Sananda, KaRa och OWS via James McConnell, 30 juni 2019

Sananda, KaRa och OWS via James McConnell, 30 juni 2019

Per Staffan 2 juli 2019

James McConnell (channeled messages)

SANANDA  (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Sananda.

Som alltid är det ett nöje att kunna vara med er för att kommunicera med er på detta sätt, med vetskap om att den här typen av kommunikation inte längre är nödvändig i en inte för avlägsen framtid. För ni kommer att få er egen telepatiska kommunikation, inte bara från mig själv, utan från alla era guider, alla de som är mentorer för er. Alla ni är förberedda för dessa typer av kommunikationer för att kunna fortsätta att leda er genom denna uppstigningsprocess.

Och ja, mina kära vänner, det är en process. Er uppstigning är en process. Och ni går alla igenom denna process nu just nu. Det finns ingen som hör till det här samtalet, det finns inte en av er som skulle resonera till dessa ord som inte går igenom uppstigningsprocessen vid denna tidpunkt.

Nu blir full uppstigning en annan historia, för att vissa av er kommer att ta längre tid på er för att gå igenom denna process. Andra kan, med en knäpp av fingrarna, ha möjlighet gå igenom hela uppstigningen när energierna fortsätter att stiga, eftersom ni fortsätter att acklimatisera er och ta dessa energier in till er, precis som ni alla gör nu.

Ni talar om saker som att inte äta kött längre, och att det kommer att säkerställa er uppstigning. Detta är inte i sig själv det som säkerställer er uppstigning.

Vad som kommer att garantera er uppstigning är ditt val i frågan. Du väljer om du vill stiga upp eller om du vill stanna i det tredimensionella riket eller i den nedre fjärde dimensionen. Du väljer det. Det är inte för oss att välja. Det är för dig att välja. Och det är också baserat på de kontrakt som du kom in med hur du skulle vilja fortsätta vid dessa tillfällen.

Men jag kan säga att var och en av er som går igenom denna uppstigningsprocess nu, alla kan ta dessa energier in till sig, dessa energivågor som har kommit in och kommit in och kommer in, bombarderande jorden med dessa energier. Och några av er har en svårare tid än vad andra har. Men det är underförstått. Det är förväntat.

Men förstå alltid att inte ens vi vet inte exakt hur det här kommer att utveckla sig. För som ni har hört många gånger från många olika källor har det aldrig blivit gjort tidigare på samma sätt som det händer här, er uppstigning och uppstigningen av en planet. Detta har aldrig hänt tidigare. Så vi vet inte exakt hur detta kommer att inträffa inom var och en av er, för var och en av er är annorlunda och på olika nivåer i uppstigningen.

Men jag kan säga att det finns tre vågor av uppstigning som kommer att inträffa. Och om du är på den första vågen eller den andra eller den tredje kommer att vara upp till dig.

Men jag kan också säga att den här gruppen och många andra grupper som denna är förberedda för att vara i den första vågen. Dessa är beredda att vara i den första vågen av uppstigning. Så att när du väl har gått genom uppstigningen och fullbordat din egen personliga uppstigning, så kommer du att kunna vända och hjälpa andra bakom dig som kommer i den andra vågen och den tredje vågen.

Det är vad ni har kommit hit för att göra, alla ni. Alla ni, Ljusarbetare och Krigare. Detta är vad ni har kommit hit för att göra: att förbereda vägen. Precis som det fanns många som förberedde vägen för mig själv som Yeshua. Många som kom före mig. De som ni känner som Esseerna, Johannes Döparen, Lärjungarna, många av er hjälpte till att förbereda vägen. Och jag säger många av er, för många av er var där i olika aspekter vid dessa tillfällen.

Det är därför ni är här nu i den här gruppen, för att ni har dragits tillbaka tillsammans igen, de av er, Esseerna, de av er, några av er, Lärjungarna, om inte precis de tolv som var runt mig, men de många fler som också var runt mig. Ni alla rekapitulerar de saker som ni lärde er i dessa tider och åter lär er vid dessa tider nu. Det här är vad det handlar om.

Och jag säger er att eftersom dessa vågor fortsätter att komma in, och de himmelska händelserna fortsätter att inträffa som de gör och ska göra, sker allt detta för att förbereda den stora händelsen som skall komma. När det gäller tiden för detta, det kan ingen säga. Men vi kan säga att på grund av medvetenheten, er kollektiva medvetenhet här på planeten och alla som hjälper till i denna process, både på planeten, i planeten och över planeten, alla som hjälper till med processen, så tar det er närmare och närmare det stora eventet, till den tiden, det ögonblicket då allt kommer att skifta på ett ögonblick. Det är vad ni alla har gjort er redo för.

