Meddelande från Andromeda via Natalie Glasson, 25 mars 2022

 

Meddelande från Andromeda via Natalie Glasson

den 25 mars 2022

”Undanträngande av Sanningen”

Hälsningar! Vi är varelser från Andromeda, vi träder fram som en kollektiv energi från vår civilisation och bär fram höga vibrationer och frekvenser, visdom, koder och energisymboler för att stötta er uppstigning i denna stund. Det är vårt syfte att hjälpa er med att uppmärksamma evolutionen av er sanning inifrån er varelse, att förstå hur ni kan ge uttryck för era sanningar, samt uppleva er sanning i den här fysiska verkligheten. Många varelser tror ofta att deras syfte med att existera på Jorden är att andligt utvecklas och framskrida. Därför ägnar de sin tid till att engagera sig i de inre planen. Detta är ändamålsenligt och det är nödvändigt.

Det större syftet med att existera på Jorden är emellertid att upptäcka sin sanning och andliga tillväxt på ett fysiskt sätt, med att agera och reagera inom den fysiska verkligheten. Låt oss ge er ett exempel på detta. Ni kanske upptäcker ett sår inom er varelse och ni kanske besöker ett ashram på de inre planen, för att skapa den healing som är ändamålsenlig och nödvändig. Eller så kanske ni vänder er till ert inre och bjuder in er själ och själsgrupp till att ta fram den healing som behövs. Detta är ändamålsenligt och nödvändigt. Ni existerar i egenskap av en fysisk varelse på en fysisk Jord, så det finns ett behov av att denna healing sker på ett fysiskt plan. Därför finns det ett behov av att integrera healingen med er fysiska kropp och ert energifält med er fysiska verklighet. Det föreligger ett behov av att integrera healingen med era tankar och emotioner, det sätt på vilket ni kan agera och reagera på dem som befinner er omkring er, vad ni väljer att skapa; varje del av er fysiska verklighet behöver förankra, jorda och uppleva healing-processen. Då blir ni den andliga utveckling som ni önskar er, för ni arbetar både energimässigt och fysiskt och den fysiska delen är en samverkan mellan er själv, i egenskap av en fysisk varelse och er fysiska verklighet.

Detta är väsentligt för det är vad er själ har kommit till Jorden för att uppleva. Nu, med denna förståelse uppmärksammar vi vikten av den fysiska verkligheten. Vi uppmärksammar vikten av vartenda ord och varenda tanke, reaktion och handling som ni skapar, varenda korrespondens och kommunikation som ni också har med andra människor, även med naturen, djur och Moder Jord. Varje del av er fysiska verklighet blir en integrerad aspekt eller jordning av er andliga evolution. Detta är er fysiska verklighet och er existens på Jorden gör det möjligt för er att ge uttryck för och uppleva den sanning som finns inom er varelse. Denna sanning föds från Skaparen genom er. Detta betyder inte att den tillhör Skaparen, för ni är också Skaparen. Ni är en aspekt av denna större källa.

Vi från Andromeda önskar att ni ska få en förståelse för er sanning och ert syfte med att ge uttryck för er sanning på Jorden. Varje aspekt av er verklighet är ett uttryck och en upplevelse av er sanning. Detta betyder att den står i linje med er, med er essens, med allt som ni är, och allt som utgör Skaparen. Nu idag, önskar vi från Andromeda tala om undanträngande av Sanningen.

Vad menar vi med detta?

När något blir undanträngt, så skulle man kunna säga att det hittar en annan plats, det befinner sig på en annan plats än sitt ursprung, kanske det till och med har blivit åtskilt från sitt ursprung. Det förekommer en hel del undanträngande av sanningen och vad vi menar med det är att sanningen är något förändrad, för den har tagits över av någon annan och härstammar inte från ens varelses ursprung. Vad vi menar med detta är när ni kopplar upp er med er sanning, er själ, er essens inombords och den Gudomliga vägledningen eller inspirationen framträder, så är detta er sanning. Den föds fram inifrån er. Ni är originalet, er koppling till Skaparen är ursprunget för denna sanning. Nu kan sanningen överföras till någon annan så att ni kan dela denna tanke eller inspiration med en annan person och de kan genljuda med den och koppla upp sig till den. De kanske kopplar upp sig till denna inspiration inom sin egen varelse och uppmärksammar detsamma inuti sin egen varelse. Därmed tänder den upp en ny begynnelse av liknande egenskaper inom deras egen varelse. Men denna begynnelse av sanning är inte densamma, fastän en sannings begynnelse har tänts upp hos någon annan. Ifall en annan varelse tar till sig denna sanning, denna tanke, detta koncept men det kopplar inte riktigt med dem så väljer de sin egen begynnelse. Då kan vi kalla detta ett undanträngande av sanningen för de kanske gillar, kanske blir inspirerade av denna sanning, men de har inte kopplat den till sin egen sanning, sin egen begynnelse, eller lät den inspirera fram något större inom sin varelse eller någonting liknande.

