Andrew the Magdalene via Galaxygirl, 18 november 2018

Andrew the Magdalene

Via Galaxygirl, 18 november 2018

Vi, manliga Magdalener, vill tala idag som en röst. Det är jag Andrew som för närvarande talar. Vi vill skildra vår ödmjuka närvaro i tjänst hos den Stora Modern av Alla Ting. Er religion har smulat sönder och delat upp den grundläggande förståelsen för den för evigt välsignade sanningen. Hur kan det finnas en Fader Gud utan en Moder Gud? I naturen är detta ett balanserat fenomen, där två blir ett som Modern skapar. Fadern är stillheten, den tomma rymdens stora tystnad. Modern frambringar den gudomliga kreativitetens uttryck och vi är därför Hennes barn, som lever och andas i förenad enighet. Hur kan män och kvinnor inte behandlas lika om vi båda är uttryck av den gudomliga Fadern/Modern? Vi ser det här som en stor travesti på sanningen, som helt enkelt behöver skrivas om.

Under alltför lång tid har manligheten blivit fördunklad, förvirrad och förvriden. Vi dominerar inte. Vi tjänar. Vi tjänar våra kvinnor, våra familjer, våra samhällen, och på så sätt finner vi vår styrka genom att tjäna det gudomliga.

Jag, Andrew, ha levt många liv som en Magdalene, både som manlig och kvinnlig under olika livstider. Och så har alla ni. Ni har alla varit många saker för många människor. Frågan är vem vill ni vara för er själva? Kommer ni att tjäna den Gudomliga Fadern/Modern med glädje, eller kommer ni att bli självbelåtna och förgiftade av själviskhet. De själviska är ensamma. Nu predikar jag för alla här, för ni förstår alla kärlek. Ni är kärlek. Ni förstår att ni är den stora Moderns hände och fötter och ni är redo och ivriga att tjäna. Kanske är det dags nu mer än någonsin att få en ny förståelse för ”religion,” för vi ser att den håller på att försvinna.

Det gamla kan inte bli kvar i de nya energierna. Och ”sanningen kommer att göra er fria”, som det kloka ordspråket säger. Vem vet, det kanske sades av någon av er i en annan livstid? Men det är sant. Iver att tjäna kommer att tjäna er väl. Det kommer att skapa nya möjligheter för tillväxt, för utveckling av vissa nu vilande gåvor som väntar på att öppnas, antingen genom upplevelsen av ett tufft samtal eller genom tyst kontemplation och utveckling av er inre syn.

Men som en människa i en fysisk kropp expanderar ni när ni arbetar, när ni tjänar, när ni tänker och när ni utövar nya sanningar. Så jag njuter av att tala till er nu som en företrädare för den Gudomliga Maskulina delen av Esséerna, en gren av Magdalene som lovade att tjäna Gud och människorna.

Vi ser att ljusarbetare behöver komma samman och träffas mer. Vi ser att tiden är mogen för att skapa nya samhällen, antingen online eller personligen, och rulla upp skjortärmarna tillsammans. RV som är på god väg kommer att vara ett magnifikt verktyg. Men isoleringen måste upphöra. Var i frid. Den stora Modern börjar andas ut och ni är verkligen mitt i detta, Hennes våg i detta det mest värdefulla ögonblick. Känn det! Andas det! Släpp in det! Och rulla upp ärmarna för ni kommer att behövas och vara mycket eftertraktade, för era färdigheter är kärlek och att tjäna.

Jag är Andrew. Jag brukade ha hand om många bibliotek och vara en del av många mysterier – vad ni skulle kalla mysterieframkallningar – som en av den Stora Moderns invigda. Många saker kommer att avslöjas inom kort och när det är lämpligt. Men var lugna med att allt kommer att avslöjas. Och ert livs historia kommer att vara en metaforisk skriftrulle i Akashikakrönikans hall, som ni kommer att njuta av att läsa och återbesöka i många eoner framöver.

Tro det eller ej, ni kommer med ömhet att minnas många av dessa ögonblick. Gör det bästa av dem, för de är lika flyktiga som vinden. Nuet är den enda tid som finns för er. Så gör det bästa av det. Jag är Andrew. Jag bjuder er kärlek och service. Jag är Andrew the Magdalene.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...