Änglarna via Ann Albers, 6 juni 2021

Änglarna
Via Ann Albers, 6 juni 2021
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Det är dags att ni börjar bry er om hur ni känner och tar hand om era egna känslor. Precis som en trädgårdsmästare vårdar sina växter under alla faser av utvecklingen – oavsett om de ligger vilande i mörk jord, gror, blommar eller släpper sina frön – så kan ni också vårda ert hjärta hela tiden. Oavsett om ni befinner er i en vilofas, skapar nytt liv, njuter av en skörd eller släpper taget, är era känslor viktiga. Era känslor talar om för er om ni befinner er i en högre dimension eller om ni färdas på en mindre bra väg eller inte. De är era guider.
Alla perioder i livet är viktiga. Utan att vara vilande i jorden medan det väntade på värme och vatten, skulle ett frö inte vara motiverat att sträcka sig efter ljuset. Utan tillväxten skulle trädet inte bära frukt. Utan frukten och frisläppandet skulle det inte bära frön för att skapa nytt liv. Så har också alla faser i ert liv och cykler av tillväxt ett värde.
En del av er är i en vilande fas just nu. Som ett frö i jorden är ni inte särskilt motiverade att göra någonting. I den här fasen hedrar ni era känslor genom att vila, koppla av, göra er av med eventuell press ni utsätter er själva för, ge upp artificiella deadlines och lever ett stillsamt och tryggt leverne i hemmets lugna vrå. Ni kanske längtar efter egen tid att dagdrömma, fundera över vad ni vill skapa eller vad ni vill bli eller tid att bara “vara.” Ni kommer att vilja ta extra bra hand om er kropp, äta bra, röra på er och låta naturen ha sin gilla gång i era sinnen och hjärtan. Ni kommer att må bra när ni lyssnar på er kropp och ert sinne och vägrar att driva på er själva.
När ni ger er själva denna tid av avkoppling och vila, växer själva livskraften och skapar rörelse inom er. Om ni hedrar era känslor kommer ni att älska dessa vilande faser i ert liv. Även medan ni vilar kan ni vara i en härlig, fridfull, uppskattande hög vibration och därmed på en bra väg. Om ni kämpar emot era känslor – även om ni får den fysiska vila ni behöver, men er hjärna inte är i vila – kommer ni, liksom ett frö utan vatten eller värme, att behöva vila mycket längre. Det är bättre att lyssna på era känslor och komma tillbaka till ert naturliga flöde av er själs resa.
En del av er är i ett knoppande stadium just nu. Precis som fröet  kämpar för att komma ovan jord, leder er energi er att tänka och agera på sätt som kommer att hjälpa er att skapa nytt liv och förändring. I detta skede kan era känslor inspirera er att få saker gjorda. Ni kanske har lust att lära er saker, att växa, att omorganisera ert hem eller ert liv, att förändra era matvanor eller fysiska vanor, skapa en morgon- eller kvällsrutin, arbeta med ett projekt eller göra något som ni känner er intresserade av att göra.
Det här är en fas av guidad tillväxt, där era positiva känslor hjälper er att styra era handlingar. Om ni kämpar emot era känslor i denna fas kan ni känna er frustrerade, griniga eller till och med ilskna, därför att livet pressar er att tänka eller handla på ett sätt som ni verkligen inte vill. Ni kanske blir mindre toleranta vid avbrott, draman eller uppgifter som inte intresserar er. Vi vet att ni har vissa saker som ni måste göra, så medan ni är i denna fas måste ni kanske avsätta lite tid varje dag för era inspirerande handlingar.
En del av er befinner sig i en skördefas. Precis som fröet som har vuxit, blommat och burit frukt, är det här en tid att fira och njuta av något som ni har uppnått, vare sig det är en dröm som har gått i uppfyllelse, ett projekt ni ville uppnå eller en ny medvetenhet som ni har uppnått. I den här fasen kanske era känslor vägleder er att njuta av er skapelse och sola er i era framgångar. I denna fas kommer era känslor att vägleda er för att erkänna gåvorna och er tillväxt, så att ni kan bärga skörden från allt ni har upplevt. Ni kanske känner för att dela med er av era gåvor och/eller visdom med andra, därför att ni känner er rika i ert hjärta och i ert liv.