Det är därför vi har sagt ”sätt fast era säkerhetsbälten” eftersom de tider som ligger framför er kan bli lite skakiga. Men det är i förberedelse för de tider som ligger framför er som kommer att bli väldigt lugna, väldigt lyckliga och i många avseenden en underbar upplevelse som vi inte ens kan förklara eller hjälpa er att visualisera just nu. Vi gör vad vi kan för att hjälpa er att förstå vad det här kan bli. Men det är verkligen bortom era vildaste fantasier, just nu, hur det faktiskt kommer att bli.

Jag är Sananda. Jag lämnar er nu för att gå i frid och fortsätta att dela kärleken omkring er, och dela ljuset till alla dem som kommer i kontakt med ert ljus. Det är på grund av detta som medvetandet över hela världen fortsätter att öka.

Jag går åt sidan nu och bjuder in Vår Syster, KaRa, att vara med er.

Frid och kärlek vare med er alla nu.

 

KaRa   (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är KaRa.

Det är också ett underbart nöje att kunna vara med er, att dela med er, för att fortsätta hjälpa er att uppleva alla de saker som inte bara kommer, utan är här nu.

Ni är i väntans tider, i ögonblicken innan. Och ja, det har ni tidigare hört från många olika källor. Många av oss har sagt det här. Eftersom det finns dessa ögonblick när allt är på väg att vända, och vi ser det här komma. Men då, i de sista ögonblicken innan, inträffar något som kastar det ni kallar ”en skiftnyckel” i maskineriet för att hindra det från att hända.

Och detta är naturligtvis de som fortfarande fortsätter att hålla de mörka krafterna inom dem, och fortsätter att förbli i skuggorna så mycket de kan. Men de kan inte stanna kvar mycket längre, för ljuset har lyst på dem. Och när ljuset fortsätter att lysa på dem, kommer de ut ur skuggorna. Och när de kommer ut ur skuggorna blir mänskligheten mer och mer medveten om dem och vad de har gjort på planeten och mot folket och mot hela livet här på planeten.

Men allt detta kommer att förändras och håller på att förändras. För, som ni vet, kommer sanningen fram här och där, fortfarande i små mängder då och då, men det ökar farten, kanske ni säger. Eftersom det här handlar om er kollektiva och individuella uppstigning. Det handlar om planetens uppstigning, och också alla dem här på och inom planeten.

Och ja, även de inuti planeten går igenom sin uppstigningsprocess. För när en stiger upp, stiger alla upp, alla som väljer det, alla som är redo för det. Och det är ett val för alla att göra. Många av er har redan gjort valet, annars skulle ni inte vara i det här samtalet och lyssna på dessa ord, lyssna på den vägledning vi ger. Det är nästan dags för de processer som vi alla har arbetat på för att gå vidare till nästa nivå. Och sedan när den nås, nästa nivå bortom den och så vidare.

Många projekt är under arbete. Ni har hört talas om några av dem. Vi, Plejaderna, har våra projekt. Sirierna har sina som de jobbar med. Andromedarerna, Antarerna, och så vidare, och så vidare. Vi jobbar alla i det här tillsammans för att förverkliga dessa förändringar, för att få livet som ni känner det till ett abrupt slut och för livet bortom det att få en helt ny mening, en helt ny och högre medvetenhet. Och när jag säger ”abrupt slut” talar jag om den programmering som ni har varit med i så länge och att den programmeringen kommer till ett slut.

Eftersom ni inte kan gå in i högre vibrationer, och därmed de högre dimensionerna, och bära den programmeringen med er, en programmering som är i form av bihang som ni har burit livstid efter livstid, mönster som ni har tagit med in i denna livstid. Men på grund av vilka ni är, var och en av er, en av de 144 000, som fortsätter att arbeta tillsammans med de 144 000, alla ni kommer till en punkt där ni kommer att nå toppen, nå klimaxen på allt som ni har arbetat mot. Den tiden är över er nu. Sanningen kommer i många avseenden. Den kommer att uppenbaras i många avseenden.

Meddelanden förbereds vid denna tidpunkt för att föra fram några av dessa sanningar. Många av de saker som händer i bakgrunden och har gjort så under en tid är på väg att komma i förgrunden och kommer att förverkligas genom det kollektiva medvetandet, av allmänheten, av alla de av er, både de väckta och de som ännu inte har vaknat men som kommer att vakna ur sin sömn, precis som ni gjorde.

