Andrew via Galaxygirl, 2 november 2020

Andrew

Via Galaxygirl, 2 november 2020

 

Hej kära vänner, detta är Andrew the Magdalene som talar. Jag försöker tänka på det lämpligaste sättet att beskriva den här tiden, men jag kan inte komma på något, för den här tiden av total planetarisk omstrukturering har inte hänt på det här sättet tidigare. Under det romerska riket fanns det mycket kaos, men för det mesta var det mycket lugnt. Vi ser lite fred nu från de högre världarna, eftersom regeringarna känner trycket från de högre dimensionella energierna, som inte väntar på någon.

Det kommer inte att bli någon mer väntan, det här är åtstramningen ni känner nu, kära ni. Jag ser fred i hjärtat hos dem som väljer det, och vi Magdalenes rekommenderar starkt de som läser och tar till sig våra kärleksfulla energier att grunda freden djupt inne i sitt eget psyke och i sitt eget samhälle, och naturligtvis djupt inne i er planetariska Moder Gaia. Hon skulle uppskatta det, och det kommer de omkring er också att göra. Det kommer att bli ett massivt kaos av förändringar, men det är det som är nödvändigt för att driva er vidare som en planetarisk kropp som omfattar de högre dimensionerna. Jag upprepar, det kommer att bli ett massivt kaos. Ni kommer att vara säkra och skyddade. Använd sunt förnuft, ”fresta inte ödet” och var medvetna om att allt är gudomligt organiserat in i minsta detalj. Men den fria viljan är alltid ett osäkert kort, så svep in er själva i ljus och skapa er energisköld för extra skydd.

Det gör ingen skada att göra det, vi Magdalenes skulle göra det ofta. Vi kunde böja energin omkring våra byar och skapa en lätt dimma så att våra fiender inte kunde se oss. Vi var svårfångade, som i era berättelser om Avalon, en pärla gömd i dimman. Från vårt perspektiv ser vi att saker och ting utvecklas ganska snyggt. Status quo är brutet. De som är obekväma med förändringarna kommer att kämpa, de kommer antingen att lämna planeten eller tvingas till en tuff och snabb förändring av sin egen personliga utveckling. Det kommer att bli ett år att minnas helt säkert, men inte ett år att frukta, utan högt värdera. Era ljuskvoter håller på att öka, vilket ökar er kapacitet att ytterligare förstå de dolda mysterierna hos de högre dimensionernas ljus. Högre dimensioners energier bombarderar kontinuerligt era energifält nu.

Jag är er broder Andrew. Jag är er andliga broder, er vän. Jag är en vägledare för dem som så önskar och jag är djupt involverad med Magdalene-energierna från den här sidan av slöjan. Vi var starkt engagerade i förankringen av Kristussäden under Yeshuas tid, och vi har haft privilegiet och äran av att se denna säd bli djupt rotad. Vi ser Kristi ljus i alla er som lyser upp mörkret. Det är en glädje att se och en sann ära att ha fått spela en roll i detta viktiga såningskapitel. Ni är i skördekapitlet i denna historia. Säden ska nu skördas. Frukten är mogen och redo att ätas. Bra saker är på väg till mänskligheten. Barn, vänd er bort från dem som önskar reta upp er och skapa oenighet. Inre frid kommer att hjälpa er med att vibrera högre. Kristi ljus brinner djupt och klart inom er. (Jag ser djupa rötter fyllda med ljus som sprider sig över Gaia. Jag ser ett träd av vitt ljus som fyller hela hennes centrum.) Du ser frukten av miljontals böner och liv som är hängivna sanningens väg. Du ser funktionen av den inre energin på er planet. Får jag föreslå att när ni grundar er i Moder Gaia så ser ni rötter av ljus från era fötter som ansluter sig djupt inne i detta träd av Kristi ljus. Bli ett med denna energikälla, den ultimata källan av kärlek. Gör anspråk på er gudomlighet som den Kristus-gnista ni är. Ni är mottagarna av denna tid, denna tid av total omvälvning.

