Änglarna via Ann Albers, 7 oktober, 2017

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket,

Er Jord är i ett tillstånd av otrolig och snabb tillväxt. De senaste solförmörkelserna har agerat som en magnet för att sammanföra polariteterna av ljus och mörker inom varje människa. De resulterande solfläckarna skapar ett massinflöde av ljus som orsakar otroliga framsteg.

Det handlar inte längre om att skjuta åt sidan en känsla och erkänna en annan. Ni känner er alla tvingade att erkänna allt som finns inom er. Ni känner er glädje och era rädslor, er hoppfullhet och er oro, ni älskar och ni rasar. Ni känner sorgen som ni har tryckt ned djupt inom er, och ilskan ni har förbi sett för att vara ”snälla”. Era korkar hoppar ur.

En del av er ser ut som champagne flaskor som bubblar med glädje. Andra ser ut som översvämningar av känslor. Åter andra ser ut som centrum av  virvelvindar av kaos, och andra som vulkaner redo för utbrott. Det är inte undra på att er Moder Jord gör samma sak.

Så kommer världen till ett slut nu? Nej mina kära vänner, världen växer. Mänskligheten rensar ut och frigör gamla täta energier – ibland på eleganta, snälla, uttrycksfulla och mogna sätt, och vid andra tillfällen genom hemska brott mot mänskligheten, våldsamma uppbrott i väder och jordliga förändringar.

Då detta kanske förefaller skrämmande för en del så förblir sanningen den samma. Lev och följ kärleken och ni förblir trygga. Om ni är arga, så se på ilskan och älska er själva tillräckligt för att fråga vad den försöker att säga er om er själva. Hur behöver ni förändras? Om ni är ledsna, hur kan ni kontrollera er själva? Om ni är frustrerade, vad behöver ni göra för att skapa framsteg i ert liv.

Låt oss assistera er ett kort ögonblick. Andas. Tänk er ett underbart blått ljus som fyller ert sinne, hjärta, kropp och själ. Andas igen. Se hur detta ljus fyller era lungor, och förflyttar sig allt igenom ert blodsystem, och in i varje cell av er kropp.

Andas igen. Se ljuset som strömmar från er, omger er, genomtränger er med Guds frid och skydd. Tänk er hur detta ljus finner fickor av ilska, nedstämdhet, eller någon annan tät energi i er aura. Lindra det och låt det mjukt strömma ut ur er som energi.

Förbli i detta tillstånd, andas in the blå ljuset under en viss tid tills att ni i sanning känner dess frid. Tänk er nu hur ert vackra blå klot, Moder Jord, också är omgivet och genomsyrat av denna frid, för också hon behöver denna förtröstan.

Gud välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna

 

Översättning: Per Staffan

Du gillar kanske också...