Titta på himlen, för det finns många avslöjanden som också kommer fram där. Många händer redan, men många fler kommer att uppenbaras för dem som är redo att se och har ögon att se, men har det tredje ögat öppet. Eftersom det är i de högre vibrationerna som ni kommer att bevittna början av händelserna som kommer.

Jag är KaRa. Jag lämnar er nu, alla mina Bröder, mina Systrar, mina Kära Vänner, för att fortsätta att gå vidare i dessa tider, där skuggorna, där mörkret avslöjas av ljuset mer och mer.

Frid och kärlek vare med er alla.

EN SOM TJÄNAR (OWH) (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani padme hum, hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna står redo för att komma in, redo att göra sin sak, och vi är redo att göra våra saker. Och ni är alla redo att göra era saker också, är ni inte?

Gäst: Ja!

OWS: Ja! Då börjar vi, ja det gör ni, ni är redo!

Ni är förberedda, ni är redo. Och vi vet att många av er, de flesta av er är precis där i förarsätet med era säkerhetsbälten fastsatta precis som vi har föreslagit för er om och om igen och är redo för dessa förändringar att utveckla sig.

Men förstå också att när dessa förändringar utvecklas är ni fortfarande här i det tredimensionella riket mycket av tiden, och det är där ni kommer att fortsätta att finna er själva mycket av tiden när dessa avslöjanden börjar komma fram. Och när de gör det kan det bli några stopp som kan uppstå. Stopp i er elförsörjning, stopp i era matleveranser, alla dessa saker kan hända. Jag säger inte att de händer, men de kan hända.

Detta är en del av förberedelserna. Detta är att vara förberedd för dessa förändringar. Förbered er för förändringarna. Det är namnet på det här samtalet. Och det är viktigt för er att försäkra er om, när dessa förändringar utvecklas, att ni är redo för dem.

Det skadar inte att ha lite vatten i lager vid sidan om. Det skulle inte skada att ha lite mat i era skåp förberett. Det skulle inte skada att ha ett system klart att gå in om det blir några stopp i er el och dessa typer av saker. Men förstå, även om det här inträffar, kommer det bara att vara under en kort tid. Det handlar bara om förberedelser nu, det är allt.

Har ni frågor nu till En Som Tjänar? Vi vet att det finns två som vi hittat i era e- mail som vi kan hjälpa till med, och Shoshanna också.

Gäst: Jag relaterar till dessa frågor. Den första är: hur påverkar de energier som kommer till jorden uppstigningsprocessen?

OWS: Åh, kära nån. De energier som har kommit till jorden, och KOMMER till jorden, påverkar helt uppstigningsprocessen. Om det inte var för dessa energier, dessa vågor av energier som kommer in, skulle er uppstigningsprocess skulle vara mycket längre än vad den är avsedd att vara vid denna tidpunkt.

Så förstå att energivågorna, när de fortsätter att komma in, skiftar och förändrar medvetandet här på planeten, drastiskt ibland, och uppstigningsprocessen är i full gång, kanske ni säger i full blom här. Så fortsätt att låta dessa energier komma in i er. Känn dem. Förstå vad de är.

De kan ha en viss oro med sig när de kommer och kan orsaka vissa problem i era kroppar, era fysiska kroppar, men det här beror på att ert DNA förändras här. Själva er cellulära struktur förändras här. Så det kan kanske medföra vissa typer av problem, det ni kallar Uppstigningssymptom, som följer med detta.

Och eftersom detta fortsätter att hända, fortsätter ni att acklimatisera er till dessa energier mer och mer som ni har gjort. Men förstå också att när ni fortsätter att röra er uppåt i era vibrationer och in i de högre dimensionella frekvenserna, ibland går ni från tredje till fjärde och femte och tillbaka till fjärde och tillbaka till tredje och tillbaka upp till fjärde och femte –när detta fortsätter att hända, kommer dessa uppstigningssymtom som ni har haft att bli mindre och mindre. Men om de någon gång blir för mycket för er att hantera, be bara att de ska gå tillbaka något och de kommer att göra så.

Men om du är äventyrlig och vill ta det här lite snabbare, så låt dessa symtom komma fram genom dig. Låt dessa energier, snarare, komma in i kroppen och skapa dessa uppstigningsymptom, i vetskap om att de bara är tillfälliga och att de har en stor effekt på inte bara din fysiska kropp, utan din astralkropp och din eterkropp och din mentalkropp och så vidare och så vidare. Allt detta påverkas här, okej?

Shoshanna?

