Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira 3 november, 2016

08-12-05elohimflamevanjose

Rådet av Strålande Ljus

via Ailia Mira

3 november, 2016

Älskade Vänner!

Det är lättare för er att få självkännedom, om ni allt oftare är stilla. Att regelbundet tillbringa en kort stund i tystnad, kan i hög grad hjälpa er att komma i suverän balans.

När ni är stilla, låter ni er själva komma till ro på ett djupt sätt. Alltså vi talar om att vara i stillhet, utan agenda, utan saker att göra. Att låta er vara närvarande i nuet och lägga märke till vad som finns runtomkring er och ändå på ett sätt smälta samman med ögonblicket, utan tankar på senare eller nästa ögonblick, eller tidigare, eller någonting annat än att bara vara stilla.

Att på det här sättet vara i stillhet, är en levande meditation. Genom att vara i ett ögonblick som detta och på det här sättet, kan ni tona in er till den omfattande rymd som ni är. På det här sättet blir ni genom er harmonisering mottagliga och ni får näring på djupet, på samma sätt som sker när ni sover.

Så nu är tiden inne för dem av er som är redo, att stiga in i er gudomliga identitet som Skapar-Gudar.

Ni kom hit för att ni visste att detta skulle bli en tid av transformation och ni ville ta del i den. Hela er upplevelse har lett er till detta perfekta nu. Ni har nu allt som ni behöver för att göra detta, ni omfamnar helt enkelt era naturliga förmågor och stiger in i dem.

Världen runtomkring er frodas. En hel del är ständigt på gång och variationerna i spelet kommer bara att utvidgas.

Vad ni än lägger märke till, vad ni än innefattar i era mål, så är er uppmärksamhet helt och hållet upp till er och detta val är er frihet.

Som Skapar-Gudar förstår ni att allt som ni uppmärksammar, fortlöper. Ni främjar allt som ni lägger er uppmärksamhet vid, för att ni energimässigt stödjer det med er fokus. Allteftersom ni lever, får ni upptäcka er förmåga att vara i livet och med livet, som ett medvetande. Ni hittar er förmåga att vara i livet som ett medvetande.

Det finns en växande visdom som tillhör er.

En vidsträckt och medveten aspekt inom er helhet integrerar allting och upprätthåller allting i ett enhets-medvetande. Denna Enhet föder fram upplevelsen av harmoni.

Denna vidsträckta intelligens, som utan möda ordnar med allt mångfald, organiserar på underbara sätt alla förbindelser och kontakter inom oändliga nivåer och sfärer inom skapelsen. Denna orkestrering är en naturlig aspekt av Livets naturliga intelligens.

Den kräver ingen ansträngning, inget arbete, för att skapa harmoni. Det existerar endast en utvidgande intelligens som är medveten och skapande, samt en enhet som gång på gång uttrycker sig och överallt skapar oändliga variationer av skönhet.

Så ni förstår att ni kan tona in er till denna grundläggande stabilitet, den enhet som är verklig på det sätt som Livet är, och ni kan orientera er till denna harmoni och se skönheten i alltsammans. Varje ögonblick är rikligt av och praktfullt med denna naturliga enhet som kan kännas som skönhet, som harmoni, som den poesi vilken den i samma ögonblick på ett strålande sätt visar sig för er.

Så denna upplevelse av livet existerar och det finns otaliga andra. Denna upplevelse – att få känna ett naturligt strålande välmående inom Allt Som Är – kan också bli personligt, när ni även uppmärksammar det som ni tycker om. Er kärlek för specifika saker berikar denna intelligens och ger den utvidgande närvaron i Livet en ny medvetenhet, ett utvidgat medvetande; genom ert perspektiv och den upplevelse som ni får.

Expansion driver hela skapelsen. Allt liv är tvunget att utvecklas och främja sig självt och denna drift förekommer naturligt i allting. Livets samtliga manifestationer är tillfälliga, men medvetandets utvidgande är evigt. Så ni förstår, att när ni lever och vet att ni är ett medvetande, så kan ni förankra er i det som är evigt. När ni väl gör detta, blir livet ett flöde inom er och runtomkring er, som ni kan få uppleva och utvidga tillsammans med och ifrån. Ni sam-skapar er inkarnations utvidgande upplevelse inom en Oändlig intelligens.

Nu, vid den här tiden, så står ni inför ett val. Samtliga människor gör det. Hågkomsten av att ni är eviga, er gudomlighet, är jordad i den verklighet som ni fokuserar på.

Sanningen om er sanna natur finns tillgänglig för er och vetskapen om detta blir en ögonöppnare. Tänk på hur saker och ting förändrades när upptäckten om att Jorden är rund blev allmänt accepterad. Eller uppfinnandet av penicillin. Förändringar som dessa kan befria er från saker som ni tidigare inte trodde var möjliga, eller säkerligen skulle komma att ta kål på er. Vetskapen om er sanna beständighet som vi här talar om, är exponentiellt ännu mer omdanande.

Det finns ingen anledning att längre på något sätt tro på att livet inte är plastiskt.

Livet är plastiskt; det är formbart, flexibelt, lättföränderligt. Er uppmärksamhet är det sätt på vilket ni formar och gestaltar er upplevelse. Lite mer där, lite mindre här – detta ger en form till er upplevelses utveckling och det som ni tänker på som ert liv. Att leva detta liv och att vara medvetna om att ni är Gudomliga, eviga, ständiga och inte i behov av att behöva fixas, helas, rensas ut, eller bli bättre, innebär att ni lägger anspråk på helt nya potentialer för ert förkroppsligande.

Många människor kanske har fått höra denna information och kanske till och med tror att det är så. Det är bara de av er som lever utifrån det och som låter detta val förenkla sin upplevelse, som kommer att bana väg för den Nya Verkligheten, genom att skapa den genom era liv och närvaron av er energi.

Allt detta, liksom alla frågor, blir mycket tydliga och enkla, när ni väl har tagit det till er. Likt alla större dilemman i livet, finns det en enkel insikt som sedan gör att allt annat säger ”pang”. Allt försvinner. Om ni låter er själva leva i medvetenhet.

Om ni gör det, när ni väl börjar leva utifrån denna rena medvetenhet, så får ni upptäcka vilket okomplicerat liv av ofantlig kreativitet, kärlek, expansion och glädje som ert förkroppsligande är. Ni förstår då hur otroligt mycket resurser det finns i världen samt hur stabil den är.

I detta nya tillstånd ser ni på livet på ett annorlunda sätt. Ni kanske fortfarande är medvetna om att det verkar storma omkring er och människor lever i dramer och kriser, enligt vad de känner. Vissa beskriver fortfarande livet som hemskt och nedåtgående. I denna mer direkta, tydliga relation till ert liv här, känner ni igen vilsenheten i dessa upplevelser.

I sin enkelhet och livskraft, kan er närvaro och ert liv väcka upp dem och skaka om dem så att de befrias från övertygelsen att ingenting annat är möjligt. Denna befrielse som känns som hopp är en stor gåva.

Låt det stanna kvar i er medvetenhet, medan ni skapar er nya vägar och en lycklig början inom Ljuset, i egenskap av de Skapare ni i sanning är.

Vi är Rådet av Strålande Ljus.

Council of Radiant Light via Ailia Mira, November 3d

 

http://www.expectwonderful.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...