Alisheryia och Elthor via Galaxygirl, 20 oktober, 2020

Alisheryia och Elthor

Via Galaxygirl, 20 oktober 2020

 

Jag Alisheryia talar. Hälsningar lilla människa. Vi drakar har arbetat outtröttligt för Gaias uppstigning och för de människor som har valt att följa med. (Jag ser mörka baser som rensas ut djupt inne i snöklädda bergstoppar.) Vi arbetar, rensar, rengör och finjusterar energiströmmarna och välsignar ständigt Gaia med vårt ljus, liksom ni gör. Lilla du, du är inte liten, du är Källan i en kropp, ett stort mysterium för någon som har levt i dimensionernas nedre del. Vandrare mellan dimensionerna är vad ni är, vad ni har varit. Och nu kommer ni att bli klättrare bland dimensionerna. Vi är dimensionsflygare. Ni kommer att märka att era förmågor kommer att förbättras när ni stiger upp, och ni kommer att känna er som ni aldrig har känt er tidigare, men naturligtvis minns ni bara ert hem i de högre dimensionernas ljus.

Jag breder ut mina blå vingar omkring er och fyller er kropp med elektriskt blått ljus. Det gudomligt feminina har återvänt och det finns inom er. Det maskulina och det feminina finns i varje mänsklig kropp, men för dem som är obalanserade kanske det inte känns så. Känn hur den blå energin flödar lika mycket på var sida av er kropp. Använd bilden av evighetssymbolen och flytta energin lika mycket till er dominerande och icke-dominerande sida, för de sexuella energierna måste balanseras. Det gudomligt feminina och maskulina måste bli lika omhuldade, hedrade, helade och utnyttjade. Tillit måste återställas mellan könen. Det är dags. Genom att läka det hos er själva läker ni andra, och kallar på det gudomliga skyddet och välsignelsen av återföreningen med er egen tvillingflamma. (Jag ser att Elthor flyger in och ansluter sig till Alisheryia. Han ser glad ut idag, jag har aldrig sett en drake le förut. Det är märkligt!)

Jag Elthor ansluter mig, med tillåtelse från det gudomligt feminina. Jag erbjuder helande maskulina energier till kollektivet. Vi representerar balans, vi är här för att återställa den på vårt eget sätt. Var och en måste erbjuda sin healing. (Han lägger sina röda vingar kring Alisheryias blå vingar som redan finns runt mig.) Känn hur energierna av perfekt balans och skydd smälter samman. Ni känner er säkra här, eller hur, med mina vingar omkring er. Här finns ingen dominans. Det finns skydd, harmoni, balans, kärlek. Kvinnor längtar efter att känna sig ömt omfamnade av någon som älskar henne som en sann beskyddare och försvarare. Denna hemkänsla är vad vi vill att ni ska känna, för ni kan göra det i era meditationer. Det är absolut nödvändigt att ljusarbetarsamhället i stort blir balanserat med de maskulina och feminina energierna. (De fyller detta utrymme med röd och blå eld.) Sitt ner och var stilla. Andas in elden djupt in i er kärna! Börja vid basen. De sexuella såren måste först omvandlas. (Jag ser det som har omvandlats bli till lila eld och resten är blått och rött.) Vi håller på att balansera era energifält. Det maskulina måste läkas, det feminina måst lära sig tillit igen. (Jag känner att de menar att detta gäller för båda könen.) Skicka denna eld djupt in i Gaia för ytterligare planetarisk läkning.

Jag Alisheryia talar. Tack Elthor (de gnuggar sina näsor). Jag känner mig gudomligt stödd och säker med min beskyddare. (Jag ser att Alisheryia själv är en tuff beskyddare, en mäktig krigare som alla drakar, men tillsammans är de starkare.) Ett helat jag är alltid det. Bli helade, bli förnyade, var balanserade. Vi andas vårt ljus och vår kärlek på ert kronchakra nu. Världen behöver ljusarbetare som inte är rädda för att stråla ut sitt ljus. Låt ert ljus skina starkt!

Jag Alisheryia och Elthor talar. Vi talar som en röst nu för vi är en energi. Det här är vad som väntar er på den andra sidan tidsmatrisen. Men ni måste först bemästra er egen energi, innan ni kan smälta samman med någon annans. Det här är sällsynt i er dimension. Det kommer inte att förbli så. Alla håller på att höja sig, inklusive samverkanskvaliteten mellan könen som vi ser gör stora framsteg i en nära framtid.

Vi ser mycket bra saker för mänskligheten framöver och för Gaia. Ni är omgivna av vår kärlek. Vi skickar er energi nu. (Mitt huvud känns utvidgat och snurrigt. Det finns på något sätt mer utrymme i mig när eldkolonnen sjunker ner i min kropp. Mina ögon svider av värmen och min kropp värker.) Ni är så mycket mer än ni inser. Gaia stödjer er med varje steg och vi stödjer er med varje vingslag. Andas in elden! Sprid ert ljus! Det är inte längre tid för att dölja och förneka sitt eget ljus, det är gammal energi.

 Vi håller verkligen på att gå in i de nya energierna och ni har gudomligt stöd. Känn hur drakarnas vingar slår starkt inom er. Vi är änglar i drakform. Vi är Källan manifesterad, precis som ni är. (De blåser eld i en cirkel runt Gaia och jag ser röken av de lägre dimensionella varelserna tas bort och ersättas med gnistrande ljus.) De mörka skakar i sina kroppar. De har ingenstans att fly. (Återigen ser jag alpernas underjordiska baser som deras eld genomsyrar. Mörka grottor fylls med eldljus. Stora spindelvarelser blir förångade, jag ser människor i naziliknande uniformer som är dovt grå.) Allt avslöjas i ljuset. Allt är ljus. Ni är en del a detta ljus. Ni arbetar med oss på många nivåer. Ni är starka nog för er nuvarande verklighet. Känn vår eld i er och inse att det är er egen.

Känn ert eget inre ljus. Spä på elden, blås på lågan. Kärleken är nu stadigt förankrad och vi ser att de mörka är väldigt oroliga. Vi sänder dem ljus – det är deras nåd. Vi är här för er precis som ni har varit här för oss. Frid, lilla människa, frid. Frid i detta ögonblick och de stunder som kommer. Eld medför förändring, förnyelse. Alla håller på att förnyas.

Vi är Alisheryia och Elthor, gudomligt förenade och ståndaktiga i vårt tjänande av ljuset. Ljuset har kommit. Det är ert hem. Det är er trygghet. Känn er trygga och beskyddade. (De täcker mig med sina vingar igen). Känn vår omfamning! Ni är så ofantligt älskade och uppskattade. Er tid för att flyga är snart här.

Var inte rädda för avgrunden. Titta inte ner, för att titta ner är detsamma som att se tillbaka. Det finns inget tillbaka, för det är det gamla sättet. Det finns bar en väg och den framtid ni kommer att skapa som grundarna av Nova Gaia, ett land av oändlig skönhet och kreativitet. Flyg starkt för vinden kommer att vara tuff, men ni är redo. Ni är utvalda. Ni är LJUS i kroppsform. (Jag ser hur alla pulserar av ljus. Jag ser Nova Gaias berg skimrande resa sig och vara starkt linjerade med strålande auror.) Samma ljus strålar inom er. Var modiga! Drakar flyger bäst i vinden. Ni är inte annorlunda. Frid!

 

 

 

Översättning Ulla Krogh

You may also like...