Änglaguider via Taryn Crimi, 2:a november

TarynCrimi

Änglaguider via Taryn Crimi, 2:e november

Änglaguider via Taryn Crimi: Har ni Sett Upprepande Siffror? Ta reda på vad era guider försöker berätta.

 

Idag vi vill rikta er uppmärksamhet på ämnet upprepade siffror, för att ge er en inblick i vad de betyder. Siffror innehåller universell energi, som kan användas för att direktkommunicera meddelanden.

Era guider uppmuntrar er ofta, så att ni blir uppmärksamma i precis ”rätt tid”, för att förstå ett visst sifferermönster, som är mest relevant för er just nu. Det som är repetitivt, är det som ofta får er uppmärksamhet.

För er som brukar se upprepade siffror överallt, kommer här är en beskrivning av vad varje siffra betyder. Att upprepa siffror, förstärker energin dem.

(1) är den första siffran, vilken bär en unik frekvens eller vibrationshastighet. Den är oberoende, men söker ändå efter enighet i allt. Siffran 1, är en symbol för sammankomsten i medvetandet av ett. Från många blir det inom ett, som ni förenas.

För de som ser upprepningen av dessa, 1, 11, 111, 1111, så innebär det att det är ett budskap för er att uppmärksamma just då; eftersom era tankar snabbt manifesteras i er fysiska verklighet. Det är också ett tecken på att anpassning behövs just då.

(2) representerar balans. Siffran två söker harmoni inom varje aspekt av ordet. Balans i er själva, balans i era känslor, balans i livet, balans mellan kropp, själ och ande. Allt som är ur balans kommer till ytan, så att ni tydligt kan se vad som behöver balanseras. Många kommer att tycka att det blir mycket svårare att ignorera obalanser i sina liv, och ni kommer att få möjlighet att ta bort kaoset i ert liv, som skapar motstånd.

I de områden där ni är i behov av att återställa balansen, kommer sannolikt många händelser upp till ytan, för att ni ska kunna komma tillbaka i linje. För er som ser upprepningen av siffran 2, så är det ett tecken på att ni behöver balanseras just då, och ni kommer snabbt att känna de positiva effekterna, av att få harmoni och balans inom er.

(3) känns igen som katalysator. Det gör att ni flyttar; det hjälper till att ta bort hinder för er, så att ni kan bygga grunden för det som komma skall. Energin i siffran 3, hjälper er att få en enorm ”jordning”, när det gäller att omstrukturera och rensa allt, som inte längre är kompatibelt med dess högre vibration.

Ni kanske upptäcker att ni har ett stort behov av att rensa i många emotioner, föreställningar och känslor, som inte längre tjänar er. Fokusera all er uppmärksamhet på den förändring ni vill åstadkomma, istället för på det ni inte vill ha kvar. De som uppmärksammar upprepade siffror av 3, betyder att det är ett meddelande från era guider, med att ni behöver göra rent hus, bokstavligen, både inom och utom.

Energin av 3, banar vägen. Vi föreslår att när ni möts av hinder på vägen, att ni helt enkelt låter dem passera, och gör så lite motstånd som möjligt. Ju mer ni fokuserar på de erfarenheter som ger er känslor av obehag, rädsla och oro, desto mer attraheras ni till en liknande vibration. Kom ihåg att flytta fokuset till det ni vill åstadkomma i stället.

(4) har frekvensen av grunden. När ni har gjort det möjligt att släppa det som inte längre tjänar er i ert liv, måste ni återuppbygga strukturer och stolpar där ni kan växa ifrån, och bygga era nya strukturer på. Detta kommer inte bara att finnas i ert fysiska liv, utan också i era övertygelser, och insikter. Ni kommer att ha en stark önskan att börja om igen. Att lägga grunden till det som krävs för att sätta era fötter på vägen till ert öde.

Siffran 4 har mycket av en jordande energi. De som uppmärksammar upprepade siffror av 4, dras till många saker som hjälper er att känna er jordade till jorden; många kommer att vilja vara i naturen och utforska vad naturen har att erbjuda. Ni uppmanas att bygga den starkast möjliga grund, för att bygga era nya drömmar och ambitioner på. Räkna med att stora saker manifesteras i ert liv.

