstå vart ni är på väg. Ni är på väg till ett fridfullt rike, ett rike som styrs av det högsta goda inom er själva. Det är när ni leds av ert högre själv, som i sin tur är kopplat till allt som är, er Fader Gud, om ni hellre vill uttrycka det så. Ni har då överlämnat er till ert högre syfte, det syfte som du valde när du gick ner på Jorden. Den frid du känner när du lägger din personlighet, ditt ego åt sidan, och lägger din kropp, din själ i händerna på den som känner ditt syfte, den är obeskrivbar. Det enda du vill är att få vila i denna frid och känna hur alla spänningar löses upp och hur du nu kan vila och vara trygg i den du verkligen är. Det är nu du bli den klippa som mänskligheten och Jorden såväl behöver. Glimtvis har ni upplevt detta, kära Jordbor, ibland i lite kortare och ibland i lite längre stunder.

En del av er har börjat att stanna upp och fråga inåt innan ni tar ett nytt steg, andra har börjat att rikta uppmärksamheten inåt för varje steg de tar under dagen. De av er som gör det har kommit en lång bit på väg för att finna sitt himmelrike på Jorden. Det är i stillheten och lugnet inom er själva som ni kan finna det himmelrike som ni söker. Ni kan också vara vägvisaren för andra som har slagit in på samma väg som du själv. Tillsammans växer ni i styrka och världen utanför er förändras i samma takt, det kan dock ske med en viss liten fördröjning. Världen förändras när människorna förändras i själ och hjärta. Det finns en synkronicitet i det, detsamma gäller även för Jorden, för alltet, för universum. Allt är sammankopplat och sammanbundet och det ena påverkar det andra. Allt hör ihop, växer, rör sig och blir till. Ingenting kan stå helt stilla även om det ibland uppfattas så, det vibrerar av energi i allt, inom allt och överallt.

Hela du är ett energiknippe, kära jordmänniska, oavsett hur trött och matt du än känner dig. Du använder den helt enkelt på fel sätt. När du lärt dig att hantera alla dina inneboende energier så har du all styrka och kraft i världen. I ett ljust och gott syfte så kan du erövra världen, och njuta av det liv du lever i en värld som står helt öppen för dig och det kommer att ge dig de möjligheter som ditt hjärta längtar efter att göra.

Jag är vägen, sanningen och livet, sa Jesus när han vandrade på Jorden. Han visade vägen för ett nytt sätt att tänka, leva och känna, en väg som skulle leda ut ur mörkret och in i ljuset. Det var en kärleksfull väg, en väg som handlade om förlåtelse, förlåta sig själv och andra, älska sig själv och sin nästa utan förbehåll. En väg som leder till frid inombords och ni förstår att ni är ”ett”med varandra, er jord och er himmel. Det är i denna frid och i denna visshet som ni ska agera i allt som ni möter i ert liv.

Det sägs att övning ger färdighet och att utan övning så kommer man inte så långt. Energin som snurrar runt i er värld idag triggar er i att öva denna färdighet, och många av er tvingas till nya insikter och till en högre utveckling av den färdighet som en gång var Jesus kall. Nu är det ert, och kärleksbudet hörs nu över hela Jorden. ”Du ska älska din nästa som dig själv. Det du gör mot dina minsta bröder, gör du också mot dig själv”.

Var i kärlek, lev i sanning, var trogen mot den du är innerst inne. Ditt sanna själv vilar inom dig och gör allt för att bli hörd. Tiden är inne för att ta hand om sig själv, sin nästa och sin värld. Det kan vara viktigt att vila i sig själv lite då och då under dagen, få syn på sina egna tankar och känslor, och om det behövs och är möjligt förändra dem till ett kärleksfullt budskap. Energierna flödar på Jorden och ni behöver stanna upp och forma dem efter bästa förmåga till en lugn och sann upplevelse av frid och kärlek.

Jag lämnar Er nu i kärlek och i fast tillit om att ni finner den frid och den kärlek som ni söker.

Judas

Du gillar kanske också...