Ärkeängeln Mikael via Victoria Cochrane 26 augusti 2018

Ärkeängeln Mikael via Victoria Cochrane

26 augusti 2018

 

Energierna för uppstigning har varit aktiva sedan 12/12 2012 och har accelererat hela tiden efter det. Uppvaknandet av mänskligt medvetande har ökat medvetenheten över hela världen rörande korruption och dolda agendor hos dem vid makten, vilket har resulterat i att många politiska och hög-profil figurer till dags dato fallit i onåd. Det senaste upproret har gällt korruption och pedofili i den Katolska Kyrkan vilket visat upp de många misslyckandena i doktrin som slår mot grundläggande mänskliga behov. Terrorattentat, krigshandlingar mot oskyldiga människor och enstaka, ofta slumpmässiga, våldshandlingar har ökat och många själar har beslutat att de fått nog, resulterande i plötsliga dödsfall genom självmord eller ”olyckor” som erbjuder en dörr mot döden och flykt från den hårda verkligheten i livet på Jorden.

Alla människor lever under Lagen om Oskadlighet, ändå överträder alla människor denna lag varje dag, från den minsta handling, som att döda en fluga, till de största, att begå självmord eller ta någon annans liv. Att försätta sig själv eller någon annan i fara är ett brott mot denna lag, men människor verkar ta livets gåva så lättvindigt. Livet är en gåva som inte kan mätas i penningvärde, det kan heller inte ersättas när det tagits bort. Döden kan förefalla som vägen ut ur ett eländigt liv, men allt som krävs är att förändra sitt perspektiv på verkligheten för att förändra sin attityd från bedrövelse till glädje. Sinnestillståndet hos människor på Jorden påverkar allt som händer på Jorden, från mindre olyckor, temperamentsutbrott och våld till katastrofala förändringar i vädret. Allt i universum hänger samman i tanke, ord och handling och ingenting kan vara opåverkat av handlingar, tankar eller ord från någon individ på någon planet i någon galax i Universum. Varje handling får en likadan och motsatt reaktion och, då pendeln svänger åt ett håll, måste den reversera och komma tillbaka. Som det sägs, det ni ger ut kommer att komma tillbaka, så om ni är våldsamma och arga, kommer reaktionen från andra tillbaka till er att vara likadan. Om ni är kärleksfulla och vänliga kommer människor att returnera dom känslorna, även om de till en början kände annat. Detta kallas Lagen om Attraktion och är en av tre huvudlagar som styr Universum.

Varje uttänkt eller obetänksam tanke är en energi som virvlar ut i atmosfären och blandas med varje annan tanke från varje annan människa på Jorden, skapande en massa av medvetande som inte är synlig, men dess genljudande påverkar varje levande och icke-levande ting på Jorden och bortom. Om den huvudsakligen är positiv kommer effekten att vara positiv i lika grad. Dock, som ni kanske märkt, kan övervikten av negativa känslor i det kollektiva medvetandet kännas av människor runt världen och är en uppenbar reaktion på nyheter om krig, terrorism, bränder, översvämningar och jordbävningar som resulterar i massflykt av själar från planeten.

Det finns miljontals människor i världen som vaknar upp till det faktum att den enda räddaren för världen är Kärlek, och den enda människan de kan arbeta på är sig själva. Då fler och fler människor börjar finna sin egen andlighet utanför doktriner och religion, går mer ljus ut till världen och blandas med mörkret. De resulterande konflikterna för med sig mycket instabilitet till vädret såväl som till mänskliga känslor en masse, och det kollektiva medvetandet fluktuerar hela tiden mellan polariteter av negativt och positivt. På marken, och i den fysiska sfären, ser detta ut som eskalerande våld mellan människor, oförutsägbara vädermönster och en ökning av antalet katastrofer runt planeten och antal dödsfall utan motstycke. Det betyder också, då slöjan lyfts och fler människor vaknar upp och börjar höja sitt medvetande, att fler och fler lögner och osanningar från människor vid makten avslöjas. Nu kan inte längre de som fått makten på andras bekostnad gömma sig bakom illusion och glamour; då fasaden rämnar kommer många fler att falla i onåd.

Den värld ni lever i, Kära Ni, är en illusion av enorma proportioner. Varenda människa på Jorden är en eterisk varelse som har en mänsklig upplevelse för att fullfölja det antal lektioner de behöver för sin själstillväxt, upplysning och mästarskap. Tänk på detta: vid er död, vad kan ni ta med er? Om ni ser tillbaka på ert liv, vad skulle ni värdera i ert hjärta i efterlivet? Det är lätt att inse att det som är viktigast i livet är inte materiellt eller solitt och kan inte köpas. Om ni dog imorgon, skulle ni fara bort med kärlek i ert hjärta och integritet i er själ? Skulle ni bli hågkommen med kärlek och hjärtesorg eller lättnad för att ni inte längre finns med? Det sätt som ni lever ert liv på är vad ni får med er, Kära Hjärtan, och det avtryck ni lämnar efter er på Jorden kan påverka människor ni kände under en lång tid. Vad menar jag med det? Beaktande att varje tanke, ord och handling ansluts till det kollektiva medvetandet, så är det en gripande påminnelse om att människor som går över är hågkomna av dem som kände och älskade dem. Det sätt på vilket de är hågkomna påverkar också det kollektiva medvetandet, så det arv ni lämnar efter er kommer att fortsätta påverka världen länge och väl efter att ni lämnat detta liv. Kommer ni att bli hågkomna med ruelse, hat och illvilja, eller kommer ni att diskuteras med kärleksfulla ord och ömma tankar?

Mat för tanken, eller hur?

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...