(5) har starka vibrationer av förändring, och stora förändringar äger rum. De som uppmärksammar upprepade siffror av 5, kan förvänta sig att se en stor förändring på sin livsväg. Energin i siffran 5, för med sig en nystart, med nya avsikter för att börja med något nytt.

Ni har nu förmågan att stadigt sätta ner fötterna, på er nya upplysta väg, och fortsätta resan med tillförsikt, och tron på ett positivt resultat. Som vid all förändring, kommer det alltid att finnas en viss osäkerhet. Fokusera all er uppmärksamhet på att få motta positiva resultat. Det är en tid av nystarter och blomstrande möjligheter. Njut av spänningen av vad som komma skall.

(6) har energin av klarhet och vision. De som uppmärksammar upprepade siffror av 6, bör hålla ögonen öppna och ha intensivt fokus på det önskade resultatet. Siffran 6, har förmågan att lysa klart och avslöja det som tidigare varit gömt. Som vi ofta säger, ni kan inte ändra det ni inte vet, och denna energi kan hjälpa er att se vad som varit dolt. Detta innebär både på en individuell och kollektiv nivå.

(7) bär signaturen av ödet. Ert öde kommer alltid att bli det ni gör det till; ni har alltid haft er fria vilja, och energin av siffran 7, bekräftar att ni rör er allt närmare det ni drömt om att uppnå. Siffran 7 är är ganska fördelaktig för det spirituella, och ger en ökad känsla av medvetenhet.

De som uppmärksammar upprepade siffror av 7, betyder att det finns ett meddelande från era guider, av att ni är på rätt väg och att de hört era önskningar. Ni skapar medvetet er verklighet, och det goda som kommer är ett direkt resultat av det fokus ni valde att rikta er uppmärksamhet mot. De som uppmärksammar upprepade siffror av 7, kommer att tycka att önskemålen verkar mer uppnåeliga och närmare att greppa än någonsin tidigare. Fortsätt så!

(8) bär en stark energi för anpassning; anpassningen till ert sanna själv, er källenergi och anpassning till ert ändamål. De som uppmärksammar upprepade siffror av 8, betyder en bekräftelse från era guider, och ni upplever det fridfulla flödet av allt som är. Ni kommer att bli inspirerade för att tillåta synkronisering in i ert liv, och att medvetet leta efter det, på grund av anpassningen ni har uppnått.

Det som inte är i linje, kommer att uppmärksammas och kräva er uppmärksamhet. Siffran 8, bär också vad vi vill kalla, energin av det oändliga. Ni får förmågan att uppleva det oändliga flödet av synkronicitet, på ett mer direkt sätt.

(9) Har frekvensen av klimax, toppen och kulmen av erfarenhet. Energin i siffran 9, tillåter händelserna att nå sin höjdpunkt, socialt, individuellt och kollektivt. De som uppmärksammar upprepade siffror av 9, betyder att kulmen av erfarenheter, kommer att komma i mycket stor skala, eftersom det är på en egen, individuell nivå.

Manifestationen förstärks, så det är klokt att vara mycket uppmärksam på era tankar, och vad ni fokuserar på. Det ni fokuserar på kommer att ske plötsligt. Siffran 9, för också med sig energin för att uppnå de mål som har satts upp, och bidrar till att uppnå det som tidigare, till synes varit ouppnåeligt.

(10) bär energi för fulländning och återfödelse. Det är slutet av ett kapitel och början på ett nytt. De som dras till energin i 10, kan uppleva avslut i relationer, karriärvägar, och långvariga problem som ni har önskat få slut på; Men med varje avslut, kommer en ny början. Den har en stor energi för att ta fram allt i verkligheten, och binda upp alla lösa ändar. Mycket av det ni har försökt att avsluta, kommer att utföras.

Och som alltid kan ni kontakta oss när ni vill; eftersom vi alltid är angelägna om att stå till tjänst. Vi hoppas att ni har haft glädje av vårt budskap i dag, och att vi på något sätt har tjänat er.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

Do you have questions for the Angels? Book your session today! www.Angelic-Guides.com/private-sessions/
Copyright © 2012-2016 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy, share and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

“Angelic Guides: Have You Been Seeing Repeating Numbers? Find Out What Your Guides are Trying to Tell You,” Channeled by Taryn Crimi, November 2, 2016, at http://www.angelic-guides.com/channeled-messages/

 

Du gillar kanske också...