SHOSHANNA (Kanaliserad av JoAnna McConnell):

Du har besvarat detta vältaligt, så vi vill inte lägga till något.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Ja, e-postgästen frågade i Del B: Vilka är de stora händelserna som leder till att vår galaktiska familj tar fysisk kontakt med oss?

OWS: Mycket bra. Vi kommer att lämna över detta till Shoshanna om hon vill starta här.

Shoshanna: Vi önskar dela detta med vårt perspektiv. Det som du kallar din galaktiska familj har varit på den här planeten under eoner av tid, och har tagit många kontakter med många människor som är beredda att ta emot medvetandet som de galaktiska varelserna vill dela med sig av. Det är inget nytt. Det är inte något i framtiden, som ni kallar framtiden. Det har förekommit under eoner av tid.

Så vad du måste förstå är att om du vill ta kontakt personligen med din galaktiska familj, måste du fortsätta arbeta med din vibration, arbeta med din frekvens, arbeta med det som du sitter fast i, arbeta med att släppa 3-D-programmeringsfällorna som finns här och existerar i detta rike och du kommer att skapa en öppning för de som är en del av din familj att hälsa dig och lära känna dig och vice versa för att de ska lära känna dig och du ska lära känna dem.

Vad alla måste förstå är att detta inte är nytt. Det är bara inte inom din synvidd, inte inom din upplevelse, för du har inte är helt blivit redo för det. Namaste.

OWS: Ja, och vi kommer att lägga till här när de från Galaktikerna, som du säger här, när de tar personlig eller fysisk kontakt med dem här på planeten, kommer ni att veta det. Det är inte så mycket vilka händelser som kommer att följa med det här, det är bara att det är vid den tiden. Ni kommer att känna till utan tvekan att de är här, de är här för att vara med er, och det kommer att följa de förändringar som det har talats om under en tid här, de förändringar som är nödvändiga för att lysa upp, skulle vi säga, mörkrets krafter, för att ta allt in i ljuset. Det är vad som är nödvändigt, och det kommer att föregå alla dessa händelser av kontakter från de som kommer från stjärnorna. Okej?

Skulle det finnas andra frågor här nu?

Gäst: Hälsningar. Jag undrade om ni skulle vilja prata en minut om gruppen eller civilisationen kallad”Shalania”.

OWS: Vi är inte helt bekanta med vad du talar om här. Kan du vara mer specifik?

Gäst: Ja. Bashar har talat många gånger om den första gruppen som skulle kontakta vår civilisation. Han kallar dem Shalania. Jag undrade bara om det resonerade med dig.

OWS: Nu förstår vi. Vi kände inte till den här terminologin, här. Men det finns dessa grupper som du säger. Vi kommer inte att ge dem namn som detta. Men det finns dessa grupper som kommer att ta kontakt. Vi kan också säga att det redan har förekommit grupper som tidigare har tagit kontakt under tidigare år. Speciellt de från Plejaderna, och andra som har kontaktat vissa individer, vissa grupper här på planeten under en tid nu.

Men vad du talar om är mer av en mer global kontakt här som kommer att hända, och den här gruppen och andra är också förberedda i de olika delegationerna som har talats om som har sammanställts och redan är tillsammans som vi ser det, och de kommer att introducera sig själva, och i stor utsträckning kommer de att vara de som kommer att vara av varierande mänskoliknande utseende för att inte skrämma bort dem här i de tidiga stadierna.

Ni kommer att bli vana vid olika typer av varelser av många olika storlekar och former och allt detta, liknande er Star Wars kantin, om ni kommer ihåg detta och hur ni skrattade åt det och hur ni tyckte att det var så roligt, och allting. Det är vad ni kommer att komma till när ert medvetande höjs, och ni kommer att se på alla dessa varelser som bröder och systrar, oavsett hur de ser ut. Okej?

Gäst: Fantastiskt! Tack.

OWS: Shoshanna?

Shoshanna: Shoshanna vill lägga till vårt perspektiv på denna fråga. Kan vi lägga till vårt perspektiv?

Gäst: Absolut. Tack.

Shoshanna: Den som är känd som Bashar, som är ett väsen av stor visdom, som är en gammal varelse, en varelse som vill tjäna människan, har relationer med grupper som de vill ha relationer med, som har ett gemensamt medvetande med den som kallas Bashar. Så den grupp han talar om är de som han mest resonerar med och skulle vilja föra fram för att tjäna mänskligheten i dess uppstigningsprocess och högre förståelse. Om det är meningsfullt för dig, Käre Broder. Namaste.

Gäst: Åh, absolut. Tack. Absolut.

