Andromeda via Ute Posegga-Rudel, 28 september

Himlen nov_clip_image002

Andromeda, 28 september 2015

Via Ute Posegga Rudel

Kärleken förenar alla raser och kulturer

 

Vi är från alla Själars Eld- och Ljusdomän, och den Heliga Gudomliga Kärnessensen i Andromedagalaxen.

Kära Människosläkte! Det är oss en glädje att vara här med er och att studera era framsteg i ert uppvaknande. Många av er har nyligen öppnat era andliga ögon, och vaknat upp till er oändligt Gudomliga Natur med en önskan om att släppa de gamla och begränsande programmeringarna.

Med det vill vi påminna er om att allt i de villkorliga världarna är frekvenser. Detta koncept är speciellt hjälpsamt, eftersom det tillåter er att uppleva era programmeringar för vad de är – blott och bart frekvenser.

När ni kan förstå att er kropp och själ är en blandning av frekvenser, är ni också kapabla att känna igen er omgivning och andra på deras utstrålning/frekvenser.

Fysiskt utseende eller ord förändrar inte det här. Ni gillar eller ogillar en person genom deras frekvenser. Ni gillar eller ogillar ett meddelande genom dess frekvens. Det är så ni känner igen vem som är vem och vad som är vad.

Vi föreslår att ni, om ni inte redan har gjort det, tränar upp er varseblivning på frekvensnivå för att kunna använda er urskiljningsförmåga inom detta område av desinformation och bedrägeri.

Detta är en viktig del av uppstigningsprocessen, som tillåter er att gå bortom Matrisen! Därför att Matrisen är en frekvens.

Vad vi också vill uppmärksamma er på är det här: det är viktigt att förstå begreppet ”enhet”. Det är inte en idé eller ett mål, utan en frekvens som inte behöver ”skapas” för den finns redan, och har så gjort sedan tidernas begynnelse.

Människorna uppfattade sig själva som uppdelad i olika raser och kulturer, huvudsakligen på grund av att Kärlek i all dess Gudomlighet ännu inte var integrerad i det mänskliga medvetandet. Och så föll mänskligheten – utmanad av negativa krafter – lätt in i olika tvister och beräknande aggressivitet.

Men Kärleken är galaxens sammanlänkande kraft, som har introducerats i ert Universum för att vända en långvarig nedgång, vilken har försvagat och förstört mänskligheten. Det är därför era andliga guider alltid talar om kärlek, eftersom det är den andliga kraft som förenar alla raser och kulturer. Kärleken har ingen struktur, ingen dimension, ingen tro och dömer inte. Den är grunden för ett enat medvetande.

Nu finns det knappast någon som inte har upplevt kärlekens kraft – om så bara för ett ögonblick när det gäller ett mycket olyckligt liv. Attraktion mellan könen har med tiden berikats med sann kärlek som omfattar ert Högre Väsen, när fler och fler av er utvecklas och öppnar ert heliga hjärta.

Men idag ber vi er att inte överstressa och inte begränsa upplevelsen av kärlek till era personliga relationer. Det här är bara början, där ni alla är kallade att förfina denna energi och uppleva lycka och enighet med andra.

Mänskligheten är nu redo att kliva utanför detta intima förhållande mellan två eller ett fåtal personer, och utvidga kärleken bortom det välbekanta. Bortom familjeband och banden till vänner och även nationer.

Mänskligheten måste utvidga kärleken till allt skapat för att övervinna utmaningen av en delad världsbefolkning och destruktiva krafter, och så snart som möjligt skapa fred på Jorden och vägra att döda, att medvetet skada och överge era bröder och systrar, därför att ni kanske har blivit tillsagda att göra det.

Vi ber er att tona in till ert hjärta när ni läser eller lyssnar på det här. Vi påminner er om att ni alla är kapabla att förstå språket och hjärtats högre vibrationer, om ni släpper er rädsla och ert hat och idén om separation från resten av er mänskliga familj.

Förr i tiden var många av er övertygade om att överlevnad var beroende av separation och avståndstagande. Nu är ni införstådda med att er överlevnad som en Gudomlig ras är beroende av kärleksfrekvenser och enighet. När ljuset och energin på er planet höjs, kan er egen energi höjas när ni tonar in till er kärleksfrekvens.

Många av er dröjer er fortfarande kvar i mörker och andlig tröghet, vilket enbart beror på de lågfrekventa programmen ni är anslutna till. Ni kan höja er frekvens enbart genom att rensa ert hjärtas utrymme.

Vi säger ”utrymme” och inte chakra, för som era vetenskapsmän redan har funnit ut, är utrymmet runt det mänskliga hjärtat mycket större och mycket mer kraftfullt än själva chakrat, och syftar därigenom på den Gudomliga mänskliga naturen och är därför Helig.

Att rensa ert hjärtutrymme kanske blir en utmaning när ni möter obehagliga känslor – vilka är fast i illusioner – som kan göra ont. Var medvetna om att ni ändå levde med dem i det förflutna – men undertryckte känslan av dem.

Att vara fullt medveten om dem är allt som krävs. Det gör att ni kan befria dessa lågfrekventa program och öppna upp för villkorslös kärlek, medan ni är villiga att hålla ert hjärtutrymme öppet och utvidgat hela tiden för att ta emot de nya vågorna av upplysande information. Vad ni en gång har ställt till med kan nu bli läkt och balanserat.

Er framtid är ert ansvar. Det är ni som skapar era personliga upplevelser och erfarenheter på er planet. För att skapa frid och lycka måste ni först befria er från de lågfrekventa programmen i er själva som inte vibrerar med sanning, frid och lycka. Så enkelt är det.

För att frigöra låga frekvenser måste ni låta frekvenser av villkorslös kärlek vara närvarande, inte bara i ert hjärtutrymme utan också i hela ert hologram och utanför det, genom att fylla ert medvetande med stillhet. Ni kan göra det nu.

Det inkommande högre ljuset och medvetandet stödjer er process att överskrida Matrisen. Det här är ett ögonblick för er att dra nytta av denna fantastiska möjlighet. Vi rekommenderar er på det bestämdaste att inte missa denna Gudomliga Gåva. Vi vill se planeten Jorden och det här universumet i fred, lycka och enighet. Vi vill dela med oss till alla er om vilka vi är, och att ni ska dela med er till oss vilka ni egentligen är, eller snart kommer bli igen.

Vi är Ljusvarelser från Andromedagalaxen.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Source Link: Ute Posegga-Rudel Messages from the Realms of Light

Copyright© 2015. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.

Du gillar kanske också...