Rådet via Ron Head, 12 april, 2016

Rådet/Ron Head

Gör er startklara!

Sannolikheten är rätt stor att händelser kommer att ske i er mycket nära framtid, vilka gör dagens samtalsämne mycket relevant, även om det just nu inte verkar se ut så. Vi önskar gå lite mer på djupet i vår diskussion, som handlar om något som vi i våra tidigare meddelanden har nämnt mer än en gång.

Vi talar till ett stort antal människor runtom i världen. Många av er har under en längre tid följt våra meddelanden. Men det stämmer också att många av er har blivit utplacerade på ställen där ni är skenbart ensamma, eller där det finns få av er som de som håller på att vakna upp skulle ge benämningen ljusarbetare. Orsaken till det kommer snart att bli alltmer uppenbar.

Ni har spenderat olika lång tid med att ta andligt baserad information och det som ni tycker är uråldrig visdom in i ert medvetande. Vi ser detta som en oföränderlig Sanning (med Stort S). Ni har inte fått lära er lika mycket som ni har fått hjälp till att minnas. Ni har en orsak till varför ni befinner er var ni är.

Vi har tidigare talat om en nära förestående förändring. Vi har tidigare talat om det faktum att en stor del av de nära förestående förändringarna redan under en tid har ägt rum, i en långsamt ökande takt och på vitt spridda platser. Detta har inte varit så väldigt uppenbart för dem som inte har letat efter det. Vi har också nämnt att detta skulle komma att få en snöbollseffekt.

Mängden och typen av förändringar handlar om att åstadkomma ett rätt så radikalt skifte. Förändringarna som mycket snart är på väg, kommer att vara så stora, så viktiga och så kraftfulla att ingen någonstans kan undkomma att bli påverkad av dem. Det finns miljoner av er som kommer att veta vad som sker och varför. Men det finns miljarder andra som kommer att bli fullständigt överraskade.

Nåväl, detta borde göra det rätt tydligt varför ni befinner er var ni är. Vi kan hoppa över att tala om det som är uppenbart. Men det finns mer att beakta än er lokalisering.

Nästan samtliga av er har varit med i detta tillräckligt länge för att inombords ha fått uppleva tydliga skiften. Tidvis förvånar ni er själva med era reaktioner på saker och ting. Vi ser att ni förundras när ni kommer på er själva med att säga eller göra saker som ni alltid har velat säga eller göra, men alltid har känt att ni har missat när ni inte har sagt eller gjort dem. Inuti hör vi att ni till er själva säger: ”Wow! Var det där jag?”

Men ni har i alla fall inte hittills fullbordat era inre förändringar och det finns stora mängder av er som är rätt nya på denna resa. Med anledning av dessa orsaker, känner vi att det nu behövs ett råd gällande försiktighet.

Vänligen, när ett antal av dem i er omgivning börjar fråga om saker som de aldrig tidigare ens skulle ha lyssnat till, var mycket försiktiga hur ni svarar. Vänligen förstå att ni talar ett språk med rösten, kroppsspråket och med era känslor, som alla kan avläsa, om de så är medvetna om det eller inte. Tillåt er inte något av ”Jag vet, jag har försökt tala om det för er”. Inte heller ”Vad var det jag sa”. Förstå att besvarandet av frågor som dyker upp är tillräckligt och var försiktiga att inte falla in i något undervisande. Råd som inte har frågats efter blir sällan väl mottagna.

Om ni nu känner att ni kan erbjuda ett instruerande om något som andra kanske väljer att komma till er för, då är det en annan sak och vi säger: bra för er. Om ni gör så, försäkra er om att vara helt förberedda. Ni kommer att bli uppsökta.

Det är dags att börja ägna dessa saker en allvarlig tanke. Alla av er är inte här i detta syfte. Men den största delen av er är det. Ni kommer att veta om detta inkluderar er, genom att känna efter hur tanken om det känns. Känn inte att det är nödvändigt för er att börja göra något som inte känns rätt för er. Som alltid, säger vi att ni alltid kommer att veta vad som är rätt för er, genom att känna efter hur ni känner er gällande det. Naturligtvis betyder det inte att dessa saker inte skulle kunna ändra sig, vartefter ni förändras och växer.

Det är tillräckligt att vi har gjort er uppmärksamma på detta ämne. Vi tackar er och som alltid sänder vi er vår kärlek och våra välsignelser.

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...