Änglaguider via Taryn Crimi, 4 april 2018

Änglaguider

Via Taryn Crimi, 4 april 2018

Är ni medvetna om vilket ert största verktyg för att skapa era drömmars liv är? Använder ni det på rätt sätt?

Idag vill vi fokusera er uppmärksamhet på det stora ämnet – fantasi. Ni kom alla hit utrustade med detta magnifika verktyg och ändå ser vi många som missbrukar det. Vi skulle vilja ta den här tiden till att kortfattat diskutera det verkliga syftet med er fantasi, och vad ni kan göra för att se till att ni använder den så som er själ hade tänkt.

Ur vårt perspektiv är allt helt enkelt energi som genljuder på sin egen unika frekvens. Era fem fysiska sinnen är kapabla att översätta vibrationer till syn, smak, lukt och känsel. Ni har blivit så vana vid att använda era fysiska sinnen till att bestämma ”verkligheten” av er verklighet, så att ni inte ens medvetet inser att ni ständigt översätter vibrationer till en fysisk verklighet.

Men det finns en hake, ni har bara tillgång till det som överensstämmer mer er vibration. Med andra ord, de syner som ni ser när ni tittar ut genom ert fönster – dofterna i luften och så vidare – är en exakt överensställelse med den vibration ni sänder ut i varje givet ögonblick. Kom ihåg att ni inte kan uppleva det som ni inte är i resonans med.

Ni har till ert förfogande det mest praktfulla verktyg som kan transportera er till vilken plats i vilken tid ni vill, så länge ni väljer. Ni kan använda detta verktyg för att frammana den mest fantastiska verklighet ni kan tänka er, eller så kan ni använda det till att tortera er själva med oro, ångest och er största rädsla för vad som skall hända. Detta verktyg är naturligtvis er fantasi.

Vi märker ingen skillnad mellan de tankar och bilder som finns i er fantasi och den verklighet ni befinner er i, och som ni är övertygade om är mer ”verklig” eftersom den är mer gripbar. Ur vårt perspektiv är allt en vibrerande verklighet. Men vi förstår att för tillfället vill ni väldigt gärna att era drömmar inte bara ska vara vibrationer utan fysiska också.

Vi kan tala om att det enda som gör dem mer påtagliga är att ni har hittat ett sätt att matcha er fysiska verklighets vibration, vilken ni håller på att tyda så perfekt att ni har lockat den till er fysiska upplevelse. Allt som ni har, varje omständighet som ni upplever, var en gång en tanke, en oöversatt vibration.

Många gånger vill vi använda enkla analogier för att försöka göra vad som verkar vara ett mycket komplicerat ämne, till ett som lätt kan förstås. Ta er TV till exempel. Ni förstår att ni måste slå på den för att kunna titta på en viss kanal. Ni förstår också att den kanal ni tittar på inte är den enda kanal som finns. Snarare finns det många olika kanaler som sänds hela tiden, och allt ni behöver göra är att helt enkelt ändra den kanal som ni tittar på för att uppleva en ny ”show”.

Så är det också med er vibration. De upplevelser som ni skapar är ett direkt resultat av den vibration som ni är inställda på. Det är vad vi skulle vilja kalla ”kanalen” i ert liv.

Er fantasi är förhandsvisningen av vad som finns på alla andra potentielle kanaler som ni kan få tillgång till. Vi kan garantera att ni har förmågan att fysiskt uppleva allt som ni har sett i er fantasi, oavsett hur stort det kan verka, eftersom ni inte hade kunnat frammana tanken i första hand, om ni inte också hade förmågan att till fullo tona in er till den verkligheten.

Fantasin är tänkt att användas på det mest kreativa sättet för att hjälpa er att skapa era drömmars liv och för att kunna uppleva det ni önskar mest, innan den dras in i er fysiska verklighet. Ni kan vara där så länge ni vill, ingen kan ta er därifrån, förutom ni själva. Ni kan fortsätta att utveckla era drömmar i er fantasi, tills ni blir så bekant med era upplevelser att ni till slut matchar den vibration som krävs för att attrahera den till er verklighet.

Kom ihåg att Universum ständigt reflekterar tillbaka till er vad ni har sänt ut vibrationsmässigt. Universum kan inte uttyda skillnaden mellan om ni är fokuserade på er fantasi, eller om ni är fokuserade på något i er fysiska värld, allt som betyder något är hur ert fokus får er att känna. Detta fokus avgör i huvudsak vilka andra upplevelser som kommer att dras in i er verklighet.

Så ni förstår, ni kan använda er fantasi till att mana fram era största drömmar och ambitioner, eller kasta er ner i era största rädslor. Men en sak är säker, vad ni fokuserar på kommer alltid att expandera, så vi uppmanar er att välja klokt. Låt era drömmar sväva, skapa i er fantasi så ofta ni kan och snart kommer drömmarna, som ni en gång trodde bara fanns i er fantasi, att bli er nya fysiska verklighet.

Vi hoppas att vi har hjälpt er på något sätt.

I Kärlek och Ljus, vi är era Änglaguider.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Copyright © 2018 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy, share and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.www.Angelic-Guides.com

Du gillar kanske också...