Änglaguiderna via Taryn Crimi, 2:e augusti

 TarynCrimi

Ni kommer nu att börja se allt falla prydligt på plats

2:e augusti 2016 av änglaguiderna

Idag vill vi att ni riktar er uppmärksamhet till de nuvarande energierna. Idag markeras början på många sätt, och vad skulle vara bättre inför en ny start, än en nymåne. Som vi har sagt många gånger under året, kommer ni att svepas in i enormt många förändringar. Sommaren, för er som finns på norra halvklotet och vintern för de på södra halvklotet, har varit en katalysator för många förändringar. Men med förändringar kommer osäkerhet, och det kan göra att många känner sig osäkra, och inte säkert vet om de ska vända tillbaka eller sprida ut sina vingar och flyga. Många kommer nu att dra en suck av lättnad, när saker och ting börja falla på plats, av sådant som många av er känt ångest inför, av den okända framtiden som är överhängande. Detta är det vi vill beröra i dag.

Säkert har många av er känt det som om ni hela tiden knuffats runt i havets vågor, och inte riktigt vetat vilken väg som är upp eller ner. Ni har endast hittat ett fåtal tidsluckor, då ni kunnat gå upp till ytan för att hämta luft, bara för att sedan kastas tillbaka i vågorna igen. Vi konstaterade redan förra månaden, att ni sannolikt skulle ha ytterligare några veckor av osäkerhet, innan ni återigen hittade er plats. Tiden har nu kommit för många av er, då var och en av er hittar denna nya energi, som inte bara är uppfriskande utan också oerhört tillfredsställande. Mycket av det som verkade som om det fallit sönder, kommer ni nu att njuta av då ni ser universum prydligt återställas, för att det brutit sig in något mycket bättre, och mycket mer passande för de nya ni.

Vi säger de “nya ni”, inte hypotetiskt; vi menar det bokstavligen. Ni har tagit bort mycket av det som hållit er tillbaka, ni har blivit manade och uppmuntrade att släppa det som inte längre tjänar er. Ni har uppmuntrats att möta era rädslor, att släppa gamla föråldrade begränsande trosuppfattningar, och ni är nu redo att sväva långt bortom allt det ni tidigare inte har kunnat åstadkomma.

Det är verkligen spännande tider. Förändringarna har manifesterats på en mängd olika sätt, för var och en av er, och alla ni upplever denna unika energi på ert eget sätt, samtidigt som ni släpper taget om de människor, platser och upplevelser, som inte längre tjänar er. Även om omvandlingen av en fjäril kan framstå som ganska traumatisk, är resultatet av händelsen respektingivande, minst sagt. Ni behöver inte längre vara jordbundna, då ni får ett nytt perspektiv på vad ni önskar skapa i era liv, och vad ni vill lämna därhän. Ni får en bättre förståelse för vilka skapare ni verkligen är, och hur ni använder denna förmåga för att medvetet skapa era livsdrömmar. Precis som ett barn som lär sig gå, kommer ni att falla många gånger, och det är inte förrän de börjar falla som de närmar sig att börja gå. De måste först våga prova, även om de kan falla, för att få den stabilitet som krävs för att kunna gå. Och så är det med er alla. Varje gång ni faller, vet att det inte är ett misslyckande, det är snarare ett tecken på att ni kommer mycket närmare av att nå framgång i era drömmar och önskningar. Håll fokus stadigt på det resultat ni önskar och tappa inte koncentrationen bara för att ni snubblar varje gång, under ett tag.

Så det är med stor glädje som vi står bredvid er och tittar på när denna magnifika omvandling börjar. Lys klart, eftersom ni kom hit för att göra just det.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider

Om ni har frågor till änglarna, planera in er session idag!


Översättning Margareta och Hans Jonåker

 

Copyright © 2012-2016 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included

 

http://www.Angelic-Guides.com

You may also like...