ÄnglaGuider

ÄnglaGuider

9 september 2014

Kanal: Taryn Crimi

Idag har vi blivit ombedda att diskutera vad vi uppfattar vara den mest ”troliga” framtida tidslinjen som ni manifesterar vid den här tidpunkten. Mer specifikt, vi har blivit ombedda att dela vårt perspektiv på var vi uppfattar att den mänskliga kollektivet är på väg och vilka förändringar och avancemang som vi uppfattar är de mest troliga vid den här tiden. Det är verkligen ett väldigt stort ämne och vi kommer att göra vårt bästa för att dela några nyckelförändringar som vi uppfattar finns i er ”nära framtid”. Så med det skulle vi gärna dela vårt perspektiv, låt oss därför börja.

Vi kommer att börja med att först dela vårt perspektiv av det nuvarande nu-ögonblicket och sedan kommer vi att skifta till era framtida tidslinjer. Som vi har sagt till er många gånger, och det är värt att upprepas, vi uppfattar inte någon tid som er ”framtid” eller ”bakåt i tiden”, utan vi ser allt ske samtidigt. Det är bara graden av vibration och frekvens som delar upp era upplevelser till ”olika tidsperioder”. När det nu är sagt, så börjar vi.

Som många av er noterar, är ni mitt i att göra väldigt stora förändringar i era liv. För vissa känns det ganska kaotiskt, som om ni är mitt i en snurrande tornade och inte har den blekaste aning om när ni skall komma ner på stadig mark igen. Till detta säger vi grattis! Ni förstår, många av er är mitt i att manifestera alla de förändringar som ni regelbundet har önskat er, drömt om och hoppats på. Människor tycker sällan om förändringar, vilket är något som är ganska förvånande för oss i de högre rikena, eftersom Universum förändras hela tiden; det förändras ständigt för att reflektera tillbaka allt det ni har resonans för. Trots det räds det mänskliga kollektiva förändring nästan mer an någon annan rädsla som de har kollektivt. Vi skulle vilja försäkra er än en gång om att detta år har erbjudit var och en av er fantastiska möjligheter att visa exakt hur långt ni har kommit, hur mycket ni har lärt er och hur mycket ni för närvarande är förmögna att lita på att allt kommer att bli precis så som det skall bli. En ganska svår utmaning för vissa av er, vi kan dock försäkra er att denna övergång kommer definitivt vara värd ansträngningen. Precis som var och en av er går igenom era egna övergångar, så gör även ert kollektiva medvetande. De saker som ägde rum alldeles nyss i er värld kommer snart att vara något skedde i det förgångna.

Vi har ofta sagt att om bara 20-30 år i er tid kommer att se fler snabba förändringar och framsteg än på de senaste 2000 åren. Om ungefär 25 år av er tid, kommer er värld inte längre likna den värld ni lever i idag. Teknologin kommer att framdrivas drastiskt till en värld där rymden inte längre är en barriär. Vi talar inte bara om ”yttre rymden” utan rymden på er planet. För närvarande är er planet en väldigt stor plats, i vilken inte alla varelser har möjlighet att resa till de ställen som de önskar att resa till. Detta kommer att förändras. Alla länders gränser hålls just nu för att förhindra invasioner från andra som önskar ockupera eller ta över andra. Detta kommer dock inte längre vara kollektivets avsikt. Ni skiftar till en värld fri från krig, fri från gränser och fri från rädsla. Från vårt perspektiv transformeras ert perspektiv på ett ögonblick, för många av er som fortfarande upplever en form av linjär tid kommer det verka som att det är ett snabbt framskridande snarare än en förändring över en natt.

Vi inser att mycket av detta verkar ganska omöjligt, hur kan så mycket förändras på en så kort tid? Vi ler åt detta, när vi erbjuder er en liknande analogi. Hur skulle ni beskriva hur pass mycket internet har påverkat er värld för någon som bodde på Jorden för 30 år sedan? Många av er kommer att ha svårt att minnas hur annorlunda er värld såg ut bara för 30 år sedan. Vi kan försäkra er om att detta är bara början.

En stor del av den teknologi ni har idag kan hållas i händerna, ni kan ta den med er var ni än går och de flesta av er har kommit att verkligen vara beroende av era apparater och att de skall hjälpa er på en mängd olika sätt. Om inte alls så lång tid kommer dessa apparater att verka som gamla reliker då er teknologi snart kommer att synka med era hjärnor: en tanke som många kan tycka är skrämmande eller till och med farlig vid den här tiden. Rädslorna kommer dock gå över och ni kommer att bli ganska förtjusta i de teknologiska framsteg som tillåter er att synka ert medvetande med er teknologi. När kollektivet fortsätter att vakna upp till den medfödda harmonin, freden och balansen som ni kan vara förvissade om, kommer ni släppa taget om många rädslor som kollektivet har angående makt, erövring och kontroll, då denna teknologi kommer att användas för att förbättra er värld.

De teknologiska framstegen som kommer att manifesteras inom er framtida tidslinje kommer helt förnya hur var och en av er lär er. Mänga av er bekanta med att ladda ner en ”App” på era apparater för att få den att utföra en ny funktion. Detta kommer att vara ganska likt hur många av er kommer att ta till er ny kunskap och nya förmågor i framtiden, det kan helt enkelt bara laddas ner i er hjärna. Den explosion av framsteg och avancemang inom den mänskliga rasen kommer att vara helt ofattbar för många av er idag. Vilket språk, vilken förmåga, information som helst som ni önskar uppnå kommer att vara tillgängliga för er på samma sätt som en App är tillgänglig för era datorer.