Om ni pressar er själva, under skördetiden, att omedelbart gå emot er nya tillväxt utan att ta er tid att njuta och fira vad ni har skapat eller hur mycket ni har växt, kan ni känna utbrändhet, domningar eller en känsla av tomhet. Dessa känslor påminner er om att ni har förtjänat att njuta av det goda ni har skapat. Ni förtjänar att skörda frukterna av er egen tillväxt. Ni förtjänar att sola er i fullbordandet av era ansträngningar och prestationer. Era känslor påminner er om att njuta av skörden lika mycket som ni skulle njuta av en mogen tomat som ni har plockat direkt från plantan, snarare än att omedelbart sätta ner den i jorden så att fröna kan gro till en ny planta. Denna fas av skörden och njutningen är nödvändig. Det är en högvibrationell plattform från vilken ni kommer att skapa er nästa uppsättning av drömmar.
Till slut kommer det att finnas tillfällen när ni är i en period av frigörelse. Precis som plantan som har blommat, burit frukt och nu vissnar ner för att frigöra frön för att skapa ett nytt liv, kommer ni också att gå igenom faser där ni antingen har växt ur era egna skapelser och övertygelser eller ert sätt att vara. Era tidigare skapalser kan kännas otillfredsställande och lite tråkiga när ni börjar känna en önskan efter mer. Ni kan upptäcka att tankar, beteenden, relationer eller situationer som ni tidigare kände er okey med, inte längre känns bra eller ens tolereras. I dessa faser frigör ni inte bara en tidigare skapalses vibration så att ni kan skapa mer, utan ni planterar fröna för er framtid. Ni “dör” för något för att skapa nytt liv.
I skeden av frigörning kan ni känna en lust att byta jobb, relationer, städa ut, reparera, sitta tyst och drömma, släppa gamla tankar, övertygleser eller vanor. Om ni lyssnar på era känslor kommer de att leda er till att göra det på ett enkelt sätt, utan att pressa er själva. Om ni inte gör det kommer ni att känna er upprörda, frustrerade, fast, ovetande eller till och med arga på det förflutna. Livet i sig uppmanar er att gå vidare, släppa taget och skapa mer.
Dessa livscykler förekommer i både stort och smått. De förekommer varje dag, flera gånger om dagen. I olika situationer befinner ni er i olika faser. Till exempel kan ni njuta av situationen att skapa nya vänner, medan ni slutar på det arbete som inte längre tillfredsställer er. Ni kanske känner er oinspirerade att städa ur garderoben, men ni har en stark önskan om att skapa konst.
Vi talar om dessa cykler och deras typiska känslor som ett exempel för att hjälpa er att räkna ut och finjustera er relation till er själva.
Vi har sagt det många gånger, men det behöver upprepas – i femte dimensiones verklighet, som ni håller på att närma er, är er energi mycket viktigare än era ansträngningar. Vägledda, inspirerade, vänliga handlingar är produktiva, medan förpliktigade, framtvingade och oinspirerande handlingar inte är till någon hjälp alls.
Om ni är uppmärksamma på era känslor kommer ni att veta när ni ska vila, när ni ska agera, fira och släppa taget. Om ni, i samma ögonblick som ni märker att ni inte mår bra, vänder bort blicken från den yttre världen och tillbaka till ert eget hjärta, kommer ni snabbt att kunna höja er vibration, må bra igen och komma tillbaka till en bättre väg.
Det finns inget fel sätt att känna. Det finns känslor som känns bra och känslor som känns mindre bra. Alla har ett värde. Ingen av er är alltför “känslig”, som vi ser det. Ni föddes alla med en mycket förfinad inre kompass. Ni var alltid vägledda. Nu är det dags att uppmärksamma vad ni känner igen, eftersom den här vägledningen är oerhört viktig i er 5D-verklighet.
Kära ni, ni är viktiga! Ert hjärta är viktigt. Era känslor räknas – faktiskt en hel del, därför att de är er andliga barometer i livet. Det var meningen att ni skulle glädjas åt livet. Det var tänkt att ni skulle välja tankar som fick er att må bra. Ni var menade att naturligt dras till det som genljöd inom er, och bort från det som inte gjorde det. Bry er om hur ni mår och låt inte den yttre världen dra er till sådant som är negativt för er. Vi vill omigen påminna er om att det inte är själviskt att ta hand om och bry sig om sig själv.
En lycklig, inspirerad, högvibrerande mänsklig varelse är ett mäktigt ljus på den här Jorden. En person i sitt naturliga flöde styrs naturligt och organiskt både mot sina egna önskningar, men också mot ett sätt att tjäna som är ömsesidigt tillfredsställande, glädjande och skapar ännu mer överflöd och flöde för alla inblandade. Lita på era känslor!
Gud Väsligne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

You may also like...