OWS: Och eftersom det här konceptet har kommit upp, kommer vi att dela vidare här. Vi mottar från KaRa att det är okej att göra det. Och vi säger att KaRa har introducerats till den här gruppen och andra, men för det mesta till den här gruppen just nu eftersom hon och hennes delegation förbereder sig för att få kontakt med denna grupp. Så det blir det den Plejad-anslutningen som kommer att associeras direkt med denna grupp, Ancient Awakenings.

Gäst: Åh bra. Så spännande! Tack.

OWS: Finns det andra frågor, här nu?

Gäst: Ja. Jag är lite mer nyfiken på blandningen av Tvillingflammor. Jag vet att du har talat om det när vi kommer ihop och vi blir nästan verkligen en. På något sätt blir vi en. Men sen kommer jag också ihåg att Sanat Kumara hade talat om att han hade saknat sin Tvillingflamma och var upphetsad över att han snart kunde återvända till henne. Jag gissar att det är Venus, tror jag. Så jag är nyfiken på hur vi blandas som en, men vi är fortfarande separata nog för att vi kanske saknar någon. Så kan du säga lite mer om det?

OWS: Det kan vi. Shoshanna, vill du?

Shoshanna: Nej, det kan du.

OWS: Mycket bra. Då skulle vi säga att ni blandas som en. Men ni är också separata som individer. Och detta var nödvändigt för att få erfarenhet från den ursprungliga separationen av jaget, vill vi säga här, till de två. Den enda till de två. Och vet alltid att även om den enda är i de två, är de två också i den enda. Så kom ihåg det. Så ni blandas som Tvillingflammorna, som den ena av den andra.

Och det är viktigt att veta när du går igenom denna uppstigningsprocess och när du stiger upp helt, då kommer du då att få den återföreningen med din Tvillingflamma om du är redo för den. Och vi säger här specifikt om du är redo för den. Inte alla kommer att uppleva det vid den tiden. Men alla kommer att uppleva det när ni fortsätter att gå vidare i den här processen, oavsett om det är direkt i uppstigningen här, eller när du har flyttat helt bortom denna planet och är tillbaka hemma, och var du än vistas, varhelst din resa kan ta dig, kommer du vid något tillfälle att koppla tillbaka till din Tvillingflamma.

Men vet också att du heller aldrig har varit skild från din Tvillingflamma. Precis som du inte har varit separerad från ditt Högre Jag. Okej?

Shoshanna, något att lägga till här?

Shoshanna: Det finns en del. Detta är ett svårt ämne. Kan vi dela ett perspektiv som vi har med dig?

Gäst: Definitivt. Tack.

Shoshanna: Det är viktigt att förstå att tanken att vara separat är en tredimensionell och underanpassad idé för att kringgå alltings enhet. Det är viktigt att förstå att ingenting är separat. Det är viktigt att förstå att den högre vibrationen av en Tvilligflamma-energi är tillgänglig när den som vill nå energin har medvetandet att göra det. När en individ längtar efter idén att återförenas med en Tvillingflamma-energi, beror det på att individen fortfarande tror på separata tillstånd när det inte finns något. Det handlar om att uppnå den högre frekvensen för att kommunicera med den energin, vilket är en annan frekvens än den som varelsen utsänder just då. Vi hoppas att det här är meningsfullt. Namaste.

Gäst: Ja, tack.

OWS: Underbart. Mycket bra sagt, och vi fortsätter. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Ja, En Som Tjänar. Jag tänkte på vad du sa förra veckan om att manifestera med elementen, och jag försökte tänka på hur man praktiskt sätt sätter det i verket och kanske skapar ceremonier och olika saker, manifesterar inomhus- och utomhussaker.

Det slog mig att min egen kropp är ett alkemiskt kärl som består av dessa element, och att jag hela tiden tar in luft. Men då blev jag lite trängd på elddelen. Och då tänkte jag, ja, mina celler är som eld. Men jag visste inte om det dög. Så då tänkte jag, nåväl, kanske kunde jag bara visualisera flamman. Hur som helst, är jag på rätt väg?

OWS: Vi kan hjälpa dig med det här när det gäller att tänka på ditt chakrasystem. Dina chakran består av elementalerna och elementen som vi har sagt här. Så ditt första chakra är jord. Ditt andra chakra är vatten. Din tredje chakra är eld. Eld i solarplexusområdet, dina binjurar bränner, förstår du? Dina känslor. Detta är sätet för dina känslor, här. Elden där. Och då är det fjärde chakrat luften. Och bortom det behöver vi inte gå just nu.

