Andromedanerna via Natalie Glasson – 6:e oktober 2017

Andromedanerna via Natalie Glasson – 6:e oktober 2017

 

Att Accelerera Ert Mästarskap av Andromedanerna

6:e oktober 2017

 

Kanaliserat genom Natalie Glasson – 6:e oktober 2017 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Vi, i den Andromedanska medvetenheten, ljuset och kärleken, kommer fram med syftet att hjälpa ert inre uppvaknande och er minnesförmåga. Vi vill stödja er för att kunna utveckla ert inre Mästarskap, och på så sätt accelerera er uppstigning.

Vad menas med Mästarskap?

Mästarskap är att minnas hur man får tillgång till och uttrycker Skaparens energier och visdom, inom era varelser. Ni behöver inte lära er andlighet eller Eget Mästarskap, det är en medvetenhet och ett tillstånd som redan finns inom er. Det finns helt enkelt ett behov av att släppa illusioner, blockeringar och smärtor som gör att ni kopplar bort, eller ignorerar den vackra förverkligande och inspirerande medvetenheten, som redan finns inom er.

För att hjälpa er att minnas och att återansluta med ert inre Mästarskap, vill vi, Andromedanerna, dela med oss av en teknik, som kan stödja er för att få tillgång till det, och komma till en större insikt och medvetenhet. Vår teknik innebär att skapa de lämpligaste energierna och vibrationerna inom er varelse, för att ni ska kunna kontemplera och förstå hur ni guidar er själva vidare, och utvecklas till era sanna gudomliga själv.

Teknik för att Avancera i Mästarskapet

Andromedanernas önskan är, att placera en orb av vårt ljus med en purpurfärgad, violett och turkos färg i ett av era chakran. När ni tar emot och accepterar orben av ljus, så kommer den att expandera och sammansmälta med hela er varelse. Med Andromedanernas orb av ljus, så kommer de energier, kunskaper och vägledningar som styrs av er själ, att stödja er när ni tänker på, förstår och förkroppsligar nästa steg i ert andliga Mästarskap. Andromedanerna kommer att stödja er för att få tillgång till nödvändig kunskap, integrering av det nya perspektivet och gå vidare till nästa steg i er uppstigningsprocess. Detta är en underbar övning att ta till när ni känner er förvirrade, och inte kan accelerera er uppstigning eller få tillgång till ny medvetenhet. Andromedanerna kommer att göra er medvetna om de energier och den kunskap som behövs, för att kunna fokusera och ytterligare hjälpa ert Mästarskap.

Oavsett i vilket chakra ni än väljer för att förankra Andromedanernas orb av ljus i, så kommer ni att få förståelse och upplysning. Vi önskar dela med oss av den påverkan Andromedanernas orb har inom varje chakra:

Placerad i ert Kronchakra, kommer den att hjälpa er komma åt ny gudomlig medvetenhet, för att tjäna er existens på Jorden, skapa vågor av aktivering, medvetenheten om anden och helig kodning av gudomligheten.

Placerat i det Tredje Ögats Chakra (pannchakrat), hjälper den er att kontemplera, förstå och förkroppsliga nästa steg i ert andliga mästarskap.

Placerad i Halschakrat, kommer den att hjälpa ert mästarskap av kommunikation, inom alla nivåer av er varelse, Jordens och de inre planen, samtidigt som ni stöttas av heliga djupa förbindelser av nåd och uttryck för er sanning.

Placerad i Hjärtchakrat, kommer den att hjälpa er med ett skifte i er egenkärlek, relationer med andra och förhållandet till Skaparen, vilket ger er ytterligare upplysning och förståelse.

Placerad i Solarplexuschakrat, kommer den att stödja er när ni får vägledning om hur ni personligen kan bli mästare av er kraft, ta fram er kraft för uppfyllelse, balansering och sätt av transformation.

Placerad i Sakralchakrat (navelchakrat), kommer den att hjälpa er att förstå hur ni kan bli mästare av förändring, ta in det gudomliga flödet och uttrycka er sexualitet och kreativitet genom uppfyllelse av sätt som styrs av ert gudomliga själv.

Placerad i Rotchakrat, kommer den att utveckla ert gudomliga självs förbindelse med er fysiska verklighet, förankra mer ljus till er existens på Jorden, hjälpa till med jordningen och skapandet av stärkande fundament.

Det är viktigt att bara göra en förfrågan per meditation, och att endast be att en Andromedansk orb placeras i ett specifikt chakra, eftersom det gör att ni kan begrunda kunskapen och vägledningen som vi, Andromedanerna, vill inspirera inom er. Medan den delade energin skapar ett viktigt skifte inom er, är det också en process med koppling till er intuition, gudomliga visdom, upplysning och insikt. Vi vill hjälpa er att förstå er egen process av mästarskapet, och därigenom få tillgång till kunskapen som låter er förstå er andliga utveckling, och ert nästa steg framåt. Tekniken vi delar med oss av till er, kommer att hjälpa er att väcka klimpar av sanningen djupt inom er, och få en tydligare förståelse av er själva, som andliga varelser som upplever en fysisk verklighet. Ni kan alltid få tillgång till detta då ni känner er vägledda.

Andra Tekniker för att Hjälpa Mästarskapet

Vi, Andromedaner, vill dela med oss av några enkla tekniker, som kan uppnås på kort tid, för att ytterligare väcka ert mästarskap.

– Föreställ er en ljusspiral som fyller ert bröstområde och torson/överkroppen; spiralen är bredare vid nacken och smalare vid ryggradens slut. Rikta er medvetna uppmärksamhet in i spiralen och låt er sänkas ner till slutet av spiralen, vid ryggradens slut.

Be om att få bli medvetna om ett nytt perspektiv, som leder er till en större upplysning och självmedvetenhet. Motta insikten som gryr.

Be om att få bli medvetna om de begränsningar ni bär på, som blockerar er upplevelse av ert Mästarskap. Bli medvetna om den energin, uppfattningen, tanken, känslan eller upplevelsen.

Låt både positiva och begränsande energier sammanfogas, tillåt att det nya perspektivet omvandlar den begränsande energin.

– Rikta er uppmärksamhet till ert Hjärtchakra. Föreställ er att ni sitter bredvid ett vattenfall som glittrar och glimmar av ljus. Energin väller in i er och väcker en ny medvetenhet. När ni mottar det skimrande ljuset i er, låt då strömmen av energi dra er in till ett ställe av högre medvetenhet och sanning. När ni observerar den här aspekten av er själva, var då medvetna om att det här är er inre energi av mästarskapet. På samma sätt som ni skulle lära känna en ny vän, ta er tid att bekanta er med, och utforska detta vackra inre tillstånd i er.

– Lägg märke till vad ni säger till er själva, som tar er djupare inom illusionen.

– Bekanta er med energin och ljuset inom er, observera dagligen färgerna och känslorna av er energi, tills ni blir mer bekanta med hur ni är som energetiska, med möjlighet att observera.

– Be er själ att projicera den högsta vibrationen av Skaparens ljus och medvetenhet till er varelse. Ta emot frekvenserna och fördelarna.
– Be om att få utveckla era anslutningar med era guiders gemenskap, och att lämplig medvetenhet från era guider präglas in i er, för att väcka en ny insikt inombords.

– Vår energi finns närvarande nu för att tjäna er, så bara kalla på oss och vi kommer att svara på era önskemål, särskilt när det gäller ert mästarskap.

Med kärleksfull respekt,

 

Andromedanerna

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

You may also like...