Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 25 augusti 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 25 augusti 2019

Per Staffan 25 augusti 2019

Arcturians (channeled messages)

25 augusti 2019

Välkomna kära läsare av den Arkturiska Gruppens meddelanden.

Allt högre frekvensenergier som strömmar ut på jorden vid denna tidpunkt tjänar till att få upp djupt begravda personliga och globala rädslor på fysiska, emotionella, mentala och andliga nivåer för många som redan har väckts och för de ouppvaknade.

Mycket av denna rädsla har sin rot i den programmering som har ägt rum för alla på jorden under deras hundratals livstider. Mänskligheten har lärt sig att om de är ”bra”, följer de tio buden, går till kyrkan och följer lagarna och reglerna från de som är ansvariga, kommer Gud att belöna dem – om inte på jorden, så i livet efter detta.

Dessa läror visar på myten om separation, en där andlighet består i att glädja en manlig Gud gjord till människans avbild och likhet som ligger någonstans uppe i himlen och som spenderar sin tid med att titta på varje persons alla rörelser för att notera dem på hans dåliga eller goda lista för framtida placering i himlen eller helvetet. Du som läser och förstår dessa meddelanden har länge gått ifrån denna myt, men klibbiga rester av detta kan ofta dyka upp och gör det också för att påverka även de mest utvecklade.

Intensiva högre dimensionella Ljusfrekvenser exponerar dessa fortfarande aktiva lägre resonerande energier. Detta orsakar i sin tur att problem kommer upp på ett eller flera områden – fysiska, emotionella, mentala eller andliga. Istället för att reagera med chock, motstånd eller förnekelse om eller när detta händer, gläds, för det indikerar att du har uppnått den andliga beredskap som krävs för att erkänna och rensa dessa föråldrade energier.

Ibland kommer energin från vissa tidigare trauman eller sjukdomar att återkomma fysiskt eller emotionellt på nytt under en kort tid när deras rensning sker. Det är bra att söka grundläggande lättnad om en rensning blir smärtsam eller intensiv men undvik åtgärder som utplånar rensningsprocessen (tunga droger).

Så lika obekväma som vissa rensningar kan vara, är de en nödvändig del av uppstigningsprocessen eftersom lågt resonerande energi inte kan existera i de högre frekvenserna. Lägg inte kraft på obekväma rensningar utan låt helt enkelt processen utvecklas och du kommer att upptäcka att den snart är klar.

Vissa tror att genom att rensa all gammal energi förlorar de sin individualitet och blir andligt ”kastrerade”. Inget kunde vara längre från sanningen. Varje livserfarenhet skapar individualitet. Energetisk rensning tar bort energier av vidhäftning, rädsla och kraft som samlats från vissa upplevelser, men inte lärdomarna eller glädjen som upplevs vilka blir en del av ens medvetenhetstillstånd och unika själsignatur.

Allt går enligt plan. Var inte rädda för framgången för Gaias uppstigningsprocess eftersom ”tåget har lämnat stationen” och inte kan stoppas vid denna tidpunkt. Eftersom den tredje dimensionen är under påverkan av tid och rum, kan uppstigning endast ske som en process och den processen aktiveras och styrs av människors kollektiva medvetande på jorden.

Oavsett hur många utvecklade galaktiska, Högre dimensionella Väsen av ljus och andliga guider som står redo att hjälpa, kan de enligt lagen om fri vilja inte gå in med sin avancerade teknik och högre sätt att förändra och ”fixa” jordens problem. Förändring kan bara manifestera sig från människors medvetande eftersom medvetande är substansen i all form.

Det är därför så många Stjärnfrön och mycket utvecklade själar för närvarande inkarneras på jorden medan fler fortsätter att komma. De har valt att vara på jorden vid denna kraftfulla tid för att Ljuset i deras utvecklade medvetande kan bli en del av kollektivet och därmed hjälpa till att förändra världsmedvetandet.

Ni är dessa.

Kärlek är uppstigningsfrekvensen. När en individ utvecklas dit där de förstår och accepterar att kärleken är sammankopplingen mellan många inom det ENDA, börjar de uppleva detta tillstånd av medvetande genom alla aspekter av det vanliga dagliga livet där fred manifesteras och blomstrar.

Kärlek predikas, besjungs, skrivs och filmas kontinuerligt men vanligtvis tillsammans med tredimensionella övertygelser om skuld, omdöme, villkor och begrepp. Ovillkorlig kärlek är ett uppnått medvetenhetstillstånd som kan se igenom det skenbara till det Gudomliga som ligger dolt i varje person eller situation.

Det är inte lätt att ändra någons sätt att se världen, eftersom genom alla eoner av tid och hundratals livstider allt har programmerats tredimensionellt. Det här är vad du håller på att gå bortom nu, vilket inte betyder att du ignorerar eller förblir oinformerad om personliga och världshändelser utan det betyder snarare att din dagliga agenda inte längre är baserad på tredimensionella värden.