Men bara de fyra: jord, vatten, eld och luft. Och när du använder dessa chakracentra och använder de element och elementaler som är förknippade med dessa, kommer du att börja förstå användningen av magi här i denna förståelse.

Precis som du, och vi kommer bara att ge en liten ledtråd till dig som ställer den här frågan, och det är därför du ställer den här frågan, för att du hade varit involverad i en tidigare livstid som en trollkarl, en manlig trollkarl och du upplevde och arbetade med dessa typer av saker, arbetade med elementalerna, kunde inte styra dem direkt, men arbetade vid sidan av dem och fick dem att hjälpa dig i de processer som du arbetade med vid den tiden. Det är allt vi kan säga. Om du vill veta mer, gör du en tidigare livregression om du vill, eller bara gå till ditt Högre Jag och fråga och det kommer till dig. Okej, hjälper det här?

Shoshanna, något att tillägga här?

Shoshanna: Vi vill dela vårt perspektiv med dig, kära syster. Får vi dela?

Gäst: Alltid, alltid. Du behöver inte fråga.

Shoshanna: Jo, vi måste fråga. Låt oss försöka det här nu. Du är, som du kallar det, på helt rätt spår. Kroppen består av alla element, som En Som Tjänar har angivit. Det som saknas, som genomsyrar varje element är medvetandet.

Du kan använda eld som en förstörare, eller eld som byggare. Du kan förstöra eller bygga, beroende på medvetandet som du ger de element du arbetar med, och beroende på det medvetande du använder för att samskapa med dessa element.

Vi skulle vilja fråga dig, vad vill du skapa? Om du till exempel är trädgårdsmästare och du älskar fröna, och du vattnar fröna, och du vattnar utsädet, och du pratar med dina växter och du älskar dina växter, så kommer de att växa. De kommer att bli magnifika växter.

Det finns andra som är kända för att ha en ”svart tumme”. Och det är en sak, för den personen som bär medvetenheten hos den svarta tummen tror inte att de kan skapa en annan livsform som en växt. Så det finns en misstro där.

Det vi försöker förmedla till er är att alla människor har blivit genomsyrade av den kreativa processen och de element som har givits på denna planet är de saker som ni skapar med. Så ni kan skapa allt ni vill skapa, och det kommer att kräva lite övning. Välj så vad ni vill skapa och öva medvetenheten som krävs för att se att skapelsen ska kunna förverkligas. Är detta meningsfullt för dig?

Gäst: Ja det är det. Det är mycket meningsfullt för mig. Ja, det är typ min mest drivande kraft just nu, det är manifestation, och det är det jag egentligen verkligen vill behärska. Så tack båda för visdomsorden. Jag har hört tidigare associeringen med chakrana och elementen, men det hade inte sjunkit in, antar jag. Så tack för att du förstärker det, En Som Tjänar. Ja, tack så mycket, jag är tacksam för svaren.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det några andra frågor här nu?

Gäst: Jag har en fråga, En Som Tjänar. Min fråga är mycket, mycket nära den föregående frågan, för jag har mediterat på min livserfarenhet att bli ett med vattnet. Jag är exakt i samma båt som den andra genom att mitt bekymmer är att bemästra manifestationsprocessen. Och då var min fråga relaterad till de andra elementen, för jag hade tidigare erfarenhet av att bli ett med vattnet. Så min fråga är hur man blir ett med de andra elementen, och vad är betydelsen av att bli ett med de andra elementen för att samskapa?

Shoshanna: Kan vi dela först?

OWS: Ja, snälla.

Shoshanna: Får vi erbjuda vårt perspektiv, syster, på den här frågan?

Gäst: Ja, tack. Tack så mycket.

Shoshanna: Det första vi skulle be dig från vårt perspektiv är att ta ordet ”blir” ur sekvensen. Du blir inte ett med vattnet, du blir inte ett med elementet, det är en klar affär. Du ÄR ett. Du är ett med vattnet. Du är ett med jorden. Du är ett med luften. Du är ett med elden. Du är komplett. Du är ett med alla saker. Så, för att skapa med dessa saker måste man erkänna den enhet som man redan äger.

När en människa längtar efter att bli något, beror det på att den varelsen tvivlar på att enhet finns för dem. Så vi skulle gå tillbaka till det vi just sagt att den första koden för skapelsen är att tro på enhet först och främst. Namaste.

OWS: Ja. Och vi skulle lägga till här, om du vill manifestera, om du vill skapa, då måste du göra det i de högre vibrationerna, flytta dig bort från den tredimensionella illusionen. För om du fortsätter att försöka skapa i den tredimensionella illusionen, fortsätter du att få samma resultat som du har haft livstid efter livstid efter livstid.

