Änglaguider via Taryn Crimi, December 30th, 2016

Änglaguider via Taryn Crimi: 2017 året för framdrivning, en titt på det som kommer

Vi har blivit tillfrågade att tala om hur vi ser på de energier som kommer med det nya året, året 2017. Som med alla år, har varje år sin speciella betydelse, om du så vill.

Vi ser med glädje fram emot att dela vår syn på det nya året, men först vill vi kort beskriva ert kalenderår 2016.

Förra året, vid den här tiden sade vi att det kommande året skulle vara fyllt av snabba förändringar och när många av er sitter ned och reflekterar kring allt som förändrats detta år kommer ni att slås av häpnad över vad som faktiskt har förändrats i er verklighet. Förändring känns många gånger förlamande för mänskligheten eftersom ni sällan ser hur förändringen kommer att se ut förrän den är klar och detta känns obekvämt för många.

Händelser, omständigheter, önskningar och även rädslor manifesterades snabbt förra året. Ni hade möjlighet att släppa mycket av det som inte behövs längre i era liv så att ni kan fortsätta framåt med mindre bagage, om ni vill. Vi sade att 2016 skulle vara packat med så mycket att ni skulle undra hur ni skulle kunna erfara så mycket under ett kalenderår och så har det också varit.

Övergången från ett kalenderår till ett annat är inte bara att se framåt mot framtiden utan också att reflektera bakåt kring vad du upplevt under året som gått för att utreda vad du vill förändra i framtiden.

Du har tillbringat det senaste året under snabba förändringar; du har haft fullt upp med att gallra bland dina önskningar för att bli mer klar över vem du vill bli, vilka dina verkliga passioner är och med att rensa ut de människor, platser, relationer och händelser som inte längre vibrerar i enlighet med den nya varelse som du transformeras till.

Ditt år 2017 har förstås sitt eget vibrationella signum; det kommer att vara året för framdrivning, som vi vill kalla det. Vi erbjuder en analogi med pil och båge. Det senaste året har du spänt din båge med stor kraft genom att du snabbt upptäckt det som tidigare var osynligt och du siktar nu för att släppa bågen. Ju mer du spänner bågen desto längre kommer pilen sväva.

Detta år kommer med säkerhet fortfarande upplevas som ett snabbt år, men det kommer att vara med mycket mer precision jämfört med 2016. Det här året kommer med framdrivande, som en projektil. Mycket av det du upptäckt det senaste året har använts för att bygga en stabil grund som du nu kommer att bygga på under det kommande året 2017. Precis som alla strukturer är dess styrka och integritet beroende av den grund strukturen står på och så är det också med dina drömmar och mål som du blivit klarare över.

Var och en av er har medvetet format er passion, era intressen, era mål och drömmar mer detaljerat jämfört med tidigare. De första månaderna av 2017 är främst till för att ställa in lasersiktet på det du vill att denna gyllene pil ska landa. Tiden kommer att komma det här året, då du släpper din pil och förlitar dig på att allt tillhandahålls dig.

Du har gjort mycket av ditt grundläggande arbete; du har använt din urskiljningsförmåga för att bättre navigera till det du vill skapa utvecklingsmässigt, det här året innebär att förlita dig på processen. Vi påminner er om att det alltid är mycket som pågår bakom kulisserna, bortom det de fem sinnena kan uppfatta. OM du kan förlita dig mer på din intuition kommer du att känna den energirörelse som satts igång. Och det är därför vi påminner er om att förlita er på den processen.

Sedan en bågskytt spänt sin båge och siktat med precision behöver han släppa pilen och låta den flyga, med tillit till att han satt sina koordinater rätt och att det nu är upp till gravitationen att få pilen på plats. Och så är det med er alla, det senaste året har känts prövande, som en utmaning, förlamande och oroväckande för de flesta av er men ni har åstadkommit så mycket genom denna process. Nu är det dags att släppa taget och bevittna Universums mirakel göra dina drömmar och mål till fysisk verklighet och därav att vi uppmuntrar er att förlita er på denna process.

På en kollektiv nivå kommer ni att börja se globala förändringar, regimskiften och förhöjning av det kollektiva medvetandet. Kollektivt lär ni er att ni är mer kraftfulla i mängd, och som ett resultat av det slår ni er ihop. Just nu ter sig världen i kaos; polariserande motsättningar och oppositionella åsikter är framträdande, men sett ur vårt perspektiv är detta en väldigt nödvändig och välgörande tid i er kollektiva utveckling.

Stor del av den förändring ni kollektivt söker nu kommer att kunna ledas tillbaka till just den här tidsperioden. Kom ihåg att omständigheter inte alltid är som de verkar. Ni bör agera som pelare för fred i den här tiden av upplevt kaos. Förstå att kaoset inte behöver ta överhanden över era liv även om det är sannolikt att det ter sig så i din omgivning. Er värld söker balans, men pendeln behöver svänga för att finna balans.

Var och en av er har flitigt och väl byggt grunden för det fundament på vilket dina drömmar fysiskt skall manifesteras. Många av er har drastiskt svängt i era drömmar och önskningar som ni trott ni haft och nu ändrat er i takt med att ni blir mer klara över hur ni vill leva era liv, vilka ni vill vara. År 2016:s extrema natur som kändes på varje nivå, stora skiften, både kollektivt och individuellt, har skett och ni kommer nu börja skörda frukt från era ansträngningar.

Drivkraften från en raket kan kännas mest intensivt i början, men sedan den passerar genom hindren i er atmosfär börjar färden stabiliseras och jämnas ut även om farten ökar. Den analogin kommer likna den beskrivning många av kommer att ge året 2017. Vi befinner oss entusiastiskt vid er sida under denna resa samtidigt som att vi är angelägna om att hjälpa er på alla sätt vi kan.

Vi önskar att detta meddelande har hjälpt dig på något sätt.

I kärlek och ljus, är vi era Änglaguider

 

Du gillar kanske också...