Änglaguider via Taryn Crimi, 18 november, 2016

TarynCrimi

Änglaguider

via Taryn Crimi

18 november, 2016

Nyckeln som saknas gällande Attraktionslagen

Idag önskar vi fokusera er uppmärksamhet på ämnet Attraktionslagen. En stor utbredning har skett i det som många kallar ’Nya Tiden’-tänket. Detta har under en tid tagit ytterligare fart.

Många av er är bekanta med Attraktionslagen. I korthet betyder den att det som ni lägger ut, det får ni tillbaka. Men det finns ganska många missuppfattningar i synnerhet gällande denna Universella lag, vilka vi önskar ta oss lite tid att reda ut, om vi får.

Låt oss börja med att dela vårt perspektiv om hur denna Universella lag, Attraktionslagen, faktiskt fungerar. Många fascineras av att få höra talas om Attraktionslagen; när de får höra att de i varje ögonblick sänder ut en vibration som genljuder genom hela Universum och som tveklöst kommer tillbaka till dem.

Med andra ord: lika attraherar lika. Få av er, om ens några, har svårt att identifiera de saker som ni önskar er, saker som ni vill skapa, era drömmar, förhoppningar och era preferenser. Var och en av er vet vad ni gillar och vad ni inte gillar.

Det som vi så ofta får se är de som blir medvetna om att deras tankar skapar deras verklighet och känner sig tvungna att meddela Universum exakt vad de vill ha och med spänning väntar på att deras högsta drömmar och önskningar ska bli uppfyllda. Detta fungerar, men bara på ett villkor. Låt oss mer detaljerat förtydliga, för att säkerställa att ni förstår vad vi delar med er.

Det som är viktigast är att ni ska vara medvetna om att Universum aldrig uppfyller era önskningar, era drömmar, förhoppningar, ej heller era farhågor. Universum besvarar en sak och bara en sak. Det uppfyller den vibration som ni sänder ut.

Ni har alla kommit till denna planet med en inre kompass, för att hjälpa er att mäta exakt vad ni vid ett visst tillfälle sänder ut.

Ni är medvetna om när ni skickar ut eller sänder positiva vibrationer för att ni mår bra, känner er lyckliga, uppspelta, optimistiska, upprymda och alla de underbara känslor som ni har till ert förfogande. Jämförelsevis, så känner ni även av när ni sänder ut en negativ vibration, känner er rädda, oroliga, bekymrade, samt många av de andra negativa känslor som ni förfogar över.

Så frågan återstår: Fungerar verkligen positiva affirmationer? Ger de er det som ni förmedlar till Universum? Det beror på. Om ni helt enkelt uttalar orden på grund av en stark önskan, medan ni samtidigt känner er desperata, rädda, oroliga, bekymrade eller till och med frustrerade, så är svaret nej. Och här är varför. Universum svarar inte an på era ord. Det besvarar endast känslorna och på grund av det, på den vibration som ni vid ett givet tillfälle sänder ut.

Det som vi ser att så många människor gör, är att de längtar efter förändring, de längtar efter att deras drömmar och önskningar ska bli förverkligade, allt medan de förblir fullständigt fokuserade på vad de har framför sig, det som de inte gillar. Det som ni fokuserar på, utvidgar sig alltid.

Om ni affirmerar till Universum vad ni längtar efter, medan ni under tiden tror att det är sant och kan känna det överflöd som ni ropar efter, så är svaret ja. Affirmationer fungerar i denna situation. Den allra viktigaste delen som så många missar, är att ni måste KÄNNA hur det känns att ha vad ni önskar er; som om omständigheterna omkring er redan har förändrats.

Vissa säger: Nåväl, hur ska jag kunna göra det, ifall jag ännu inte har det? Till det säger vi: Ni gör ofta så, ni använder helt enkelt Universums krafter tvärtemot era önskningar och drömmar, när ni känner hur det känns att få bekymren och de största farhågorna manifesterade.

Detta är vad var och en av er har gjort vid någon tidpunkt, när ni tänker på ett scenario som ni inte vill ha och som ni fruktar att inte ska förverkligas; ni placerar er i en vibration av hur det skulle kännas om det faktiskt inträffade. Men den underbara aspekten i detta är att ni även kan göra det på ett positivt sätt. Hur känns det att få er högsta dröm förverkligad precis just nu?

När ni placerar er i detta känsloläge, sänder ni ut en exakt signal till Universum, för att på alla sätt bidra till att ge er vad ni mest av allt önskar er. Inte för att det motsvarar hur mycket ni önskar det, utan för att ni matchar den exakta vibrationshastigheten i det som ni mest önskar er. Att få känna överflöd, lycka, frid, glädje, kärlek, upprymdhet, en känsla av stor optimism för vad Universum ytterligare kan ge er.

Universum är helt enkelt en spegel. Det kan inte ge er vad ni önskar er, inte mer än en spegels förmåga att ge er den spegelbild som ni föredrar. Bägge två ger er vad ni är, i ett givet ögonblick. Använd era känslor som de kraftfulla redskap de var ämnade att vara. Inte för att tillrättavisa er själva för att ni känner på ett negativt sätt, utan för att användas som en mätare eller ett roder på ett skepp, för att hjälpa er hålla en rakare kurs mot det som ni önskar för er själva och bort från det som ni inte vill ha.

Vi lämnar er med denna sista fråga: Hur känns det precis just nu att få er allra högsta dröm förverkligad?

Vi hoppas att vi på något sätt har varit till er hjälp.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

 

 

Do you have questions for the Angels? Book your session today!

 

 

Copyright © 2012-2016 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy, share and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

 

 

 

“Angelic Guides: The Missing Key To the Law of Attraction,” Channeled by Taryn Crimi, November 18, 2016, at http://www.angelic-guides.com/channeled-messages/

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...