Shoshanna: Du kommer att skapa 3-D saker.

OWS: Exakt. Du kommer att skapa 3-D saker, eller du kommer att upptäcka att manifestationsprocessen inte är så snabb som du skulle vilja att den ska vara. Men om du flyttar in i de högre vibrationerna och stannar där mer och mer, så skapar du utan att behöva veta hur man skapar. Du ser? Du försöker få reda på hur man gör det istället för att låta dig komma ihåg hur man gör det. Tänk inte på det, bara gör det helt enkelt. Det här är hur du kommer att behärska den kreativa processen, här, eller på nytt behärska den kreativa processen, vill vi säga, för att du har gjort det i det förgångna.

Shoshanna: Kan vi dela?

OWS: Ja.

Shoshanna: Det är också viktigt för alla som lyssnar, för det här är ett svårt ämne att förstå att de måste definiera vad de vill manifestera. Så om du vill manifestera dollar manifesterar du i 3-D. Om du vill manifestera en upplevelse på högsta nivå måste du lämna tanken på 3-D-pengarna ur ekvationen och helt enkelt manifestera erfarenheten, eftersom 3-D-pengarna kommer att dyka upp eftersom det är av den lägre vibrationen, och erfarenheten är av högre vibrationer, så det som kommer att stödja upplevelsen kommer att dyka upp. Så du måste förstå den sekvens som behöver hända. Önska inte att manifestera 3-D saker, för det är vad du kommer att få, önska att manifestera de högre erfarenheterna som du vill ha. Ger detta mening för dig?

Gäst: Ja det gör det. Det gör det verkligen. Tack.

OWS: Vi skulle lägga till här ett praktiskt exempel för er alla: många av er undrar nu, ”hur kan vi komma till the Advance, vi har inte pengar för det, vi kan inte göra det”, dessa slags saker. Först och främst, om du säger att du inte kan göra det, eller att du inte har pengar, då har du inte det.

Shoshanna: För att du skapar det.

OWS: Du skapar det. Det ligger i det tredimensionella rummet. Ja. Precis som Shoshanna har sagt. Så vad du behöver göra är att se dig själv på Advance och de erfarenheter som du kan ha där, och bara visualisera det. Håll den där visualiseringen. Kristallisera den visualiseringen, och vägen dit kommer att visa sig. Så fungerar det. Det är skapelseprocessen.

OWS: Exakt, ja.

Shoshanna: Och det är så väl sagt – oj, vi ber om ursäkt! Vi avbröt dig!

OWS: Behöver inte be om ursäkt, gå vidare!

Shoshanna: Det här är viktigt i vad som kallas manifestationsprocessen för alla ni varelser, alla människor. Det handlar inte om att manifestera en ”sak”. Det handlar om att manifestera den erfarenhet som ni vill ha. Så i linje med vad En Som Tjänar säger, till exempel om du vill ha en trädgård och du inte vet något om trädgårdsarbete, måste du visualisera trädgården. Du måste visualisera den och se det växa och så och vårda den, och vad helst en trädgård gör för dig. Eller det kan vara blommor, du vill manifestera en ros skönhet. Sedan i visualiseringsprocessen rusar universum för att hjälpa dig att skapa det. Det rusar till dig. Men inom den erfarenheten måste du ha längtan, lusten, känslan, kärleken, för att skapa den.

Du ser, kärlek är nyckeln till skapandet. Kärlek är nyckeln till att skapa vackra saker. Du kan skapa av hat, men det är mycket låg vibration.

Så vi skulle säga att om du vill skapa, manifestera, vad du än vill kalla det, måste du kalla fram det genom din önskan och genom dina visualiseringar, och då kommer alla saker att följa. Vi måste också berätta för dig, och det är så vanligt, att när du säger ”Jag kan inte göra det här, jag kan inte göra det där”, så är det också skapande. Du skapar det som du säger att du inte vill, men ändå i ditt tal och i din tanke säger du vad du inte vill ha. Så vi måste varna alla som vill manifestera, som vill skapa, och använda visualiseringsprocessen, och att använda era känslor av kärlek, att säga exakt vad ni vill ha. Namaste.

OWS: Mycket bra. Vi är redo för nästa fråga om det finns en, annars är vi redo att släppa kanalen.