Så undanträngandet av Sanningen är när någon annan tar till sig en tanke och de gillar den, de känner att den står i linje med vad de är eller vad de önskar vara, men ändå kopplar de inte ihop den med sin sanning, inom sitt ursprung inombords, de kanske har en motstående övertygelse. Föreställ er att tanken som lämnas vidare handlar om att vara en strålande varelse av ljus och den andra accepterar detta, att det skulle vara underbart att vara en strålande varelse av ljus och ändå kör man fortfarande program om att man är sårad eller oälskad, eller så kan man inte koppla upp sig till sin sanning, sin andliga aspekt. Då har vi ett undanträngande av sanningen. Sanningen tjänar en, för den inspirerar en och ändå har man inte helt jordat den till sitt ursprung för att låta sitt ursprung, sin vibration, sin sanning blomstra, vilket står i linje med ens verklighet. Nu är detta inte nödvändigtvis någon sak som är dålig eller bra. Det är helt enkelt vad som händer när man tar till sig tanken, konceptet, förståelsen om någon annan och det genljuder inte helt, eller man står inte helt i linje med konceptet. Det genomtränger inte ens ursprung, ens sanning, ens själ för att tända upp något liknande, något vackert inifrån ens varelse.

Nu delar vi från Andromeda till er om undanträngande av sanningen för vi vill att ni ska uppmärksamma när något inspirerar er och ni gillar det, samt när något verkligen kopplas upp till er kärna. Nåväl, ni kanske har sagt något, ett koncept eller en idé som ni fullständigt ogillar och det är okej. Detta genljuder inte med er sanning. Men ibland är det något som ert sinne, er personlighet, eller till och med ert ego tycker illa om, när det är jordat eller uppkopplat in till ert ursprung eller så tar ni det in till er själ, in till ert ursprung och ni kontemplerar det inom er själ, inom ert ursprung. Ibland märker ni att det som ni knuffar bort faktiskt är vad som behövs för att bli aktiverat från er själ och ert ursprung för att skapa sanningen, den andliga utveckling som krävs och ni behöver. Ni existerar i en värld där det finns så många idéer, så många uppfattningar och dömande, så många sätt att uppnå något och allting. Därför är det oerhört viktigt att ni ställer er i linje med er sanning, det är ändamålsenligt att ta till sig idéerna och koncepten hos en annan varelse. Men ifall ni försöker förverkliga dem i er verklighet eller till och med skapa fram dem, så föreligger där ett behov av att ta detta koncept, denna idé med er in till meditation, inom er själ, er essens och att se vad som aktiveras. Föreställ er en trädgård, ni har er egen jordplätt och folk kommer till er med frön och ni tar emot fröna och ni sår dem i er trädgård i jorden. De frön som genljuder, de frön som gror, de frön som blomstrar är de som är ändamålsenliga för er, som tjänar er. De frön som inte gror eller växer, de tas in till er sanning men de blomstrar inte, de tänder inte upp något från ert ursprung och därför är det som vi delar med er att vi inbjuder er till att fundera över ifall en sanning som ni tar emot från utanför er själva är en sanning som genljuder med er varelse och tänder upp ett blomstrande av ert ursprung till er varelse i verkligheten. Ifall den inte gör det, fastän den kan verka vara storslagen, så är det viktigt att släppa taget om den.

Då kopplar ni upp er till den sanning som föds fram utifrån ert ursprung, om det så föds utifrån er eller från andra, så kommer ni att bli vägledda till vad som är ändamålsenligt för att tjäna er uppstigning och för att tjäna er andliga tillväxt och den kommer att underlätta för er att navigera i världen, denna fysiska värld där det finns så många uppfattningar, idéer, dömande och koncept. Och ni kan stå i er kraft med kontroll över er egen sanning, er egen verklighet och era andliga framsteg. Vi vet att vår kommunikation med er idag är något unik. Men vi tror att den behövdes, i en tid där det råder förvirring. Så vi lämnar den med er som ett frö, den kanske gror i er sanning. Den kanske inte gör det. Ifall den inte gör det, så förekommer ett undanträngande av sanningen och ni kan släppa taget om den.

Vi är varelser från Andromeda. Vi älskar er och vi tackar er.

 

Channeled through Natalie Glasson – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...