Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 oktober 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 oktober 2020

 

Bättre Tidslinjer och en Bättre Framtid för Alla

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har utforskat de olika tidslinjerna som ni har framför er och de nya tidslinjerna som ni har skapat för er själva, och vi vill att ni ska veta att vi känner att ni gör ett utmärkt jobb med att medvetet välja vilken tidslinje ni ska placera er på. Ni har också gjort ett underbart jobb med att arbeta med de energier ni har fått för att skapa nya tidslinjer för er själva och resten av mänskligheten. Det här är en tid att vara inkluderande i era skapelser. Det finns mer kraft i er uppmaning av en upplevelse eller en händelse när ni inkluderar så många människor som möjligt och har avsikten att de alla kommer att dra nytta av den skapelsen också.

En av de vackraste aspekterna av de av er som är en del av det väckta kollektivet är att man tar hänsyn till andra när ni strävar efter att skapa en bättre verklighet. Som vi just har sagt, gör det er sammankallande av energierna mer kraftfulla, och det betyder att när ni släpper in dessa energier har ni fler medskapare bredvid er i fysisk och icke-fysisk form. Ni vill sträcka er till alla era medmänniskors högre jag, särskilt de som befinner sig i er inre krets av er familj och era vänner.

Ni vill låta alla veta att ni ser dem som deras högre jag och som skapare, för det är vad de är. Och ni är där för att bemyndiga andra. Ni är där för att påverka och hjälpa varje enskild människa i kollektivet. Det är vad ni registrerade er för. Det är därför ni är vakna, och det är därför dessa mer inkluderande tidslinjer lyser upp så mycket för mänskligheten just nu.

De gamla tidslinjerna som många av er har hört talas om där vissa människor blir kvar under uppstigningshändelsen vittrar sönder, för fler och fler människor inser att alla är Källans Energivarelser, och därför måste alla inkluderas i förskjutningen av medvetandet, ett skifte som handlar om att föra er närmare och närmare Källan.

Det här skiftet handlar inte bara om att skapa en bättre Jord för de värda och de goda. Det handlar om att skapa en bättre Jord för alla, och det är vad ni alla har gjort. Och det är därför vi känner oss så glada att ge er denna framstegsrapport om de tidslinjer ni skapar och de ni förstärker med er uppmärksamhet på dem. Fortsätt det goda arbetet och vet att bättre saker kommer, mer energi kommer att strömma till er, och ni är skaparna av den bättre framtiden för alla.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...