Meddelande från Kattdjuren via Galaxygirl 17 april, 2019

Meddelande från Kattdjuren

via Galaxygirl

17 april, 2019

Hallå där, vi är Katternas Ras. Vi slår ihop oss med drakarna och elementalernas riken i ett flertal av tid och rum. Vi är synnerligen intresserade av den uppstigningsresa som ni alla tar del i vid denna kritiska vägkorsning för tid-rum, där allting inte är så som det ser ut att vara. Den stora Blixten är i antågande. Ni befinner er mitt uppe i den. Ni upplever pyttesmå metamorfoser i varje ögonblick och detta ger oss anledning till stora förväntningar.

Vi katter är en urtida ras från systemen från Andromeda och Lyra. Vi är gamla och visa. Det finns de av oss som är mycket listiga. De flesta av oss har uppstigit. De flesta av oss tjänar ljuset. Vissa har gått förlorade i spelets skuggor. De står inte i vår fokus just nu. Vår nuvarande fokus är ni, mänsklighet, och vår service för er, för ni är en integrerad del av uppstigningsplanen och resan för hela denna galax. Allt hänger på er, i detta dyrbara ögonblick som är nuet. Er framgång är vår framgång. Ni får stor hjälp. Vi kan se dem av er som är misstrogna gällande katternas rike, ni saknar en djupare förståelse för er feminina aspekt. Vi är både maskulina och feminina. Men på er planet finns de som intensivt ogillar katter och detta får oss att tänka till. För era katter är en förlängning av vårt slag. De är ambassadörer för ert djurrike och de innehar kritiskt betydelsefulla roller. De, era huskatter, är kraftfulla transmuterare. De av er som tvivlar på detta behöver förstå att man kan bli mycket trött, mycket upptagen, utav att oförnimbart göra ingenting. Energiarbetet är utmattande och det är varför många av er har katter hemma, för undermedvetet förstår ni detta och ni är medvetna om att de hjälper er.

Katternas kraft ska inte underskattas. Vi är mäktiga krigare. Vi är kraftfulla. Starka. Snabba. Vi är mördare när det bedöms vara nödvändigt. Vi, de av oss som talar, tjänar ljuset. Vi tjänar vår Moder Sekmet och vi lovar ge vår lojalitet för hennes underbara hjärta och syfte. Hon är Moder Guds förlängning. Vi alla är förlängningar av alltet, av det kosmiska andetaget och detta andetag har inhalerat alldeles för länge. Vi ser att utandningen inte bara närmar sig, utan det är nu här. Våra krigare har slagit ihop sina styrkor tillsammans med den Galaktiska Federationen. Det finns många av oss på marken som teamar ihop sig med de andra, i synnerhet med drakarna, de rensar och renar. Vi går in på dolda platser och rensar ut dem. Vi är förvånande snabba och när vi slår ihop oss med de uppstigna drakarna är vi ett effektivt team som slår till och ger oss av. Men på egen hand är vi också mycket effektiva.

Vi tjänar Modern, vilket är en god sak för att vi är så starka. Vi är mycket starka. Och detsamma är ni, mänsklighet. Ni är mycket starka. Det var mörkrets stora hjärnor som svek er i detta, i er egen sanna kraft. För er sanna kraft ligger inom er och den är formidabel. För ni är aspekter av Källan, vilket även vi är. Många av er är vi i en annan multi-dimensionell kropp av er själva. Tänk på det. Vi är inte så annorlunda än ni. Men för tillfället står vi i vårt krigarläge och ert vapen är ljuset, det är att bemästra frekvensen, det inre bruset, samt att forma allt detta till ljus. Var ljuset. Känn ert vrål! Hitta er kraft! Tjäna Modern, Fadern. Tjäna ert inre vetande och agera enligt det.

Vi är Katternas Ras. Den är vi. Vi ser många saker. Vi säkerställer er seger. Segern till ljuset! (Vrål). Nu är det dags för strid, för en stor strid. Håll er andliga rustning redo. Rusta er inom den Kristnade flamman, omge er med den violetta flamman och genomträng alla omkring er med kärlek. För de mörka förblindas av detta. De mörka vet ingenting om kärlek, bara att den är något som de vill strida mot. Nej. Kärlek är den kosmiska utandningen, Universums väv, gnistan i Källans Centrum när det skapar. Kärlek är Moderns hjärtslag, den spinnande kattungen, glädjen av en liten tass i er. Kärlek är den underbara friden i en stund av lugn, precis som kärlek är den grundläggande basen av allting. Kärlek får också människorna att utföra hjältedåd för att rädda dem som de älskar. Ni utför dagligen hjältedåd i och med att ni samverkar i det dagliga slitet som ni säger. Inte längre. Låt det bli till det dagliga flödet, livets dagliga rytm, kärlekens dagliga rytm, hos Källan som dansar med er, för den kosmiska dansen börjar på nytt från början, varje dag.

Vi ser att den Nya Jorden börjar födas fram inom mänsklighetens hjärtan. Vi kan se att frid uppstår inom djurrikena. Vi ser att lejoninnan och lejonet sluter fred med djuren runtomkring. Vi ser att den nya tidsåldern gryr. Vi ser Nya Jorden fungera som en, förenad med djurriket. Vi ser att husdjuren blir alltmer uppskattade, omhuldade, älskade, för de mäktiga varelser som de är. Det är en stor uppoffring för en högt utvecklad varelse att ta på sig en kropp hos någon som är så liten. Uppskatta deras ansträngning. De ville också få uppleva Gaias uppstigning. De finns placerade i ert hem av en anledning. Vi hör Moderns hjärtslag som alltmer högljutt växer till sig. Vi kan se Nova Gaias skönhet överallt. Vi ser blommorna som på nytt växer inom mänsklighetens hjärtan, ogräset försvinner, dimman lättar. Vi välkomnar er att medvetet ansluta er till oss. Vi är Katternas Ras, vi övervakar ständigt, alltid närvarande, hela tiden vakna och medvetna, med att tjäna mänskligheten i denna högst spektakulära tid. Vi är Katternas Ras.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...