Meddelande från Andromeda via Natalie Glasson, 2 augusti, 2019

Meddelande från Andromeda

via Natalie Glasson

2 augusti, 2019

”Att släppa taget om Rädslan för ett Gudomligt Förenande”

Älskade Ljus-essens på Jorden, vi är Andomederna, från Galaxen Andromeda i Andromedas konstellation. Man kan kalla oss utomjordiska varelser; men vi är essensen av ljus och Skaparen, detsamma som ni är. För närvarande stöttar och övervakar vi servicen hos alla som på djupet upplever enhet och belåtenhet i sin gemenskap med Skaparen. Inom vibrationen av enhet får man uppleva en stor mängd frihet. Allting som har verkat vara betydelsefullt, viktigt och av stort värde viker helt enkelt undan och inombords kan man känna en sann resonans, samt en större upplevelse av expansion. Med och inom närvaron av enhet så kan det bli som om man skiftade från sin nuvarande dimension till en annan dimensions vibration, mentalt, emotionellt och andligt, medan man förblir kvar i sin pågående verklighet.

I egenskap av en varelse på Jorden kan ni förena er med vibrationen och den flödande strömmen av Skaparens ljus som strömmar genom er gestalt. Med en upplevelse och acceptans av enhet kan ni uppleva Skaparens flödande ström och hela dess nätverk och rikedom av närvaro. Vi uppmuntrar vibrationen av enhet, för vi vet att den till er gestalt kan medföra den belåtenhet och salighet som ni strävar efter att få uppleva. Om ni kan föreställa er Skaparen som ett vidsträckt och expansivt näringsutbud, så kan ni så snart ni förenar er med detta utbud, för evigt låta näringen strömma genom hela ert väsen. Ni kommer aldrig att vilja eller behöva någonting annat för att stötta er existens, för allt som behövs kommer naturligt att strömma genom er gestalt.

Vår önskan att skapa enhet är förenad med att föra Skaparens aspekter samman i harmoni. Ni är medvetna om brytningar och separation som äger rum på Jorden, detta kan också ske inom Skaparens universum. Vi alla är aspekter av Skaparen, alla önskar förstå, ta lärdom och växa, vilket tidvis innebär att en viss aspekt av disharmoni kan manifesteras för att harmoni ska råda. Ofta manifesteras disharmoni på grund av rädsla, i synnerhet rädsla för det som är okänt, odefinierat och obekant. Rädsla kan också manifesteras på grund av en känsla av osäkerhet, av att vara ostöttad eller på grund av bristen på kontroll. Med vibrationen av enhet förmår ni sudda ut alla dessa känslor, ni kan existera i kärlek inom kärleksvibrationen, till och med fastän ni är ensam i er upplevelse eller verklighet. Det är ofta då man tar kontakt med, eller träder in i okända energier eller obekanta upplevelser som det leder till att en person aktiverar rädsla eller drar tillbaka sin uppmärksamhet och ignorerar sin gudomliga mäktiga närvaro inombords. Vi, Andromederna önskar hjälpa många inkarnerade själar på Jorden och de inre planen med att övervinna sina rädslor, okända och oidentifierade relaterade till Skaparen. I egenskap av att vara inkarnerade på Jorden är det ert syfte att förkroppsliga Skaparen, därtill att inse att ni redan är ett förkroppsligande av Skaparen. När ni släpper taget om all bakomliggande eller omedveten fruktan för Skaparen, så gör ni det möjligt för er att få tillgång till en fullständig insikt om Skaparens gudomliga flöde som oupphörligt strömmar genom er.

Skaparen

Det stämmer att ni inte fullständigt förmår varsebli Skaparen, i synnerhet om ni befinner er i en fysisk kropp och upplever fasaden av separation. När ni observerar med ert sinne eller ert intellekt, så är Skaparen en obekant energi och en vibration som kan vara svår att tolka eller ens klä i ord. Skaparen verkar vara okänd, obekant och odefinierbar och ändå finns där något inom er som driver er till att eftersträva en närmare förening med Skaparen, fastän ni inte helt är säkra på vad det är som ni förenar. En personlig bild eller förklaring kan uppstå inuti sinnet, för att tillåta er att fokusera och ge en personlighet till Skaparen, fastän det inte finns någon personlighet närvarande. En personlig beskrivning kanske inte innehåller den fullständiga sanningen, fastän den erbjuder en källa till vägledning och centraliserad fokus för er att koncentrera er på. I en verklighet där allting har en form, etikett och ett syfte, så kan de vara otänkbart att en energikälla som inte har något av dessa skulle kunna vara er ursprungliga essens, er sanning och det som ni härrör ifrån. Ni har fått höra att allt som ni upplever, hur fast det än är, utgör en spegel och en skapelse inifrån er gestalt. Verkligheten är därför en illusion. I stället blir ni ombedda att fokusera på något som ni inte kan greppa, i sanning förstå eller kategorisera. Detta är i sanning nyckeln till att få uppleva en resonans och enhet med Skaparen, det är ögonblicket då ni överlämnar er.

