Andromedanerna via Natalie Glasson, 1 oktober, 2021

Skaparens Strukturmatris av Andromedanerna

Kanaliserad av Natalie Glasson –

Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, vi är den Andromediska civilisationen. Vi kommer med vibrationerna av sanning och frid, som vi delar med er och nu levererar till er. Vi tar fram denna energi och ljus för att omfamna er. Vi önskar att ni ska föreställa er, upptäcka eller förstå att det finns en matris inom energin. I själva verket finns det många, kanske hundratals, tusentals olika mönster av Skaparens ljus, och dessa mönster stödjer manifestationen av ljus i den fysiska materien. När ni tillåter er själva att förstå, börjar ni inse att det finns en matris eller många inom allt och alla, och att dessa energimönster innehåller visdom, kunskap, egenskaper hos Skaparen och healing.

Med detta i åtanke vill vi, den Andromediska civilisationen, framföra Skaparens Stukturmatris till er. Detta stöder er att ansluta er på en djupare nivå med Skaparen, och förstå hur Skaparens energi transporteras från ljus till materia. Denna Matris stöder er i att känna igen Skaparens struktur. Att förstå hur Skaparen manifesterar sig på olika sätt och i olika nivåer och dimensioner. Eftersom Skaparen är namnlös, formlös och obegränsad, så är det nödvändigt att att föra fram en struktur i ert fysiska sinne. Skaparens Strukturmatris fungerar särskilt bra med ert sinne, eftersom den låter ert sinne förstå ljuset.

Den använder det kausala chakrat i den bakre delen av huvudet, vilket stöder omvandling och förståelse av ljus till språk, visioner eller känslor, som kroppen kan förstå. Skaparens Strukturmatris är som en mall, som bildas från den Kosmiska nivån. Skaparens Strukturmatris rymmer alla dimensioner inom sin vibration. Således stöder den er i att förstå processen av manifestation för varje dimension och nivå i Skaparens universum. Inom denna matris har ni liknande kompletta instruktioner om hur de ska manifestera sig i varje dimension. Den stöder er i att få struktur i era manifestationer såväl som av Skaparens vibrationer, för att skapa en struktur, en grund för er själva som tjänar er i att existera som ert gudomliga ljus. Således skapar ni grunden för att er uppstigningsresa ska fortsätta och utvecklas.

Även er verklighet kräver någon form av struktur, och inom er verklighet kan ni börja känna igen den struktur som placeras av er, och den struktur som placeras av Skaparen eller er själ. Ofta kan vi känna igen strukturer som gränser. Det finns vissa gränser som är nödvändiga, särskilt i den fysiska verkligheten som innehåller er vibration och energi, vilken är obegränsad, för de möjliggör jordning eller förankring av er energi i den fysiska verkligheten.

Vi, den Andromediska civilisationen inbjuder er att fråga:

Vilka strukturer vill ni placera i er verklighet?

Vilka strukturer vill ni ha närvarande i er verklighet?

Vill ni ha strukturer som utstrålar frid? Vill ni ha strukturer som utstrålar Skaparens obegränsade vibrationer?

Även inom en struktur kan det finnas oändliga vibrationer från Skaparen. Kanske har er struktur också en grund som innehåller kärlek, sanning, vänlighet, healing eller skapar framgång i er andliga utveckling. När ni börjar tänka över strukturen i er verklighet, de gränser ni sätter för er själva och er verklighet, då börjar ni förstå vilken typ av verklighet ni skapar. Ni börjar förstå hur ni manifesterar och börjar förstå processen av manifestation. Vad ni väljer att manifestera och hur det manifesterar sig, på grund av att kanske några av era gränser i strukturerna är rädslobaserade. Därför är några av era manifestationer skapade ur rädsla eller begränsade av den. Er struktur är er grund, det är sättet ni väljer att leva på Jorden. Dessa strukturer kan ni inte se, men de utstrålas kontinuerligt från er. Precis som stommen och grunden för ett hus, så är detta er verklighet. Börja kontemplera över strukturen ni placerar i er verklighet, och börja förändra den genom en enkel kontemplation, inbjudan och avsikt.

Skaparens Strukturmatris

Vi, Andromedanerna, vill ladda ner skaparens Strukturmatris till er från den Kosmiska Nivån. Vi har en intressant meditationsprocess där ni kan ladda ner Skaparens Strukturmatris.

Vi önskar att ni först ställer in avsikten att ni vill ladda ner, aktivera och förkroppsliga Skaparens Strukturmatris. Kalla på den Andromediska civilisationen och Kosmiska Varelser som stöd

Vi ber er att börja räkna från 352 bakåt till 1. Det finns 352 dimensioner inom Skaparens Universum. När ni räknar bakåt från 352 till 1, kommer ni att ladda ner Skaparens Strukturmatris genom dimensionerna, och genom dimensionerna och aspekterna i hela er varelse. Ni kommer att uppnå det för er själva och för uppstigningsprocessen. Varje nivå representerar en dimension, varje nivå låter er ladda ner matrisen till den dimensionen och till era varelser.

När ni når 1, blir ni helt jordade, helt aktiverade och är helt förkroppsligande med Skaparens Strukturmatris. Om ni upptäcker att era tankar vandrar iväg under processen, så är det bara att återgå till det senaste numret ni kommer ihåg. Det kan vara att ni blir distraherade av någon dimension, eller att det krävs en integration vid vissa dimensioner. Det kan ta många dagar att komma igenom denna process. Återgå alltid till det sista numret ni minns, och fortsätt sedan att räkna bakåt. Skaparens Strukturmatris kommer att hjälpa er att förstå Skaparens energi bättre, så att ni kan förstå manifestationsprocessen av ljus till materia. När ni räknar bakåt är detta vad ni kommer att uppnå, för varje nivå kommer att representera ljus och gradvis kommer ni att förvandla det, och transportera det till materia. Ni kommer att få en större förståelse för Skaparens energi och processen av manifestation, liksom att känna igen er egen verklighet och grund. Ni kan initiera genom denna process av transformation inom er verklighet och grund, och förkroppsliga Skaparen mer fullständigt. Få tillgång till en djupare anslutning och närhet med Skaparen. När ni räknar bakåt kan ni känna att er uppmärksamhet blir mer och mer grundad i ljuset och i Skaparen inom er varelse.

Det är nu dags för oss, den Andromediska civilisationen, att lämna er. Vi ger er gåvan från Skaparens Strukturmatris. Vi inbjuder er också att förankra Skaparens Strukturmatris i världen, så att Jordens struktur, uppstigningens struktur och till och med strukturen i er egen varelse, kanske transformeras fylls med ljus och förkroppsligas helt av Skaparen.

Vi tackar er,

Vi är Andromedanerna

 

Översättning: Maggan

You may also like...