Elohim: Vi är här, 1 september

th-1

Elohim: Vi är här

Publicerat September 1, 2016 by NewSunUnity

 

Elohim “Vi är mycket glada och glad att ni har åkallat oss. Ni är kanske inte medvetet medveten om att ni åkallat oss, men hur som helst är vi här nu. Vi är Källans kreativa, Gud. Vi är omanifesterad kraft bakom alla former i hela universum. Vi är ren livskraft, en ren kreativ impuls, vi är Guds andetag. Varje varelse och varje enhet i universum kommer från vårt centrum. Vi skapade ert väsen, er själ, ert gudomliga själv. Vi är den energi, som gör att ert hjärta slår rytmiskt, vi är er lust att andas. Vi är en viktig del av er varelse. Vi ber er att inte dyrkar oss; Vi ber inte att ni ser oss som något utanför er själva. Gå till ert centrum, vi sover där. Vi är ännu inte vakna i era fysiska människokroppar. Men det kommer en dag, då vi kommer att väcka cellerna i kroppen. Energin i vår livskraft kommer krusa och vibrerar inom era atomer. När denna dag kommer, kommer ni att få tillgång till den kreativa aspekten av er varelse.

Vet ni omfattningen av er skaparkraft? Vet ni vad ni är kapabla till? Denna värld där ni bor, har ni skapat. Denna galax där er planet finns, har ni skapat. Detta universum där ni bor, är er design. Ni var en gång, som vi är nu. Ni var en gång Elohim. Men ni har glömt dessa tider. Ni kommer att minnas och väckas, som om ni vaknat upp ur en djup sömn, bit för bit kommer ni ihåg. Känn sanning i våra ord; stjärnorna har fötts från kärnan i er varelse. Ni sjöng skapelse sången; universum skapades genom er.

Vi vill prata med er om den energi, som kallas Grace. Grace är en frekvens; det är möjligt att föra Grace energi in i er fysiska kropp. För den rör sig genom de mellanrum, som skiljer molekyler åt. För Grace går igenom allting, som en sval bris en sommardag. Den kan också ta bort smärta från kroppen. All smärta väljs, oavsett om den visar sig, känslomässigt, mentalt eller fysiskt. En stor del av den smärta, som ni upplever i er kropp är karmisk, vilken kom till stånd genom lagen om orsak och verkan. Grace kan ge er omedelbar healing, rensa karma, ta bort negativitet från cellerna i kroppen. Den kan också smälta samman de fyra kropparna, fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt.

Grace har inte funnits på planeten under en mycket lång tid. Under Kristus levnad, svepte en stor våg av Grace över planeten. Den tog bort många lager av karmiska mönster, inom i er tidsram; det skulle ha varit omöjligt att ta bort denna karma, på något annat sätt. Kristi kropp användes för att hålla och kanalisera denna frekvens på planeten. Han gjorde mänskligheten en stor tjänst för er som mänskliga varelser. År 2003 kommer det åter att vara möjligt för alla att få tillgång till och förankra Grace energin. Genom er begäran kommer den att kanaliseras genom er kropp och stråla ut och påverka den omgivande rymden. Ägna er åt bön, bönen kommer att ha en mycket mer kraftfull inverkan, om den är försedd Grace energi. Många människor på planeten letar efter mirakel, omedelbar omvandling, men fram till denna tidpunkt, har det varit mycket svårt att uppnå detta. När denna våg av Grace sveper över planeten, kommer mirakel och omedelbar omvandling att ske. Det kommer att vara möjligt att omedelbart omvandla all karma på den här planeten, om era trossystem gör det möjligt för att det ska bli så.

Skaparen vill inte att ni ska leva i karmiska cykler längre. Det är er själ, som väljer att fortsätta i detta karmiska hjul om och om igen. Det krävs inte längre eller är nödvändigt. Många av er tror att ni måste lida för de saker ni gjorde i tidigare liv. Förlåt er. Ni har en tendens att inte förlåta er själva; ni håller på er egen negativitet, ni insisterar på er smärta. Grace kommer att ge er ett val. Det kommer att finnas två verkligheter som uppträder på planeten, en är av karmisk karaktär och en av Grace. För dem som insisterar på att lida av karmiska skäl kommer den verkligheten att vara kvar, för dem som kan finna förlåtelse för sig själv i sitt hjärta, kommer att flytta in i verkligheten av Grace energin. De kommer att frigöra sig själv för att vara guden de själva vet att de är. Ni måste fråga er själv varför ni vill lida? Varför väljer ni den hårda vägen, varför väljer ni en stenig stig, varför inte välja att rida på denna våg av Grace, till själva källan för er skapelse. När ni upptäcker negativa känslor, som uppstår i kroppen, åkalla Grace energin. Den kommer att sprida sig genom känslornas negativa smattrade och omvandlingen kommer att påskyndas.

Det finns en tidsram för omvandlingen av er planet. Gudinnan har en design; Det finns inte tillräckligt med tid för er att behandla all er karma, det är därför vågor av Grace har gjorts tillgängliga för er för att påskynda denna process. Början av denna våg av energi kommer att inledas under 2003. Vågorna kommer efterhand att öka i intensitet, först kommer de att vara milda och subtila, de kommer att höja energin i den fysiska kroppen. Efterhand som atomerna ansluter sig till Grace energin, kommer ni att bli mer och mer kapabla att hålla denna energi i era kroppar. Ni är vackra varelser, förlåt er och kom hem. Vi välkomnar er med öppna armar, valet är ert.