Till att börja med fortsätter de flesta sanningsstudenter att svara på vissa människor och händelser med ”knäreflex” -reaktioner. Det här är normalt. Aldrig döma, kritisera eller känna dig själv som ett andligt misslyckande för att du reagerat av någon gammal vana eftersom denna reaktion är ditt första steg mot att erkänna gamla trosuppfattningar som fortfarande bärs i medvetandet. Fråga er själva; ”Vad tror jag som får mig att känna så här?”

När du börjar känna igen och erkänna gammal programmering initierar du processen med att städa ut de små dolda hörnen i ditt trossystem som inte tidigare var ett problem. Detta i sin tur gör att villkorslös kärlek blir naturlig och lättare. Du börjar möta situationer, personliga eller globala, från en högre känsla av kärlek, en som inte är baserad i känslomässig anknytning till någon eller något utan baserat på insikten att bara Gud finns.

Livet blir lättare när ni uppnår ett medvetande om Enhet. Jag Är Det Jag Är, rör SIG själv genom energier av harmoni, ordning, helhet, balans, samarbete, sammanhållning etc. En uppnådd medvetenhet om Enhet kan inte låta bli att manifestera sig som Gudomlig harmoni utan personlig kamp eller tanke. Lösningar på även de mest vardagliga problemen uppträder ofta enkelt och synkronicitet blir normen.

Så här skapade många mästarmusiker, forskare, uppfinnare etc. sina mästerverk – på något sätt och ofta utan medveten tanke öppnade de sig för att få originella och högt resonerande idéer inifrån såväl som från Högt resonerande Varelser som var där för att hjälpa dem att få originella och ofta nödvändiga idéer in i form från andra sidan.

Vissa lärde sig att vara tysta en stund vilket tillät de aldrig tidigare manifesterade idéerna i linje med deras yrke eller deras talanger att flyta upp till medveten medvetenhet. En del trodde att dessa idéer kom från deras sinne men andra började inse att det fanns en annan Källa förutom dem själva.

Ursprungliga idéer och lösningar kan i sanning aldrig flyta från det mänskliga sinnet utan snarare strömma genom det eftersom källan till all kunskap och kreativitet endast finns inombords och bara väntar på bli erkänd. Det mänskliga sinnet på egen hand kan bara få åtkomst till information som redan finns i kollektivet.

Kärlek är nyckeln kära ni, för absolut ingenting existerar förutom det Alltid Närvarande, Allsmäktiga, Allvetande medvetandet som ni kallar Gud och därför, i vilken, och från vilken allt måste formas. Det finns inget annat – punkt. Det är falska, invanda och felaktiga medvetenhetstillstånd som bildar världen av dualitet och separation som mänskligheten har accepterat som verklighet.

Alla är bröder och systrar inom den oändliga Enheten, gjorda av samma ämne och förkroppsligar därför alla egenskaper hos det ämnet. Att uppnå medvetenheten om denna sanning är att komma ihåg, leva, uttrycka och för evigt vara fullheten av vad ni i verkligheten redan är. Detta är målet för evolutionen.

Varelser som lever på redan uppstigna planeter lever sina liv i enhetens högre dimensionella energier. Jorden observeras och stöds av dessa varelser som förstår eftersom de också har upplevt en uppstigningsprocess, även om de flesta planeter inte började på jordens täthetsnivåer.

Människor är inte ensamma i universum som så många fortsätter att tro, och de är inte heller de mest intelligenta arterna vilket ni har lärt er. Människor är en integrerad del av det enorma kollektivet av det Gudomliga medvetandet som manifesterar Sig själv i oändlig form, variation och individualitet. De som fortsätter att tro att de är ensamma i Universum och att det mänskliga sinnet är intellektets topp kommer att få sig en stor överraskning.

Var inte otåliga med processen, för det finns fortfarande många som just börjar bli medvetna om den större bilden bakom världshändelser och personliga upplevelser. Alla kommer att fortsätta att gå framåt kära ni, för evolutionen kan ignoreras, förnekas och undvikas men kan inte stoppas.

Ni är andliga varelser som är gjorda av Gudomligt medvetande och kan därför ändra form men kommer aldrig att upphöra att existera. Ni är Gud individualiserade och inte låga varelser som är underkastade och behöver skydd från varje tredimensionell tro som flyter omkring i det universella kollektiva medvetandet. Det här är verkligheten för dig, ditt väsen, din själ, din verkliga personlighet.

Glöm aldrig detta och sluta en gång för alla med att låta andra övertyga dig om annat, oavsett hur många högskoleexamina de har uppnått eller vilka tredimensionella maktpositioner de har.

Gör anspråk på ditt Kristusskap för det är verkligheten.

Vi är den Arkturiska Gruppen 25/8/2019

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...