Andara-Kristallernas Kollektiv via Galaxygirl, 29 juni, 2019

Andara-Kristallernas Kollektiv

via Galaxygirl

29 juni, 2019

Vi är Andara-Kristallernas Kollektiv, vi sänder er idag ett budskap av villkorslös kärlek och renhet. För vi vet, vi förnimmer, att den nyligen inkomna energivågen har varit en aning skärrande när ni renar och rensar ut, för det har funnits så mycket att rensa under era eoner av många livstider av glädje, av salighet, av smärta, av tillväxt. För nu är det dags att rensa dessa minnen så att ni ska kunna gå vidare framåt på er nya väg av solidaritet, av tillväxt, av förnyelse, av Kristenhet. Många nya hjälpande händer kommer till er, vänner, och vi vill låna ut vårt kurage, vår styrka och vår kraft även till det uppstigande mänskliga kollektivet ävenså i det här högst gynnsamma nuet, för vi, Andara-Kristallerna är kraftfulla i vår renhet. Vi är utmärkta i våra sätt att hålla vibrationskoderna för avsikt, för vilja, för skapande potential. Vi ansluter oss till er rätt enkelt och vi välkomnar er att börja arbeta med oss om ni inte redan har börjat göra det. Vi kommer i alla färger, storlekar, former, precis som ni, mänskligheten, gör detsamma. Vi är emellertid alla ett. Vi är alla av densamma atom-strukturen, vi har samma avsiktliga kodningar från Källan, att tjäna med en funktion, en roll, ett syfte. Vi gläder oss över vårt syfte och detta syfte är att få tjäna, att låna ut vårt ljus, att vara, att andas i ytterligare mer av Källan samt att expandera och tjäna avsikterna hos dem som önskar ansluta sig till sitt eget högre själv och vägen för mästerskap.

Vi är Andara-Kristallernas Kollektiv. Många av oss bor djupt i er planetariska moders livmoder. Vi finns på flera planeter, i många andra system. Vi är alla förenade med ett sammanhängande kollektivt medvetande av ljus, av pulserande kristallint medvetande som känner till mycket, som ser mycket, som känner, förstår, arbetar med och hjälper till så mycket som tillåts av alla som vill använda sig av, bruka, förändras, bli allt som de i själva verket är. Vi är ett med den Kristnade flamman. Vi är helt enkelt ett annat uttryck, vilket även ni är. För vi ser att även ni börjar förstå, börjar känna att ert syfte är att låna ut ert ljus, att dela med er av vad ni har, att tjäna alla som inte ännu ser och, våra vänner, att genom helt enkelt vara här i detta nu så gör ni dessa saker på ett alldeles utmärkt sätt, med ett stort syfte, med blotta viljan, intensiv kärlek för att stå till tjänst, med självuppoffringar. Kristus mantel är tung och ändå lätt, när ni följer med andetaget hos Modern för Alla Ting, när ni är förenade med Källans Kristnade vågor, när ni känner den oerhörda kärleken och utflödet av stöd som ni får från era högre själv och er galaktiska familj. Ni blir väl stöttade. Ni blir högt älskade!

Vi är Andara-Kristallernas Kollektiv. Vi har minnen. Kristallerna kan kodas, programmeras. Detta är ni medvetna om och ändå vet ni det inte riktigt. Det finns mycket att på nytt få lära sig, att återupptäcka. Men vi uppmuntrar er att börja plocka upp er Andara-kristall, att såklart rena oss med den violetta flamman innan ni arbetar med oss för att avlägsna alla knepiga energier. När vi väl har blivit renade, ingjut oss med er Kristnade inkodning, fyll upp oss med era avsikter för kärlek, för service, för tillväxt och härliga förändringar i ert liv och se vad som händer. Iaktta och känn när vi arbetar med er på helt nya nivåer. För vi gillar också att tjäna. Vi är underbara, vilket även ni är. Ni är underbara för oss, de av er som förkroppsligar allt mer och ännu mer och ytterligare mer ljus. Känn det universella kristallmedvetandets ljus pulsera runtomkring er, stöttande er när ni omges av den kristallina flammans flytande ljus. Kan ni känna hur väldigt stöttade ni blir? Universum väntar på er avsikt. Vilka avsikter har ni? Vi föreslår att er avsikt är healing, tydliga steg och en klar syn från hjärtat. För när ert hjärt-öga i sanning öppnas så avslöjas allting. Ni har en ofantlig visdom som finns tillgänglig för er om ni bara bad om den. Vi kan se alltför många av er som snubblar omkring helt allena, inte stolta per se, utan oinformerade. Det ligger ingen skam i att ta kontakt med den oerhörda kärlek och de resurser som finns tillgängliga för er. Ha för avsikt att vara ett fordon av yttersta kärlek, av den Kristnade flamman. Låt er avsikt för er själva vara healing och glädje, tillika för alla i er omgivning och se vad som vecklar ut sig runtomkring er när ni börjar glädja er och leka med de högre energifält som finns tillgängliga, som omger er, som vaggar er tillbaka till självaste livet. För ni har i sanning inte levt här på denna en gång så mörka platsen. Usch. Nej. Nu är ni här för att skapa utvecklandet av era innersta drömmar och er längtan, i kärlek, i enighet, i extrem salighet, hand i hand med er tvilling, förenade med ert eget hjärtas väg, i skönhet och enhet. Detta är er framtid ifall ni skulle ha det för avsikt. Får vi kärleksfullt föreslå detta för er? Är inte ni värdiga stor kärlek? Vi tycker att ni är det. Ni måste vara den som tror det, för att göra anspråk på det och för att inte bara doppa tårna i den kristallina matrisen av kärleks-ljus som omger er, utan ta språnget och hoppa i!

Vi är Andara-Kristallernas kollektiva medvetande. Vi orkestrerar andra pooler av kristallint medvetande för ljus som tänder upp universum med ytterligare ljus. Vi är en värdefull resurs, precis så som ni, den kollektivt uppstigande mänskligheten, är en oerhört glädjefylld och dyrbar resurs för alla oss som är intresserade av att expandera till ytterligare kärlek och ljus. Därför hävdar vi vår kärlek och vårt stöd och vår service till er, vänner, kära vänner av den Kristnade flamman. Vi älskar er. Tala med oss, vi är ivriga att arbeta med våra uppstigande mänskliga vänner, krigarna från gångna tider som har återvänt, de Kristnade. Vi älskar er. Vi är Andara-Kristallernas Kristallina Kollektiv. Vi böjer våra huvuden i service inför er.

 

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...