Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 29 september

 

12 Eb, 5 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! Denna värld fortsätter att utvecklas. Våra jordiska allierade för delarna av ett nytt banksystem till sina positioner. Den mörka kabalen kan inte längre stoppa det oundvikliga. Dessa urgamla familjer i både Europa, Amerika, och naturligtvis i Kina etablerar de sista depåerna från vilka ett stort hav av pengar kommer att flöda. De som har utnämnts som både kassörer och hanterare av säkerhet vet rätt gudomlig tid att slutföra sina speciella uppgifter. För närvarande står kabalen inför ett antal kriser, som är helt enkelt är tecken på att detta flöde är mycket nära att hända. Tiden för slutet av dessa avskyvärda oligarker har varit alldeles för långvarig. Vi närmar oss den gregorianska månaden oktober. Traditionellt, i väst, är detta en tid av skrämsel, troll och spöken. I själva verket innebär det den tid då mäktiga Atlantis, ert gamla hem, sjönk under haven. Denna händelse inträffade i början av Zac (den vita månaden). Denna tid kallas Halloween (helgad eve) när Lights (Atlantiska Varelser) gav sig i väg till deras nya hem i Centaurus. Det är bara en underbar tillfällighet att denna period blev tidpunkten för er att få era välsignelser!

Vad som händer i er värld är en enorm förskjutning av hur denna verklighet opererar. Vid tidigare tidpunkter kunde oligarkin bestämma vad som skulle hända och se till att utfördes såsom planerat. Denna förmåga har nu förnekats dem. En revolution av migration av människor, makt och pengar har startat en övergång som inom kort kommer att kulminera i ett helt nytt sätt att göra saker. Detta påverkar också hur dessa stora uppsättningar av pengar kommer att omfördelas runt om er värld. Denna omfördelning kommer till slut att få kabalens maktbas att falla sönder och deras regeringar att falla. Slutresultatet av denna snabba globala övergång är ett spridande av välstånd, tillsammans med införandet av en enorm global valutaomstöpning för era nuvarande globala valutor. Det slutliga steget innefattar ett guldbackande av dessa valutor och ett nytt sätt på vilket era banker fungerar. Dessa stora förändringar kommer att ge er regeringsskick hängivna till en återgång till sann demokrati och ett mycket större koncept av ”folkmakt”. Detta är en återgång till ett sant konstitutionellt regeringsskick.

Just nu så bombarderas ni av en mängd energier. Dessa energier hjälper Himlen med subtila justeringar till era fysiska, mentala och känslomässiga aspekter. Ändamålet med dessa särskilda justeringar är att göra det lättare för er att absorbera de nya energierna som sakta förhöjer er kropps bas frekvenser. Dessa energier behöver höjas då olika nya komponenter läggs till av våra medicinska grupper. Detta är för att göra det möjligt för er att bättre stabilisera er då ni träffas vissa tillfälligt kraftiga kvantum av energier som kommer från den galaktiska kärnan. Dessa kommande förändringar kommer att ytterligare förskjuta er till en serie av nya kärnuppfattningar. Våra handledare kräver att ni är öppna inför ett antal verkligheter angående ert ”ursprungliga” fall från fullt medvetande. Himlen önskar att ni får reda på varför dessa stora förskjutningar i medvetande inträffade. Vid denna tid var Atlanterna desperata att få hjälp från sina mörka allierade. De såg att ett antal andra ”dotter” kolonier var starkt motsatta vad som hade gjorts på Mu (Lemuria) och ett uppror hängde i luften.