Att överlämna sig

Om ni kan föreställa er att ni håller fast vid och i sanning tror på allting som utgör er fasta och fysiska verklighet, så bestämmer ni er för att på djupet få släppa taget om ert grepp om er verklighet när ni andas ut, detta är för att ni ska göra det möjligt för er att överlämna er själva. I detta ögonblick, innan ni överlämnar er, så kan ni uppleva rädsla för det okända. När ni andas igenom rädslan och accepterar processen av överlämnande, så kommer ni att finna frid. En tro på det okända är i sig själv en illusion; ni är mer bekanta med Skaparens vibration än med den fysiska verkligheten. Rädslan för det okända är bara ett resultat av misstro gällande Skaparens ständiga och eviga stöd. När ni har tillit till att Skaparen finns inom er och ständigt stöttar er, så finns det inget behov av att aktivera rädslor eftersom ni är medvetna och har en djup vetskap om att ni alltid och på alla sätt blir ombesörjda. Det är er övertygelse om er fysiska verklighet och er brist på tillit till Skaparen som förorsakar rädsla för det okända. Ni kanske uppmärksammar att liknande rädslor blir manifesterade inom era fysiska upplevelser, detta är för att hjälpa er att övervinna er rädsla för att överlämna er till Skaparen och allting som Skaparen omfattar.

Låt dig själv iaktta din verklighet; är du rädd för förändringar, misstror du andra människor, känner du att du behöver kontrollera din verklighet, är du oförmögen att öppna ditt sinne till att något utöver Jorden existerar? Lägg märke till dina små rädslor i ditt dagliga liv, när du väl har uppmärksammat dem, så kommer de att ge dig möjligheten att överlämna dig till Skaparen, vilket i själva verket är att inse och acceptera att du alltid blir ombesörjd och för evigt blir stöttad.

Att överlämna sig själv är att acceptera att man ständigt blir ombesörjd och stöttad.

Att uppmärksamma Skaparen såsom kärlek är det lättaste sättet att varsebli Skaparen.

Ni är aldrig i Kontroll och Ni Är Ständigt Skaparen

Många människor räds kärleken, för återigen är det att ha tillit nästan bortom er själv i något som inte går att definiera, fatta eller ta på. Det är förändringarna i ert väsen och expansionen eller den frihet som ni kan få uppleva, som framkallar rädslan, också upplevelsen av att inte ha kontroll. Är ni redo att inse att ni aldrig har haft kontrollen över er verklighet och era upplevelser och ändå har ni alltid varit skaparen av er verklighet och era upplevelser? Kontroll och skapande är olika uttryck, när man kontrollerar något så begränsar men det och tror att man har den mest ändamålsenliga kunskapen. När man skapar så manifesterar man utifrån kraften, essensen, sanningen inom sitt väsen, man är förenad med den fritt flödande strömmen i Skaparens vibration och överflöd som ständigt står till ens förfogande och aldrig någonsin kommer att tas ifrån en. Detta är viktigt att inse om du känner fruktan för att släppa kontrollen eller att okända övergångar kan inträffa; låt helt enkelt dig själv existera inom och såsom Skaparens kärlek. Kärlek kommer bli allt vad du drar till dig och skapar, sedan blir det oundvikligt att du får uppleva en förstärkt kärlek inom din gestalt och verklighet. Hur denna kärlek manifesterar sig kanske är okänt, men det blir till en spännande resa av underbara upplevelser att vara vägledd och stöttad inom varje ögonblick av din verklighet.

Nu är det dags att lösa upp illusioner av rädsla och separation eftersom de inte längre tjänar er, i och med att ni fortsätter omfamna allt som utgör Skaparen. Jag vill bjuda in er under er meditationsstund eller under ert sömntillstånd, till att bjuda in oss från Andromeda till att stötta er i att lösa upp rädslor för det okända, för förändringar och för att överlämna er, såväl som alla andra rädslor som kan vara förknippade till enheten med Skaparen. Nu är det dags att ge er själv den största gåvan av att få vara ett med Skaparen, i och med vartenda andetag som ni andas in och ut. Uttala inför er meditation eller innan ni lägger er till sömns:

’Andromeder, jag kallar på ert stöd och er närvaro, vänligen arbeta med min energi när ni låter ert ljus strömma över och igenom min varelse, med att upplösa, heala och släppa taget om rädslorna för det okända, för förändringar och för att överlämna mig, samt andra rädslor som är förknippade med Skaparens enhet. Som en gåva från mig själv accepterar jag verkligheten av att vara ett med Skaparen, i och med varje andetag som jag andas in och ut. Tack så mycket.’

Medge tid för dig själv att få uppleva energierna, att observera alla skiften och insikter som kan komma upp till ytan och fokusera på din enhet med Skaparen.

Vi finns här för att stötta er i denna synnerligen viktiga healingprocess.

Andromederna

Channeled through Natalie Glasson –  Original Source: Sacred School of OmNa

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...