Albert Einstein via Galaxygirl | 17 november 2022

Albert Einstein via Galaxygirl | 17 november 2022
Hej vänner, jag är Albert Einstein. Jag är en av de många som observerar och deltar i detta storslagna kosmiska experiment. Det är en upplevelse av enorma proportioner. Galaktiska samhällen följer alla noga era framsteg, och det är inte ”The Greatest Show on Earth”, utan ”Earth is the Greatest Show in the Multiverse.” Ni är alla uppskattade deltagare. Många av er har intergalaktiska följare! Var inte så blygsam. Du är väl älskad och påhejad.
Jag har alltid varit en med förkärlek för experiment, för att tänka de djupare tankarna som leder till frågor om fler frågor, in i det okändas rike. Det är där jag gillar att vara, där jag tycker om att tänka. Men allt handlar om kärlek. Kärlek är det ultimata vetenskapliga svaret. Kärlek är alla tings väv. Jag såg det när jag gjorde mina djupa funderingar på jorden, men om jag hade sagt det rent ut, så skulle ingen ha trott mig. Det var andra tider, svårare tider och förståelsen var nedtonad.
Lamporna tänds nu. Det är som om en helt ny variabel lagts till i jordens ekvation. Variabeln, i denna metafor, är ökningen av ljus. Naturligtvis har ingen detalj utelämnats. Och vänner, det inkluderar dig! Du är en av de viktigaste, mest intrikata detaljerna i hela det här projektet. Du! Ni är nyckeln. Du är kärlek och ljus förkroppsligade, som förankrar det större ljuset och överbryggar det till de svagare i ljusvärlden.
Ta inte bort dina upplevelser, varken den här eller många andra den senaste veckan. De har har haft en knepig tid att navigera i energierna. Det är okej. Det är att förvänta sig då och då att slå lite snett. Det är ojämna tider. Det här är tider av intensiv entropi och en mängd olika kolliderande krafter som tävlar, inte bara om din uppmärksamhet utan om din livskraft. Det är ingen liten uppgift att helt enkelt leva på jorden vid denna tid. Tillåt er själva kärleken inom er och acceptera var ni är. Vi gör det. Vi accepterar dig där du är. Det är som att se den stora filmen där man hejar på hjälten och plötsligt möts hjälten av en skada eller en utmaning. Det är ett vanligt tema på hjältens resa. Ni är hjältar på jorden, för Gaia. Ni är hjältar för oss, och vi önskar att ni ska se er själva på det sättet.
Energin minskar inte, den accelererar. Kärlekens interpartikelsammanhängande krafter accelererar. (Jag ser atomer snurra och lysa starkare.) Kärleken blir alltmer förkroppsligad i denna värld.
Jag är Einstein. När jag dog var jag en gammal man med ett ungt sinne. Här är mitt sinne obehindrat från människokroppens värk och smärtor, eller samhällets normers psykologiska krigföring. Det är ganska befriande att vara på den här sidan av verkligheten. Jag håller dig högst aktad. Det kommer inte alltid att vara vägspärrar och gupp, älska ögonblicket du är i.
(Jag ser ett barn skrapa sitt knä och en mamma rengöra såret med kärlek.) Älska ditt eget inre sår, ja? Det är kanske lärdomen. Alla sår i detta rike kommer upp för att ses och att plåstras om, för kärleken, för ”Jag ser dig, jag ser din skada och jag sänder kärlek och ljus till dig.” Det är vad som händer.
Så det är det en härlig situation, denna förkroppsligade. Ni kan uppleva allt från alla vinklar för er själva, när ni är uppe för granskning på ett sätt som egentligen inte har hänt tidigare.
Jag är Einstein, vetenskapsman, vän, älskare av kärlek och ljus. Jag är din vän. Intermolekylär fysik har alltid intresserat mig, och hur rymdtidens rörelse är kvantum. Jag ser Jorden bli mer kvantum eftersom ni själva öppnar upp det mänskliga kärlet för mer ljus och kärlek, och ni blir kvantkraften. De vill inte att du ska veta detta. Men det är vad som händer. Det är vad som sker.
Jag känner att jag borde visa er ekvationer och formler men den här personen är inte den här typen av vetenskapsman, och ah, det finns tider och platser för sådana saker. Vet att fysiken löser sig. Matematiken för Ascension Gaia fungerar. Låt ljuset arbeta sig ut, genom och in i dig. Din vän, är limmet till detta. Du borde vara stolt, inte borde, det finns inga ”bör”, men du skulle vara stolt om du kunde se din energiska plasmautstrålning som jag ser dig.
Jag är Einstein. Jag har saknat denna mänskliga interaktion. Det är dock inte tyst på den här sidan, förväxla dig inte med antagandet om tristess på den här sidan. Det finns ingen tristess. Men det finns frihet för rymden, tanken, att förstå djupare frågor, och detta är befriande för min själ. Jag vet inte när jag kommer att förkroppsligas igen. Jag njuter av utrymmet där jag är. Det lösgörande av det. När du är fristående kan du verkligen se. Jag förstod inte detta. Du tror inte att du är fäst när du är det. Och ändå älskade jag min familj, jag kommer alltid att älska min familj. Några av er är aspekter av min familj och såklart älskar jag er också.
Vänner. Välkommen hem. De högre ljusen välkomnar er. Du gör ett viktigt arbete. Väldigt viktigt. Jag kanske talat igen? Jag är din vän, respektfullt, Albert Einstein.
~ galaxygirl
Översättning Marie-Anne

Du gillar kanske också...