Horus via Elaine DeGiorgio, 22 juli 2017

Horus via Elaine DeGiorgio, 22 juli 2017

Kära barn,

Jag talar genom hjärtat av min älskade till allas era hjärtan.

Vi har gått in i en tid av stort uppvaknande och er jord har skiftat till ett nytt paradigm av ljus och medvetenhet och förståelse, precis som i Atlantis gyllene dagar, där alla kom samman i kärlek och förståelse.

Det finns mycket arbete som fortfarande måste göras på er jord för att förankra kärleken, freden och harmonin i hjärtat hos alla Själar som är förankrade på Moder Jord.

Faktum är nu att 144 plus 144 000 verkligen är förankrade vid denna tidpunkt på Moder Jord och framkallar kärlek fred och harmoni.

Jag pratar idag om stor kärlek och för fram budskapet om ENhet och tror att ni kommer att få en större förståelse av det budskap som jag för fram.

För när det finns ENhet finns det inget utrymme för separation i era hjärtan, i era sinnen, i era själar. För alla är lika i Skaparens ögon.

Kära ni, jag är den av många namn och jag talar som den Högsta Befälhavaren för den Galaktiska Federationen av Ljus och på uppdrag av den Galaktiska Federationen av Ljus, Rådet av fyra och Tjugo Äldre (kända som det Eteriska Rådet) och många Stjärn-Och Planetariska Råd. Jag talar jag om enheten hos Multiversum, Planeterna, Stjärnnationerna, Länderna på er Jord, för alla är lika på Uppstigningsvägen.

Illusionsväggar skapas och medskapas genom fel hos Människan och de som ännu inte har uppnått en förståelse för Enhetsmedvetande.

Vad är väggen? En barriär. En barriär som håller saker ute. Ett hinder som håller oss fast.

Meddelandet är klart … Gå bortom … Gå bortom den här väggen, den vägg som du har skapat, så att du kan se ditt slott, genom vilket ljusets torn kommer att lysa; Ljusets torn där du kan bo.

Bryt ner väggen. Bryt ner motståndets vägg, väggen av tvivel. Kom ihåg tillit. Kom ihåg äran av tillit.

Kom ihåg det Allra Heligaste och det kommer inte att finnas några väggar. Där finns det bara frihet. Där finns det bara ljus; En samling av ljus.

Och du kommer att bli hel. Du kommer att bli förenad där. Du kommer att möta oss som en. Vi gör dig hel på samma sätt som vi sköter om oss själva. I sättet vi kommunicerar, i vårt beteende, i vår styrka och vår svaghet, i vår kärlek och vår motvilja, i vår förståelse att allt är Ett. När vi tar in det förstår vi. Vi kan se det. Vi tittar på det och vi vet att det lyser för att det är genomsyrat av medkänsla. Det är genomsyrat av en högre kärlek och den kärleken strålar ut. Den genomtränger allt annat, så att ingen oro betyder något, ingen skada kommer, ingen förstörelse råder. Dess kärlek strömmar överallt. Det här är vad vi skulle få dig att känna. Det här är vad vi skulle få dig att veta. Du är Ett. Vi är Ett. Jag Är Ett bortom muren.

Gå bortom ditt förstånds slöjor för det är där som du kommer att nå en nivå av perfekt harmoni, perfekt kärlek och förståelse.

Jag är Heru och Jag talar genom Elaine idag.

»Http://www.EraofLight.com – Kanal: Elaine DeGiorgio

FacebookTwitterGoogle + E

 

Översättning: Lars-Eric Sidling     www.st-germain.se

Du gillar kanske också...