Gäst: Jag har en fråga. På tal om om manifestation, kan du berätta för mig processen, om det finns någon, för att manifestera femdimensionellt arbete som att faktiskt kunna flytta min kropp från en plats på jorden till en annan med teleportation eller transport? Och jag vet att jag bara behöver tänka på det, meditera på det, men kan du kasta något ljus på vilka andra saker jag kan försöka göra?

OWS: Det är inte något du kan ”försöka” göra. Prova allt du vill, men vi tror inte att du kommer ha stor framgång i det. Men om du tillåter processen, allt detta är en del av uppstigningsprocessen, tillåt den. Om det är något du vill ska hända kommer det att hända, men det kommer inte att hända om du försöker och arbetar med att göra det, för att du har inte ska vi säga (Shoshanna: tron) ja, säkert har du inte tron att du kan göra det. När du fullt ut har den tron kommer du att skapa möjligheten att göra det.

Men det är också igen en del av processen här. När du fortsätter att komma ihåg de saker som kommer till dig nu och kommer att fortsätta att komma till dig, om vem du är, var du har varit tidigare, vad du har varit, alla dessa typer av saker, när detta kommer tillbaka till dig, då kommer du att komma ihåg hur man gör dessa olika saker. Och tillsammans med dina DNA-processer som återansluts här, tillsammans med att din cellulära struktur blir mer och mer kristalliserad, alla dessa typer av saker, ditt tredje öga vaknar mer och mer, alla dessa saker leder till utveckling av förmågorna, eller ”gåvorna från Anden ”, vill vi kalla det här, det som du talar om. Okej?

Shoshanna, något att tillägga?

Shoshanna: Vi skulle säga att du har förklarat det här mycket bra. Och människor har inte fått denna färdighet på grund av det rike som de är i. Riket är djupt programmerat. Riket är djupt programmerat, och denna färdighet för bilokalisering eller rörelse av kroppen över planeten har ännu inte programmerats in i medvetandet. Så om man vill programmera in det, måste man avprogrammera det som hindrar den från att göra det.

Gäst: Med andra ord måste jag berätta för mig själv att det inte är omöjligt.

Shoshanna: Det kan du säkert göra. Men om du har tvivel är tvivel det som hindrar dig från att gå framåt.

Gäst: Jag vet att det är möjligt. Jag vet bara inte hur man gör det.

Shoshanna: Du behöver inte veta mekaniken, min kära herre, du måste bara tro på det.

OWS: Och du vet att det är möjligt, för att du har gjort det förut. Det är därför du vet det här. Men det finns ett dilemma inom dig, som vi finner det, den ena delen av dig säger: ”Jag vet att det är möjligt, jag vet att vi kan göra det här”, men ändå säger den vetenskapliga delen av dig ”det är inte möjligt eftersom det trotsar fysikens lagar. Det måste finnas en anordning för att skapa rörelsen från en plats till en annan. ”Och det är, som Shoshanna har sagt, programmeringen som du har i denna tredimensionella illusion är att det alltid måste finnas en anordning på plats för att åstadkomma det här. Okej?

Gäst: Okej. Tack.

OWS: Mycket bra. Vi behöver släppa kanalen här nu. Innan vi gör det, Shoshanna, något avslutande meddelande här?

Shoshanna: Tack, Käre Broder. Vi har inget specifikt att tillägga. Men vi skulle säga att tillsammans med det som gavs i det sista samtalet om samskapande, och det som har givits i detta samtal om samskapande, som rör manifestering, är detta avgörande för människans skapande. Vi skulle vilja säga till alla (och vi hade inget att dela men vi antar att vi har det) vi skulle vilja säga till alla att ta dessa ord, lyssna noga och börja kombinera det som har givits idag och det som har givits i tidigare samtal till att förstärka upp er förstärkta förmåga att skapa. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi skulle vilja tillägga här att er uppfattning om manifestation, manifestationsämnet, allt detta som har uppstått till följd av era diskussioner om ämnet, denna gång gällande uppstigningsprocessen, som givetvis innehåller en hel del manifestation, och det är vad ni förbereds för att kunna göra när ni går igenom denna process.

Återigen är det inte något som ni kan tvinga er till här, men det är något ni kan tillåta er att utveckla och att komma till förståelsen och tron att ni kan manifestera.

Och det är vad den nästa Advance kommer att handla om, att ge er en praktisk förståelse för hur man ska manifestera.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

Shoshanna: Shanti. Frid vare med er.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Artikeln kan återges i sin helhet om författarskap och författarens hemsida klart framgår.

Om du vill bli med i Ancient Awakenings och delta i våra söndagssamtal, gå till vår Meetup webbplats (www.meetup.com/ancient-awakenings) och gå med där.

”Att tro är att se!”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...