Änglaguiderna via Taryn Crimi, 16 mars 2017

Änglaguiderna via Taryn Crimi

16 mars 2017

Svält ut era Rädslor genom att Föda era Drömmar

Idag vill vi fokusera er uppmärksamhet på kraften i era tankar. Säkert är många av er medvetna om att era tankar är den drivkraft som skapar er verklighet. Emellertid vill vi tala om vad man kan göra åt dessa irriterande negativa tankar som flyter upp i ert huvud när ni inte ivrigt fokuserar er uppmärksamhet på allt det ni önskar er.

Ert fokus är av största vikt vid skapandet av er verklighet. När ni med större disciplin övar på att hålla kvar ert fokus på tankar som behagar er börjar ni oundvikligen manifestera den fysiska speglingen av dessa tankar. Men ni lever inom dualiteten och det finns många olika val att fokusera på i varje givet ögonblick.

Vi tillfrågas ganska ofta om vad man ska göra när man får en negativ tanke. Måste man ”annullera” tanken så att den inte manifesterar? Det är viktigt att först se på den orubbliga universella lagen som styr hur något manifesteras. Det man fokuserar på kommer alltid att expandera. Den lagen har givits många namn, varav det vanligaste är ”Lagen om attraktion”.

Ni förstår, oavsett anledning till att ni fokuserar på något, kommer det att dra till sig fler tankar av liknande natur. När ni är fokuserade på det goda i ert liv, de saker ni uppskattar, stort som smått, så är det en underbar sak. Men om ni börjar fokusera på ett problem, eller något som är utmanande för er, något ni uppfattar som frustrerande eller negativt, kommer det också att dra till sig fler tankar i samma resonans.

Nu är det viktigt att förstå att vi inte säger att ni aldrig ska ha en negativ tanke. Det skulle vara väldigt osannolikt, då ni lever inom dualiteten, där motpoler finns i överflöd. Faktiskt kan vi på något sätt säga att negativa tankar och upplevelser kan vara er mycket behjälpliga i att bli mer specifika gällande vad ni vill skapa då ni går framåt. Dock förstår vi att ni föredrar att uppleva lyckliga, glädjefyllda manifestationer, och det vill vi också att ni ska få.

Många gånger fokuserar ni människor er uppmärksamhet på de största problemen, utmaningarna och frustrationerna ni har, vilket bara resulterar i en sak. Ni förs direkt in i problemets vibration och därför kan ni inte få tillgång till lösningen. Båda existerar, men de ligger i mycket skilda vibrationstillstånd.

Då ni blir fokuserade på en negativ tanke, blir det mycket lättare att tänka andra tankar som är liknande till sin natur. Lagen om Attraktion fungerar alltid. Den har inget filter, den dömer inte, den bara ÄR.

Med andra ord, när ni får en negativ tanke, den kanske bara poppade upp i ert huvud, eller ni kanske har gett den en hel del uppmärksamhet och föreställt er olika sätt på hur denna tanke skull kunna manifestera, kommer all ytterligare uppmärksamhet på den att snabbare dra den till er. Universum har inget suddgummi; det går inte att ta tillbaka det som redan sänts ut. Men det ni kan göra är att styra era tankar tillbaka till det ni önskar er.

Precis som en eld behöver syre för att leva behöver manifestationer ert fokus och er vibrationella resonans för att kunna materialiseras in i er verklighet. Det finns ett lämpligt talesätt i er värld, som vi tycker mycket om, som säger: ”Svält ut era rädslor genom att föda era drömmar”. Ni måste ta bort ert fokus från de tankar ni inte vill få manifesterade, och lägga all er uppmärksamhet på de tankar som ger er frid i sinnet, lycka, glädje och spänning. Det är så ni effektivt förebygger rädslorna från att manifesteras. De har bara den kraft ni ger dem.

Vi hoppas att detta har tjänat er på något sätt.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

 

Copyright © 2012-2017 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy, share and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...