Det finns många själar, som inte kommer att välja snabbfilen, men om ni gör det, kommer ni att vara en förebild. Som vi sade Grace energin är en mycket hög frekvens, det kommer att krävas mycket engagemang och fokus för att vidmakthålla denna energi i kroppen. Det kommer att finnas människor, som uppnår detta år 2003, som kommer att öppna upp för att arbeta med Grace energin. Det finns inget rätt eller fel sätt att uppleva detta helande. För vissa kommer energin i andningen att vara mycket viktigt. Vissa kommer att kanalisera Grace energin genom handflatorna eller placera energin på den del av den eteriska kroppen, som de vill läka. Det är mycket länge sedan Grace energin har använts på planeten. Detta är ett utrymme för experiment, även de gamla folken, som ni anser vara mer upplysta än dagens moderna människa, även de hade inte tillgång till Grace energin. En våg av Grace energi var ursprungligen inte planerad för jorden. Källan trodde att läkningen kunde ske utan den. Det började bli uppenbart att det inte var möjligt att ta bort alla karmiska mönster före skiftet på er planet. Genom Elohim hjärtat, önskade vi detta för er. Vi hörde era böner om förlåtelse, vi har hört era rop på kärlek och vi kommer att svara. Anta utmaningen och var pionjärer av Grace energi.

Vi är bortom färg; vi vibrerar på en nivå, som är bortom vad ni kan se med egna ögon. Vi innehåller alla färger, men vi är bortom vad ni vet på jorden. Det finns en frekvens, som ni kan rikta in er med, det vill säga en halvvägs station mellan oss. Andas in energin i ultraviolett, se den här färgen översvämma ert aurafält; detta kommer mycket snabbt att ta er upp genom dimensionerna. Det kommer att ta er till en nivå där ni kan kommunicera med oss. Var försiktig, när ni använder detta i er meditation, se till att använda den motsatta röda färgen för att jorda er bas, efter er meditation. Ultraviolett kommer mycket snabbt dra er ut ur den fysiska kroppen. Många av er kommer att vistas i den fysiska formen, en mycket svår sak att göra. Praktisera med försiktighet; den kreativa processen bör alltid vara inuti kroppen.

Ni är alla Elohim; ni är den kreativa kraften i universum. Ta ett djupt andetag och vet detta finns i kroppens celler. Spelet på jorden var att välja negativitet före positivitet, först var det ett spel och ni gjorde det för skojs skull, men nu har ni spelat spelet så länge att ni tar det ,som er verklighet. Det är vanligt att välja negativitet före positivitet; ni är beroende av smärta före förlåtelse. Det finns ingen tro i era system, som säger att Guds nåd kommer till er. Med mänsklighetens fysiska kropps födelse, infördes ett program i ert dna. Detta program var ett av synd; varje människa på denna planet är programmerad med grundläggande tron, att de är syndare. En våg av Grace energi kommer att svepa genom detta karmiska mönster, om ni tillåter det? Kommer ni att tillåta detta?

Alla tider sker i en rymd, var och en av er har en framtids varelse och denna varelses energi integreras i er fysiska varelse. Ni drar den framtida verkligheten till er i detta ögonblick. På sätt och vis har ni redan gått vägen tillbaka till källan. På sätt och vis trampar ni tillbaka i era egna spår. Denna återgång till källan pågår i varje sekund och varje ögonblick; Det finns cykler inom i cykler. Var och en av er har ett avstånd från källan och ni har samtidigt också återvänt hem. I denna begränsade mänskliga existens verklighet verkar det, som om ni fortfarande har en lång väg att gå. När vågen av Grace energin sveper över planeten, får ni tillfälliga glimtar av jagets aspekt, som redan har funnit sin väg hem. I dessa stunder kommer ni att känna lycka i er fysiska kropp. Dessa stunder kommer att öka; längden av erfarenhet kommer att öka. Då kommer ni att inse att det finns två aspekter av er själv, en som fortfarande går vägen hem och en som redan har kommit fram. Dessa begrepp är mycket svåra för er att förstå med det begränsade mänskliga sinnet, det finns många “Ni”, som lever i många tidsramar, många dimensioner, allt i samma nu/ ögonblick.

Denna planet som ni lever på, kommer inte att förändras, men ni kommer att göra det, vad som kommer att förändras är ert medvetande. Ni kommer att veta det genom cellernas vibrationer i kroppen, att ni är Gud och det finns ingen separation mellan er och er verklighet utanför. Ni kommer att se medvetande överallt. Med denna förändring i medvetandet, kommer många saker att förändras på er planet. Ni kommer att se genom en tydligare lins. Energin på er nya planet är av typ icke-dömande, om man ser på er värld och vill att den ska förändras, då är detta en form av dömande. En ny planet är inte en framtida möjlighet, det är i detta nu/ögonblick. Bit för bit kommer ni avlägsna er oförmågan att förlåta och glömma, då kommer ni att se att den nya planeten redan är här.

 

Vi andas kärlek i era kroppar – Elohim.   s q

You may also like...