Andromedanerna via Natalie Glasson, 19 november 2022

Andromedanerna
Via Natalie Glasson, 19 november 2022
https://tinyurl.com/2jjhvjhu
Hälsningar älskade ljusvarelser. Vi är Andromedanerna, och vi kommer hit med vårt ljus, vår visdom och kärlek för att tjäna er. Vi önskar att hjälpa er i er Uppstigning nu, att stärka er varelse, att ge kraft och styrka till era andliga förmågor och att väcka sanningen inom er. Vi står till er tjänst och det är en ära att göra det, att hjälpa er på alla sätt vi kan.
Idag vill vi tala om Själens Återförening.
Vi vill stödja er i att inse och förstå vad det här betyder, samtidigt som vi låter er föra in förändringar, transformationer och helande i er varelse.
När vi, Andromedanerna, talar om Själens Återförening, talar vi om aspekter av ert energifält som har blivit splittrat, som har dolts för insyn, separerat eller till och med inneslutits i en barriär, så ni inte längre kan komma åt det eller dess energi.
Er själs energi, er essens, fyller hela er varelse när ni lever på Jorden. Den fyller er fysiska kropp, era chakran och ert energifält. Ert energifält finns både i er fysiska kropp och omger er fysiska kropp. Det finns många namn för ert energifält. Ni kan känna igen det helt enkelt som att er essens stålar ut. Ert energifält innehåller alla era minnen och upplevelser i denna livstid, men också andra livstider.
När ni har en upplevelse, särskilt på Jorden, som är utmanande och smärtsam, eller kanske kaotisk, kan en del av er trycka bort upplevelsen och alla de känslor och tankar ni har om den för att den är för smärtsam att minnas, att kännas vid eller erkännas. Ibland kan till och med minnesförlust uppstå, därför att ni inte kan komma ihåg en viss upplevelse eller vissa omständigheter. Detta låter oss identifiera hur aspekter av ert energifält, eller aspekter av er essens och själ blir separerade från ert väsen.
Det är ofta en brist på styrka i det här, och det kan betyda att när Skaparens energi flödar genom er, vilket den alltid gör, kan det finnas blockeringar i ert energifält så att energin inte kan flöda på det sätt som den är avsedd att göra. Det kan beskrivas som att er själ har blivit splittrad, separerad eller förlorad. De är ofta alltid i ert energifält så att vi kan se att de inte är helt förlorade, men de har blivit frånkopplade och ni kan inte komma åt energin, eller energin har kanske blivit grumlig eller begränsad. Åtkomsten kan vara begränsad.
Nu när vi förstår hur själen kan vara splittrad blir det lättare för oss att hämta tillbaka aspekter av själen. Att hämta tillbaka dem innebär att föra tillbaka dem för att ansluta och använda dem i hela er varelse.
Det är inte nödvändigtvis så att energin har blivit bortkopplad från er och är någon annanstans, även om det kan vara så, men ibland kan denna energi skänkas till andra eller så kan den ha blivit förankrad på en viss plats på Jorden. Men energin finns fortfarande kvar i ert väsen.
En fråga som vi Andomedaner vill att ni begrundar nu och de kommande dagarna är: Vad är nödvändigt?
Vilka aspekter av ert energifält och er själ kräver att återförenas med er nu för att tjäna det nuvarande stadiet i er Uppstigning?
Det kan vara väldigt lätt att kalla tillbaka själsaspekter som gått förlorade, separerats och så vidare. Men det tjänar inte er, eftersom det kan bli svårt att bearbeta alla på en gång. Det är mycket säkrare och lättare att låta det som behövs just nu återvända till er, för att ni ska bli påminda om det.
När ni arbetar med er energi kalla på the Healing Andromedan Team, the Soul Retrieval Andromedan Team och the Unity Andromedan Team. Var och en av dessa team kan ni kalla på för att omge er och för att arbeta med er, och de kommer att göra processen väldigt lätt.
Ni kanske blir påminda om ett smärtsamt minne, ni kanske känner er separerade, ni kanske känner er sorgsna eller arga, ni kanske har en färg, en symbol eller ett ljud. Vad som än kommer till er medvetenhet, bjud in de tre Teamen att hjälpa er.
Kalla fram alla för att sända energi till vad ni än tar emot, eller vilken medvetenhet ni än tar emot. Föreställ er eller känn att ni skickar kärlek, er villkorslösa kärlek till någon medvetenhet ni tar emot, eller ert syfte att tillåta det som behövs i detta ögonblick, att återvända till er.
Låt kärlek strömma in i det tills ni känner en förändring, energin kanske löses upp, ni kanske upptäcker att ljuset blir starkare, ni kanske känner att ni accepterar det, eller så kanske ni helt enkelt känner att det inte finns något behov av att koncentrera sig längre. Vilken förändring ni än upplever, tillåt er själva att uttrycka er tacksamhet och välkomna dessa aspekter in i ert väsen.
Vissa aspekter kan vara utmanande när ni blir medvetna om dem. Om de är utmanande, smärtsamma eller känns överväldigande, vet ni att ni har de tre teamen från Andromedanerna med er, tillsammans med era guider. Försök att hålla ett tydligt fokus så mycket ni kan, ta er uppmärksamhet tillbaka till ert syfte och till ert väsens ljus och kärlek. Tillåt all healing och transformation för denna aspekt, och acceptera på så sätt denna aspekt i er varelse.
Vi för fram denna förståelse och detta minne, eftersom Skaparen vid denna tid önskar att ni ska bli självbestämmande.
Det finns ett behov för er att utforska makt, utforska er personliga kraft och uppnå helande med avseende på kraft, så att ni kan leva kraftfullt de kommande månaderna, det är dags att utforska det.
Var medvetna om att vi är med er och tjänar er. Vi tackar er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...