Förändringarna som sker med er förhöjer er bas frekvens och gör er mer medvetna om hur många livslånga uppfattningar gradvis förändras. Ni blir mer tillåtande då det gäller den godartade karaktären av första kontakt. Det gäller också att se Amerika i ett mycket annorlunda ljus. Efter att Axis makterna besegrades i 1945 så adopterade större del av världen en pro Amerika attityd. Detta har kraftigt förskjutits och de flesta har nu en negativ syn. Trots de många tragedierna som Amerika har fått utstå så har det fortsatt. Vad som håller på att hända är att kraftigt ändra denna ständigt växande uppfattning. Amerikas sanna natur håller på att räddas från Oligarkin. Den huvudsakliga orsaken för denna förändring kommer att bli NESARA och hur det sprids runt världen. En annan är att UFO döljande officiellt kommer upphöra. De Amerikanska oligarkernas tid har kommit till ända. Det är slut med meningslösa krig. Allt som kommer att finnas kvar är Kärlek och Förening med all mänsklighet. En tid för fred och stort välstånd ligger framför er. Använd dessa ögonblick för att hjälpa Gaia och för att göra er själva redo för fullt medvetande!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! De positiva energierna av Ljus fortsätter att flöda på högre och högre nivåer! Himlens energier pumpas mot oss från galaxens centrala kärna. Dessa energier stärker var och en av er. Använd dessa underbara och välsignade krafter för att skapa en kollektiv vision för frihet och välstånd. Var positiva och glädjefulla då dessa energier är kapabla att för in en härlig transformation till denna verklighet. Halleluja! Dessa energier höjer ert medvetande varje dag. Den mörka kabalen kan känna hur deras tidigare kraftfulla energier att förhindra Ljusets seger går förlorade. Gläds och kom samman i en stor vision, vilket bidrar er kraft till det av Ljuset. Var tacksamma för den Allsmäktiges sätt! Ni får en väg mot Ljuset tillagt till era drömmar. Våra associerade fortsätter att ge oss bara positiva meddelanden. Ni är på en resa mot mirakler som ni inte tidigare har sett.

Var del av er fysiska, känslomässiga och spirituella kroppar påverkas utav detta storslagna inflöde av spirituella energier. Det är därför som vi ber er att förbli positiva. Förena er med mänsklighetens kollektiv och be eller meditera dagligen. Tänk er riket som ni önskar er. Dessa spirituella övningar kommer att tillåta att denna nya värld accelererar dess manifestering i denna värld. Välstånd och frihet börjar framstå. Känn denna underbara men subtila vision och använd era färdigheter för att hjälpa Gaia och oss med att skapa denna nya värld. Under de kommande veckorna kommer händelser att sakta falla på plats. Dessa är för att låta en ny verklighet att hålla dess transformation och driva in er på denna nya gudomliga plats. Då ni närmar er denna magiska tid, så kommer ni få se händelser som de mörka länge har försenat. Det blir en tid av uppspänning och under! Var tålmodiga och släpp alla frustreringar. En ny värld närmar sig!

Välsignelser. Var ett med vad som nu händer runt detta storslagna blå-gröna klot. En tyst revolution av episka proportioner sker. Dess gudomliga rötter började i små finansiella bankväsendena i delar av Afrika, Europa och Sydamerika. Dessa välsignade handlingar skedde under de senaste årtiondena och skapade en själv-organiserad social- och media-nätverk. Vi har observerat denna iver att vara fria och väntar på en donator för att storslaget hjälpa dessa små nätverk till ett sätt för att snabbt ändra utseenden av denna mycket elakartade aspekt av mänskligheten. Vi välsignar er och arbetar på våra gemensamma visioner för att se er frodas. Vi gläder oss åt vad som händer för att se hur denna gudomliga vision lyckas. Den kommer att förenas med ett speciellt välstånd och helig magi kommer att ske. Från en av dessa små men mycket motiverade institutioner kommer en mäktig ek att växa fram. Tro på mirakel, var stark och gynnas i den Allsmäktiges namn. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag gav vi er mer nyheter om vad som tyst äger rum runt om på denna glob. Gaia väntar på er och vet att ni kommer att göra vad som är rätt med dessa heliga resurser. Det är dags att omordna och göra om denna uppsättning av globala samhällen. Var tålmodiga och vet att en stor våg av välstånd kommer att bli er! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...