Änglaguiderna via Taryn Crimi, 21 augusti

TarynCrimi

Änglaguiderna, 21 augusti 2016  

Via Taryn Crimi

 

Idag skulle vi vilja fokusera er uppmärksamhet på hur ni kan manifestera era önskningar. Naturligtvis har var och en av er många önskningar som ni har siktat in er på – ni har önskat dem så varför har de inte gått i uppfyllelse ännu. Det är det som vi vill diskutera i hopp om att kunna hjälpa er att bli mer tydliga med vad som behövs för att era drömma ska bli verklighet.

Var och en av er har saker som ni en gång önskade och nu har. Ni manifesterade framgångsrikt dessa önskningar i era liv. Ofta finns det vissa områden i era liv som ni anser det vara lättare att manifestera positiva resultat i än i andra. För en del har det alltid varit lätt att skapa en kärleksfull relation, eller perfekt hälsa och välmående, för andra är överflöd ganska enkelt att skapa. Alla har ni områden som fungerar mycket bra, och andra områden som skulle behöva en liten omfokusering.

Så hur kommer det sig att vissa önskningar är så lätta att manifestera och andra inte? Å, en sån underbar fråga! Låt oss dela vårt perspektiv. Ni förstår, att när ni ser på er verklighet i termer av energi, frekvenser och vibrationer istället för att bara se den som erfarenheter och resultat, kommer det att bli lättare att förstå hur något manifesteras.

Universum är neutralt, det har inget filter. Det ger inte bra saker till bra människor och dåliga saker till dåliga människor, lika lite som en spegel ger bra reflektion till dem som förtjänar det, och mindre bra till dem som inte förtjänar det. Universum svarar alltid på varje tanke, vilket i huvudsak är den vibration som ni sänder ut hela tiden med varje ny tanke. Det fantastiska med er verklighet är att ni alltid måste göra ett nytt val, välja en ny inriktning och en ny vibration.

Så varför manifesterar sig vissa saker så fort? Enkelt uttryckt beror det på att det inte finns något motstånd. Varje sak ni önskar eller vill ha, har en speciell vibrationshastighet och en exakt frekvens. Ni skulle förstå det om ni skulle vilja titta på kanal 10 men TV:n är inställd på kanal 5. Alla önskningar i världen kan inte byta kanal för er. Ni måste plocka upp fjärrkontrollen och aktivt byta kanal. Ni behöver inte tvivla på att kanal 10 finns även om ni tittar på kanal 5, för ni förstår att den finns vilket ni tittar på den eller inte. Ändå är det så många av er som tvivlar på att era drömmar och önskningar finns, därför att ni inte kan se dem i er fysiska värld. Det är precis samma koncept.

Allt som ni behöver göra är att byta till den kanal som er vibration är inställd på. När ni förändrar er vibration och därmed förändrar er sinnesstämning, kommer ni med all säkerhet att få erfara helt andra omständigheter och upplevelser.

Så många blir indragna i de händelser som förekommer i er värld idag, men om de inte tilltalar er bör ni inte ge dem er uppmärksamhet. Det ni fokuserar på kommer alltid att expandera. När ni medvetet väljer att fokusera på saker som är fredliga, angenäma och njutbara förändrar ni hastigheten på er vibration. Allt manifesteras vilket det är bra eller dåligt i er verklighet, eftersom ni har matchat den vibrationens hastighet och därför måste den manifesteras.

Ni har i princip knappat in er på den kanalen. Om ni har önskningar som ännu inte har manifesterats, är allt som krävs att ni anpassar hastigheten till den vibrationen. Hur skulle det kännas att få det ni verkligen önskar just nu? Hur skulle det kännas? När ni sätter er in i den känslan, matchar ni den vibrationens hastighet. Den måste flyta in i er verklighet, liksom allt annat som är av samma resonans. Det är därför ni ser så många människors liv bli bättre och bättre eller sämre och sämre. Det är kanalen de fokuserar på.

Det är viktigt för er att veta att ni inte behöver fokusera på era önskningar för att få dem att manifesteras, ni behöver bara vara i vibrationsintervallet av det ni önskar. Så alla bra känslor, alla goda tankar kommer att placera er i dess närhet. Ju oftare ni tänker goda tankar och ju mer ni använder vibrationen, desto fler saker kommer att manifestera sig i er verklighet som matchar den. Det är verkligen så enkelt!

Vi hoppas att det här budskapet har varit till hjälp på något sätt.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

http://www.Angelic-Guides.com

 

You may also like...