Den teknologi som kommer att släppas successivt under åren kommer faktiskt att hjälpa er att utföra många av de uppgifter som er hjärna egentligen är kapabla till men er tro och er förståelse stödjer inte ännu manifestationen av det än. Så ni förstår, er teknologi kommer att agera som en bro för att hjälpa er att föra ut de uppgifter som är medfödda hos er alla men ni är bara inte kapabla att utföra dem än.

En annan stor förändring kommer att vara hur ni resor runt i er värld. Transportsätten kommer att förändras drastiskt. De nuvarande formerna av transport är ganska skadliga för miljön och i hög grad tidsödande. Många av framstegen kommer att tillåta er att resa till vilken destination som helst i er värld på en eller högst två timmar. Då allt fler av er lämnar era ”arbeten” och följer era passioner kommer ni inte känna behovet att resa så regelbundet eftersom ni kommer att kunna erbjuda era tjänster på vilken plats som helst. Fordonen, med brist på ett bättre ord, de kommer dock aldrig betraktas som det kommer att vara väldigt effektiva och drivas av kristallenergi.

Ett annat stort skifte som vi uppfattar i er framtida tidslinje är upplösningen av ”pengar” and den ökande önskan att byta varor och tjänster med varandra. Många nya system, idéer och trosuppfattningar måste införlivas för att ”behovet” av pengar skall försvinna helt. Ni kommer att börja utbyta tjänster hellre än att byta pengar som en form av betalning för era tjänster. Faktum är att det redan finns system som detta som börjar implementeras i en betydligt mindre skala som kommer att agera som mallar för många av er för att röra er mot att låta er själva helt släppa taget om pengar i alla former. Många av er har vittnat om pengars transparens, eftersom det oftast visas på digitala skärmar och redovisas på plast och papper. Detta kommer att förändras då ni växer och utvecklas, eftersom det inte längre kommer att krävas något utbyte av pengar.

Ett annat stort skifte kommer att ske i ert underhållnings- och nyhetsutbud. För närvarande spelar er media en väldigt stor roll i att skapa ert kollektiva medvetandes rädslor, tankar och trosuppfattningar; så vi skulle vilja börja genom att dela vad vi ser är det mest troliga skiftet i detta område. Media och era nyhetsutbud runt om i världen är på ett vis en reflektion av de kollektiva rädslorna, tankarna, trosuppfattningarna och intressen. Det är på ett sätt en direkt reflektion av var ert kollektiv väljer att fokusera sin uppmärksamhet på. För närvarande är er media enormt fokuserad på rädslobaserade dramer men vi försäkrar er om att detta dock kommer att förändras. Allt fler låter inte längre sina hjärnor formas av andras rädslor, utan ni vaknar snarare upp till ett nytt paradigm i vilken ni skapar de harmoniska livsstilarna som ni önskar att er värld reflekterar.

Eftersom allt fler av er vaknar upp till gudomligheten inom er, väljer ni att inte vara uppkopplade på det allmänna mediautbudet och väljer istället att återta kontakten med naturen, era sanna intressen och många olika sätt att hitta freden inom er. Det har varit en utbredd trosuppfattning bland er att man måste vara uppdaterad och haft kraven att titta på några fruktansvärda handlingar porträtterade på era tv-skärmar oavsett hur obehagliga de varit. Vi observerar dock ett skifte hos er. Då var och en av er får bättre urskillningsförmåga när det gäller vad ni tillåter era sinnen att fokusera på, kommer ni att märka att mycket av den rädsla, hat och ilska som visats i er tv inte längre i linje med er. Vi inser att mycket av det ni observerar nu runt om i världen kan vara missförstått som rent kaos, vi är dock här för att försäkra er om att allt som måste förändras kommer till ytan så att alla får se det. Bara då kan man göra ett medvetet val om att välja förändring.

Även om det verkar som att de som bebor den andra sidan av ert jordklot inte påverkar era liv, kan vi försäkra er om att ni alla är förenade i en energetisk väv och kan inte separeras. De beslut ni fattar i varje ögonblick påverkar direkt var och en av er. Ni kommer att se former av underhållning förändras dramatiskt under de kommande åren, eftersom ni inte längre kommer vara ”fastklistrade” vid att se shower fyllda av drama, rädsla och segregation, utan ni kommer hellre enbart vilja fokusera er uppmärksamhet på de upplevelser, händelser och skeenden som gör att ni känner er tillfreds, glädjefyllda eller fyllda av kärlek. Det kommer att reflekteras av era media tids nog.

Den tillväxt och de framsteg som kommer att noteras i er värld kommer att vara inget annat än helt exceptionell. Vi har bara berört vissa nyckelförändringar ytligt, som vi uppfattar som de mest troliga. Vi vill påminna er om att ni alltid förändras, byter riktning och gör skiften gällande era framtida händelser i varje givet ögonblick och vi uppmuntrar er att göra de förändringar i er egen värld så att ni kan skapa den värld ni önskar att leva i.

Vi hoppas att ni har haft nöje av detta budskap och att vi har tjänat er på något sätt.

I ljus och kärlek, vi är era ÄnglaGuider

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...