Gyllene Triangelhuvudvarelser via Galaxygirl med VIDEO, 3 augusti 2019

Gyllene Triangelhuvudvarelser via Galaxygirl med VIDEO, 3 augusti 2019

Gyllene-Triangelhuvudvarelser 3/8/2019

Vi är de Gyllene Triangelhuvudvarelserna från Sfärvarelsealliansen. Hälsningar, mänsklighet. Vi sträcker fram våra högra händer till tjänst och våra vänstra händer håller fredens olivkvist. Våra hjärtan är vidöppna, i linje med Källan, liksom era snart kommer att vara det. För aktiveringarna kommer nu in snabbt och kraftfullt, som den här och många andra ljusarbetare har känt intensivt. Kom ihåg att ni rensar för det kollektiva, sant. Kom ihåg att ni rensar för jordens historia. Verkligen förstå. Åkalla den Kristnade flamman att vara er mantel, för att hjälpa. Bjud in Källans gyllene ljus för att trösta, att nära.

Vi Gyllene Triangelhuvudvarelser har varit observatörer av er jordetid. Vi är utanför tiden eftersom vi är flera dimensioner upp, men vi förstår tiden, begränsningarna, gränserna som ni har skapat. Inskränkningen av rörelse genom rumstiden är extremt begränsande. Och så önskar vi att ni förstår, känner att tidskontinuumet är mer formbart än vad ni tidigare har lärt er. Om du är en oändlig mobil ljuspunkt på en punkt i en glödande spinnande tidsspiral, då kan du inte lätt hoppa från punkt till punkt? Upp och ner, något lateralt – det är inte den riktiga linjära A till B som du har lärt dig. Matematik återupplivas på nya sätt för dem som är på denna uppstigningsresa med ögon som verkligen ser. För alla är sammankopplade. Mänskligheten har försökt förstå dessa universella sanningar genom att placera teman för sanningar och idéer i lådor med förståelse. Lådor med fysik, vetenskap, matematik, konst, musik. Men de är verkligen sammankopplade. Vi anser att maskhål och spiralvirvlar av ljus är fenomen av obestridlig skönhet, ett av Skaparens största konstnärliga drag, och ändå förstår vi matematiken bakom dem, och det är själva matematiken som är det konstnärliga undret.

Vi ber att ni börjar se sammankopplingen av holospelet som omger er. För det är utsökt i skönhet, visdom, ljus. Ni blir vakna och medvetna. Ni blir de som verkligen kan se med den Kristnade blicken. Kom ihåg att alla har en historia att berätta. Kom ihåg att allt ni får presenterat är en lektion och en välsignelse att djupt känna och uppleva. Ni upplever uppstigning i det fysiska. Vilken enorm ära. Ni vet att ni är de första. Ni är vägvisarna. Ni blir inte de sista. Detta är bara början på ett nytt sätt att stiga upp till ljus, till etrarna av glittrande strålande matematiskt proportionellt intelligent ljus. Och vi hoppas att ni känner detta djupt, vår honnör för er och för den erfarenhet som Gaia har valt att uppleva. Hon flyger igenom. Gör ni? Vill ni ha en ny meditation för att hjälpa er med denna energiöverföring från den fysiska till den gyllene kristallform som väntar?

