Andromedanerna via Zane, 4 augusti 2021

Andromedanerna
Via Zane, 4 augusti 2021
Käraste. Vi är Andromedaner. Vi kommer till er som ett kollektiv idag, för att dela med oss och förmedla visdom. När Zane ställer in och kommer ihåg vår frekvens, kommer vi att börja stiga fram som ett mer individuellt uttryck. Vad som är viktigt nu är budskapet, inte avsändaren.
Bilden som vi har delat med oss av, en som vi har hjälpt till att skapa, är till för att hjälpa er att minnas. Den är till för att hjälpa er att minnas och känna igen ert inre ljus. För precis som solen är en reflektion av ert inre ljus, förstärker vi den för er när ni tittar på bilden.
Ni måste minnas ert inre ljus. Ni måste erkänna ert sanna väsen, det som kommer från skapelsen.
Vi ser att många av er har fastnat i det drama som utspelar sig. Vi ser att ni håller på att bli alltför involverade i de olika situationerna som spelas ut, och det är inte hälsosamt för er energi och er vibration. Det kommer till en punkt när ni alla måste avskilja er från dramat och dess kaos. För mina kära, kaoset är inte för er. Kaoset är till för de djupt sovande, de som är avsedda att vakna upp, men som fortfarande är djupt inne i illusionen.
Vi ber er nu att vara snälla och ta ett steg tillbaka.
De av er som är vakna och medvetna, måste fokusera er energi på det positiva. Ni måste fokusera på att expandera och reflektera på ert inre ljus, så som bilden visar. Det är nu upp till er, i täten för detta stora skifte, att låta illusionen försvinna ur ert medvetande för att sedan andas in allt det vackra som ska skapas.
Ni behöver inte kämpa, kära ni, för det är nu upp till de djupt sovande att vakna upp och komma ihåg. Det är nu upp till den stora allmänheten att vakna upp från sin slummer och se illusionen för vad den är.
Vi sänder det här budskapet med viss brådska, eftersom ni måste vara jordade och förankrade i er sanning när massorna förbereder sig för att vakna upp.
Sanningar är redo att meddelas, och det är de som är sovande som kommer att bli mest triggade.
Vi ber er nu att återvända till er inre värld, den plats där er sanning finns, den plats där er ovillkorliga kärlek är evig och omfattande. För ni kommer att behöva den för att hjälpa era bröder och systrar.
Tiden är nära mina kära. Det ögonblick som ni alla har förberett er för. Det ni kom hit för.
Vi ber er nu att ni återvänder till er rum av kärlek och medkänsla. Vi ber att ni lämnar kampen. För kampen kommer nu att börja för dem som ska vakna, och ni måste alla vara förberedda.
Ni har alla kämpat bra, men det krävs inte längre av er. Ni måste vara grundade i er sanning, kärlek och medkänsla. Kampen tjänar er inte längre, den skall tjäna dem som kommer efter er.
Sättet ni tjänar på i dessa tider är genom att komma samman i enighet och frid. Kom samman för att dela kärlek och visdom, inte information om ditten och datten. Ni har varit där och gjort det. Det hjälper att hålla sig informerad, men inte involverad. Vi kommer att säga det igen – Det hjälper att hålla sig informerad, men inte involverad.
Ni har redan gått igenom det här, så det gagnar er inte längre att vara involverade. Er kärlek, medkänsla och förlåtelse är det som räknas nu. Återvänd till ert ljus. Kom ihåg ert inre ljus. Minns vilka ni är, er sanning, ert ljus och er kärlek. Det är det här som kommer att ta er igenom de kommande dagarna. Det är det här som kommer att lyfta upp er, och i sin tur lyfta upp alla andra omkring er.
Kampen är inte längre er. Lägg ner era vapen. Stråla i stället ert ljus på dem som är på väg att plocka upp sina vapen.
Vi är Andromedanerna. Vi ber er att fundera på bilderna ovanför, eftersom de i hög grad kommer att hjälpa er att återvända till ert inre. Tiden har kommit att utstråla ert ljus starkare och längre bort än någonsin tidigare. Vi är här nu för att hjälpa till att förstärka era ansträngningar.
Kärlek, välsignelser och tack från vår Galax.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...