Hilarion via Marlene Swetlishoff. 21 augusti 2016

hilarion2

Hilarion via Marlene Swetlishoff

21 augusti 2016

Kära Ni

Ni är alla mitt i upptagningen av ännu ett frekvensskifte. Det sker nu. Det finns fortfarande mycket som ska renas i era system. Ni måste komma ihåg, Mina Kära, att det finns lager på lager som blivit inkapslade så att säga, och som kräver en långsam, trygg och mild rening så att ni fortfarande kan fungera utan att duka under för de kaotiska energier som överflödar i denna världen. Det är mycket som ska komma fram de närmaste månaderna på vår planet, och som kommer att få varje persons sinne och hjärta att dansa, i försöken att absorbera allt som ges dem och som speglas för dem i den yttre världen.

Det kommer att vara en tid när alla människor i världen känner sig splittrade och oförmögna att hantera alla de förändringar som sker men i slutänden kommer alla samman på ett nytt sätt, i en ny begynnelse som i sanning ärar varje själ på planeten. Ni har alla blivit förberedda för dessa tider, ni har alla utbildningen, kunskapen och förmågan att vara nyttiga i att hålla stabilitet i primärt fokus. Det är nödvändigt för er att inse att det är den funktion som krävs i dessa tider, att ni håller huvudet stadigt och försöker se det högre perspektivet i allt som sker och upprätthålla stabilitet, upprätthålla Ljuset.

Det största värde ni kan erbjuda mänskligheten i dessa kommande tider är ovillkorlig kärlek och acceptans. Många människor kommer att känna att de har förlorat greppet, sina sinnen, allt som betytt något för dem. Det är ni som spelar en viktig roll då sådant händer. Många i västvärlden som hittills levat i fred och överflöd och ett glädje- och händelserikt liv får uppleva känslan av att deras liv vänds ut- och in, som om de levde i kvicksand. Detta kommer att kräva att ni går samman och ger ut era energier för att skapa den nödvändiga stabiliteten. Som vi sagt, till slut blir allt bra. Allt som kommer att ske är bra.

Nya sätt att vara, nya sätt att se till behoven hos människorna i varje nation kommer att införas på ett sätt som blir förmånligt för medborgarna. De som levat i extrem lyx kommer att driva runt utan att veta vad de ska göra. Under ett frekvensskifte är det svårt att förbli ansluten till de högre sfärerna, det är en tillfällig situation och anslutningen återfås när energiflödet blivit stabilare. Under tiden kommer alla de gömda verkligheterna, som hållits undan världens folk, att fortsätta komma fram i rekordfart. Det är detta som kommer att få människorna i världen att undra hur det kan komma sig att de tidigare inte fått kunskap om dessa saker. Det blir tufft att försöka absorbera allt som sker. Det tar på humöret när människor känner sig överväldigade och oförmögna att hantera de nya situationerna.

Livet på planeten kommer att anta en overklig aspekt. Till slut blir allt återställt till Gudomlig ordning och det blir bättre än tidigare. Vi ber Ljusarbetarna i världen att ärligt och allvarligt hålla upp Ljuset inom sig själva och för det högsta bästa av allt. Det sker en balansering som fortsätter tills strukturerna i världen har förnyats, återställts och fungerar på ett bättre sätt, som tar hänsyn till behoven hos alla medborgare på planeten. Efter kaos kommer gott. Dessa rötter planteras grundligt. Det kommer att kräva många människors sammantagna ansträngningar att etablera de nya strukturerna men det är det väl värt.

Kära Ljusarbetare, ni är världens hopp, ni är de som är egenansvariga i en ny form av regerande där alla människor tar ansvar för sina tankar, ord och handlingar, allt som rör sig i deras medvetande. För det är den Gudomliga vägen, att ta fullt ansvar för sitt själv, sitt varande, sin sfär av inflytande på miljön omkring. Då fler och fler människor inser detta kommer fred i sanning att etableras på planeten. Allt kommer att börja fungera i stor harmoni. Dagarna framför oss är fyllda med hopp, kom ihåg det. Ha det bra, för allt är bra.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...