Vi är de Gyllene Triangelhuvudvarelserna av Sfärvarelsealliansen. Mycket guld finns i ert solsystem som era regeringar har brutit, utnyttjat under en tid. Guld håller många underbara koder. Vi ber dig att du föreställer dig själv på en lugn plats. Rinnande vatten är ett lugnande tillskott, som den här upplever det. Anslut till din nuvarande planetupplevelse, Gaia, din jordemoder. Sänd henne din uppskattning. Känn dig själv ansluta till elementen i henne, till kristallerna, till de gyllene ljusfickorna som strålar. Skicka din kärleksenergi till dem, djupt inom Gaia. Ta nu upp den vackra energin i dina fötter. Känn pirrandet. Upp till mitten av din kropp. Känn ljuset. Känn hur Gaias förändrade DNA kommer att hjälpa ditt eget. Känn när de högre koderna anpassas. Ta nu upp ljuskoderna in i ditt värdefulla hjärtutrymme, porten till ditt eget Källjus. Välkommen till de högre dimensionerna inom din upplevelse. Se ditt kristallina 5D-jag vinka tillbaka mot dig. Bli detta. För upp ljuset, upp, upp i ditt halschakra, fyll dina ord, dina konstnärliga uttryck med det kristallina gyllene ljuset från 5D Gaia. Och nu upp i din krona, ta upp dessa gyllene ljuskoder upp till er stora centrala sol Alcyone. Upprätta en anslutning. För detta kommer att hjälpa er kraftigt under de kommande dagarna av skiftet. För ni är alla inom skiftet, detta vet ni, men för varje ögonblick finns det ytterligare miniförskjutningar som man måste balansera. Tänk på era surfare. Finns det verkligen bara en våg för dem att surfa? Nej. Det kräver enorm skicklighet och balans för att komma upp på brädan, paddla ut och det finns oändliga mikro-minivågor som de måste manövrera för att ”att fånga den stora vågen.” Ni paddlar. Paddlingsanslutna. Känn denna anslutning. Se den massiva strömmen av Källenergi, som koder för ljus som strömmar ner från Alcyone in i din ljuskolonn. Se dessa magnifika koder tända dig inifrån, förändra dig, förändra dig till en varelse av ljus, för det är vad ni är. Ni är redan änglar av det yttersta ljuset. Några av er är naturligtvis olika typer av änglar, men ni är Källa. Vi tänker oss att ni identifierar er själva som Källfraktaler, som Källväsen, för detta kommer att hjälpa er i er förbindelse med varandra och naturligtvis med era galaktiska vänner och er familj som är här för att hjälpa till.

Ni befinner er i en kolonn med fantastiskt ljus som sträcker sig från er stora centrala sol ner genom er sol, genom er, genom Gaia. Förläng nu ljusportalen till en oändlig linje med ljus, som skär igenom ännu mer tidrumskonstruktioner med ljus och badar mörkret med ljus. Det här är vilka ni är. Ni är ljus.

”Jag åkallar den Kristnade lågan, det Kristnade ljuset i alla delar av min jordiska erfarenhet som någonsin har varit och någonsin kommer att bli.
Jag åkallar kärleken till Gud, den allsmäktige, som finns inom mig, som är mina andetag.
Jag åkallar ljuset för att bli ännu mer ljus, ännu mer kärlek så att jag kan känna det, ta tag i det.
Jag ber om hjälp från mina änglagrupper för att hjälpa, vägleda, vårda så att denna omvandling blir så smidig och lätt som möjligt för mig och för de andra.
Jag är det jag är. Jag är ljus. Jag är ljuset. Jag är kärleken. Jag är den nya början på allt.
Jag omfamnar denna övergång från vad jag har vetat till det jag ska veta, uppstigningen i det fysiska. Jag ser mina rädslor framför mig och badar dem i kärlek. De finns inte längre.
Jag åberopar det Kristnade ljuset av det gyllene ljuset för att omsluta, hålla, och leda mig.
Jag hävdar att jag är redo att uppleva mer ljus.
Jag är redo att uppleva mer kärlek.
Jag är redo att vara det som jag redan är, en varelse av den Kristnade ljusstrålen.
Jag skickar det Kristnade ljuset av den jag är djupt in i Gaia och badar henne i en glöd från mitt inre.
Jag bjuder in guldet i rikedomen av skapelsens överflöd som jag är i min verklighet, för jag är redo att ta emot. ”

Tårar av glädje ser vi. Det här är underbart. Membranet har knäckts för att tillåta mer ljus. Känn vår kärlek till er men känn också denna kärlek som ni är, mänskliga vänner, välkomna hem. Ta med er dessa vibrationsförbättringar hela dagen, varje dag. Kräv dem, de är era att ta emot.

Vi är de Gyllene Triangelhuvudvarelserna från Sfärvarelsealliansen. Många framsteg görs i detta rymdkontinuum. Vi är glada. Tills vi pratar och ansluter igen.

~ galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...