Nu är det dags att stråla briljant, att använda försiktighet och djup inre visdom från ert hjärta. Lyssna på ert hjärta. Det kommer att tala om för vad ni behöver höra. Vi omger er nu, från denna sida, med ljus från Kristi strålar. Vi erbjuder er Magdalenes mantel. I den kommer ni att känna våra böner och ett enormt stöd för er och för er resa. Ni är inte ensamma. Sandiga fotspår finns bredvid era egna. Vi har vandrat många mil tillsammans i fysisk form och i anden. Nu är det en tid av försiktighet och visdom. Nu är det dags för den stora samlingen och skörden av ljus som genomsyrar er planet.

Var inte rädda för den här förändringen. Omfamna den och bli omfamnade av ljuset. De som till fullo anpassar sig till ljuset kommer att få en härlig resa genom det. De som väljer mörkret kommer att kämpa och söka en utväg. Vi erbjuder dem vår medkänsla utifrån våra egna prövningar med mörkret, för vi förstår deras elände. Ljuset helar alla ting. Nu är det dags att förankra freden.

Jag är er broder Andrew. Tack för att ni har tillåtit mig att komma igenom och tack för att ni fortsätter att förankra ljuset. Ni är alla mäktiga grenar av Kristus ljusträd. Våra rötter från vår livstid och vårt arbete har lönat sig, och vi känner vördnad för era ansträngningar att fortsätta att ge plats för rensning och helande av planeten. Tack för er tid. Jag är tillgänglig för konsultation och som munk är jag en utmärkt lyssnare, varför det ibland är utmanande för mig att få säga så här mycket. (Han skrattar) Jag är en aspekt av det gudomligt maskulina. Jag balanserar det feminina med min egen kärlek och mitt eget ljus.

Det gudomligt maskulina kommer att resa sig. Män, det är dags att höja sig utan att de tidigare sårens aggressioner dyker upp igen. Det har funnits sådana aggressioner så länge på den här planeten. Vi ser fram emot att ni får uppleva bättre dagar. Den stora ombalanseringen är nära. Frid bröder och systrar. Frid i denna storm. Kom ihåg hur Jesus vandrade på vattnet. Vandra på dessa vatten av energetiskt kaos. Gå ovanför dem och ignorera dem. Ni är inte rotade på denna planet. Ni är inte rotade i denna värld. Kom ihåg att ni är en del av Kristi ljusenergier, som består av ovillkorlig kärlek och gudomlig gnista. Det här är er verklighet. Det här är vad ni tar med er för att skörda. Det här är ert familjeträd. Det här är ert hem. Andas in denna komfort, bli ett med Kristi ljus. Det är ert huvudmål. Allt annat försvinner. Observera från hjärtat av detta träd som är fast rotat, neutralt och innehåller rymd och visdom. Ni kommer inte att skakas av denna storm. Ni är inte ensamma. Detta träd har miljoner rötter och grenar. Ni är inblandade i denna enorma ljusorganism, och står oss alla nära, era bröder och systrar. Ni är energi och ljus, precis som vi är.

Jag är er broder Andrew. Mina årtionden och livstider med tyst kontemplation har inte förberett mig för det vi bevittnar. Skönheten i den här historiens uppfyllande är häpnadsväckande. Källan är ett sådant mysterium. Att vara ansluten till de ständigt växlande mysterierna av ovillkorlig kärlek och möjligheter, är en sådan ofantlig ära och glädje. När romarna marscherade på och brände allt vi kunde se, kände vi oss kanske som ni känner er nu. Allt förändrades i den stunden för oss. Men dessa bränder med missriktad manlig dominans skapade möjligheter att främja ljuset, och skapade i slutändan ännu bördigare jord för att Kristi ljussäd skulle kunna planteras. Det här ögonblicket är en sådan glädje att se.

Jag är er broder Andrew. Frid. Återigen, tack för att ni har lyssnat till en gammal munk.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...