Änglaguider via Taryn Crimi, 8 Juli

Änglaguider

Hur ni kan lära er att behärska er respons på de utmaningar som ni upplever

8 juli, 2015

Kanal: Taryn Crimi

Vi önskar idag ta den här tiden för att dela med oss av vårt perspektiv om vi får, eftersom många av er vid denna tid upplever rätt så besvärliga och frustrerande hinder för er själva. Några av er manifesterar små irritationer medan andra känner att de har fått möta stora och svåra utmaningar. Först och främst vill vi påminna er om att ta ett andetag. Också det här kommer att gå över som det alltid gör. Vi påminner er om att det här året kommer att hjälpa er att bättre hålla fast vid er tillit och att lära er hur ni skall manifestera det som ni önskar.

Det är mycket som när ett barn lär sig att gå, det finns berg och dalar. De ställer sig inte bara rätt upp och går utan att till och från tappa balansen. Men varje gång de kommer upp igen så vet de bättre hur man skall hålla kvar balansen och stärka sina muskler och reflexer för att nästa gång hålla sig från att ramla. Ni bygger för tillfället upp era andliga reflexer. Det här är ett mönster som ni har följt i flera livstider och nu plötsligt förväntar ni er att aldrig ramla. Vi önskar att ni fokuserar er uppmärksamhet på varför ni denna gång har de känslor som ni har.

Er verklighet garanterar er många tillfällen att behålla er tillit och att upprätthålla er vibration mitt uppe i all oordning och kaos. När ni reflekterar bakåt kommer ni att upptäcka att ni har lyckats synnerligen väl med några av era upplevelser. Ni lyckades hålla ett starkt fokus på det som ni önskade som slutresultat, utan att ge efter för era rädslor. Ni börjar förstå anledningen till många av dessa upplevelser; kort sagt så är de chanser för er att visa hur långt ni har kommit, hur mycket ni har förändrats.  Ni förstår, det är inte omständigheterna som manifesteras runtomkring er som bestämmer om ni har förändrats, det är er respons på dem! Att ni förstår vad vi nyss har delat med oss för er är av högsta vikt. Var goda och ta ett ögonblick för att verkligen ta in denna punkt. Många av er klandrar er själva för att ni har dragit utmanande erfarenheter till er och tänker att ni har gjort något fel. Vi ler åt detta, eftersom ni inte har gjort något fel. Ni har dragit till er dessa erfarenheter för att uppvisa er förmåga att svara med tillit snarare än med rädsla. Detta är ett tecken på verkligt mästarskap.

Det är upp till er att hålla ett stadigt fokus på att hålla er i rörelse mot era mål och önskningar, hellre än att känna frustration över att ni ännu inte har kommit så långt. Ni förstår, ni håller just nu på att lägga grunden för alla de underbara möjligheter som inom kort kommer att manifesteras. Om ni inte tog er tiden att lägga denna grund och att öka er förmåga att hålla ert fokus på era önskningar hellre än på era rädslor, så skulle ni inte ha den nödvändiga plattformen att bära upp de underbara välsignelser som är på väg.

Tiden för integration utgör ofta en utmanande energi för det betyder att ni blir testade för att visa allt som ni nyss har lärt er. Om ni inte hade någon tid för övning, så skulle ni inte vara redo att förflytta er till nästa steg när möjligheten visade sig för er. När ni känner att ni håller på att bli frustrerade över små oviktiga saker och upptäcker att ni inte är helt och fullt engagerade i nu-ögonblicket, vet att dessa två ting är ett och samma. Ni kan inte styra er verklighet om ni inte är närvarande för att skifta den. Ni framskrider i en underbar takt, en som är perfekt för er. Om ni rörde er alltför snabbt, skulle ni upptäcka att ni inte hade understödet och de nödvändiga systemen på plats för att ta emot allt som ni just nu önskar er. Allt kommer att komma till er när tiden är den rätta.

När en upplevelse manifesteras i er verklighet, om den så är stor eller liten, se på den som en möjlighet att belysa era ökade förmågor. Vi har gång på gång sagt att vi uppmuntrar er att drömma stort och ni fortsätter att göra det, men ni blir sorgsna över skillnaden mellan det som ni önskar er och det som ni har. Att ha mer kommer inte att göra er lyckligare. Tillåt tillfredsställelsen och tacksamheten över de välsignelser som ni framgångsrikt har manifesterat att uppfylla er inifrån och när ni gör så kommer ni att upptäcka att ert sätt att tänka kommer att hjälpa er verklighet att återigen skifta och blomstra på underbara sätt. Ni kan inte fokusera på brist och attrahera överflöd. Vet att med varje utmanande situation kan ni välja att se på den som en möjlighet för att uppvisa er förmåga att ha tillit till att allt kommer att utvecklas för ert högsta bästa. Var och en av er har redan så mycket att vara tacksam för, så tillåt ert sinne att fokusera på dessa välsignelser. Många av er ser på andra och önskar sig aspekter som de har, men vad ni inte förstår är att ni redan har dem alla, men endast ni kan välja att se dem. Tillåt era drömmar att bli uppfyllda i gudomlig tid för bara då kan ni verkligen uppskatta dem och vara öppna för att ta emot deras välsignelser. Vi hoppas att detta meddelande når fram till dem av er som behöver det mest.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

Copyright © 2012-2015 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety an unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.

http://www.Angelic-Guides.com

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...