Rådet via Ron Head, 27 juli

 Känner ni er fast? – Rådet

 

Återigen kommer vi att återkomma med en fråga som vi har talat om tidigare. Vi hör så många av er som är på era stigar säger: ”Jag är fast. Ingenting händer.” Och vi tar itu med detta genom många av våra kanaler om igen. För att förstå vårt svar måste ni acceptera vår tolkning av er situation, och detta är vanligen något vi inte gillar att be er att göra. Vi vill hellre be er att se er omkring och omvärdera vad ni ser. Men i detta fall, finns det ännu inte mycket att se. Det är verkligen vad som orsakar er känsla. Om ni kunde se vad vi ser, skulle ni inte känna på det sätt ni gör.

Oavsett vilken personlig väg ni lever, är era gemensamma mål för denna livstid de som involverar uppstigningen av er själva, er planet och er civilisation. Ni kommer att känna det som rör er personliga situation. Ni kommer också att ha mycket mer oklara, men fortfarande kraftfulla känslor som relaterar till det nuvarande kollektiva medvetandetillståndet. Detta är vad ni i själva verket upplever vid denna tidpunkt. Och det väcker frågan: ”Vilket slags medvetandetillstånd refererar ni till?”

Det finns de som säger att ni står på tröskeln till en enorm förändring i nästan varje aspekt av er värld. De talar om att era egna interna förändringar kommer att vara lika monumentala. Ni har fått höra att väntan har pågått länge nog, och att ni har kommit överens om detta. Ni har faktiskt svarat att ni vill att det ska börja nu. Ja, mina vänner, ni är på väg att få er önskan.

Ni befinner i en tid av frigörelse och rening. Ni är i en tid av vila. Ni samlar er själva för det stora språnget som närmar sig. Vi ser det. Ni gör inte det. Om ni gjorde det, skulle ni vara glada över att ha denna period. De delar av er som fortfarande är på den här sidan av ”slöjan” förstår. Ni bör vara medvetna nu, att de delar av er som vet, åtminstone för den största procenten av er, är egentligen bara en liten del av er som helhet. Att ändra det är till stor del vad uppstigning handlar om. Och det händer.

Det är faktiskt inte möjligt för er att ”ha fastnat.” Det är ingenting i skapelsen som inte genomgår någon förändring vid någon hastighet. Det enda som aldrig förändras är förändring. Ironiskt, är det inte?

Dessutom skulle vi säga att det verkligen finns en del av er som upplever perioder av kaos medan ni förbereder er, ”när ni rensar däcket” så att säga.

Och när det verkligen börjar, var snälla och kom ihåg att det stora skiftet som ni önskar, inte kommer att ske utan en viss grad av att vara i total förvirring. Riskera bortom byggplatsen av någon ny konstruktion, och försök att föreställa er den vackra struktur som arkitekten hade tänkt. Vad ni ser är stora travar av material som inte kan vara meningsfullt medan de lägger om.

Men den vackra byggnaden är där i sin potential. Det är var ni är på väg att stå. Och ni kommer att göra konstruktionen. Era drömmar och intentioner är ritningarna. Era liv kommer att vara ”morteln och naglarna”. Om ni inte har något emot för mycket, kommer vi att ”kibitz” och erbjuda er lite råd här och där.

Snart nog kommer ni åtminstone att ha byggt tillräckligt, för er att ha en njutbar värld att leva på. Vi kan lova det för vi ser den färdiga produkten. Grattis!

 

Översättning: Mie Fjällvide

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: https://oraclesandhealers.wordpress.com/

You may also like...