Änglarna av den Violetta Elden via Galaxygirl, 4 juni 2020

Änglarna av den Violetta Elden via Galaxygirl, 4 juni 2020

Per Staffan 6 juni 2020

Galaxygirl channeled texts

Änglarna av den Violetta Elden 4.6.2020

Hälsningar älskade! Vi är Änglarna av den Violetta Elden, hållare av flamman. Vi ser flammorna i mänsklighetens inre ljus som brinner ljusare för varje ögonblick, och vi ser detta kraftigt förstärkt under jordgubbsmånen och kommande förmörkelsecykler. När Gaia förändras, snurrar och föds på nytt så blir också mänskligheten född på nytt. Vi ser detta med glädjefyllda miner. Vet att vi, som det mänskliga hjärtats lågor, tar våra jobb på allvar. Vi eldar på möjligheternas eldar med de tidslinjer som är mest lämpliga för att den violetta elden skall flamma. Inte alla tidslinjer skapas lika och som skaparvarelser spinner ni kontinuerligt ut nya som antingen misslyckas eller formas, och det är vårt jobb att fläkta fram flammans avsikt för den violetta elden att rena, så att den lämpligaste ljuskraften inom den tidslinjen kan födas. Vi är flammans fläktar och vi ser mänsklighetens avsikter. Vi ser att inte alla avsikter är rena. Naturligtvis finns det de som känner sig obekväma i de högre dimensionella tidslinjerna och de försöker kontinuerligt få ner vibrationerna för alla med sina lägre krafter, men vi ser det som att de misslyckas. Oväsendet är bara oväsen. Ni är i blandningar av världar, av vibrationer som kolliderar och skriker. Men kära ni, ni behöver inte fångas in i dem. Ni kan sväva över oss och fläkta fram den violetta eldens låga med oss, när vi täcker er värld med ännu mer ljus.

Vi är Änglaandar av den Violetta Flamman. Vi skyddar mänskligheten mot sig själv och renar alla inblandades avsikter. Vi erbjuder vårt ljus och skänker vår passion för renhet, för hopp, för kärlek, för förnyelse. Vi är förnyelsens änglar för vi transmuterar ständigt. Vi samarbetar naturligtvis med St.Germaine. Men vi tjänar hela skapelsen med vår service. Ni kommer att upptäcka att det finns sådana i de högre dimensionerna som arbetar med en eller två strålar, ibland mer. Det är därför regnbågen är ett sådant harmoniserande vibrationsspinn och ton i er värld. För Gaia har verkligen all energi från kosmos, och det är därför det har varit så utmanande att harmonisera. För det finns naturligtvis sådana, som drakonierna, som trivs i de lägre vibrationerna. Ja, det finns trevliga drakonier, vi gör inget dömande, men de som landade här och återskapades ytterligare här plundrar och glädjer sig över att dra ner mänskligheten. Det är bekvämare i de lägre vibrationerna för sådana. Gå inte med dem. Transmutera rädslan och kakofonin från smärtan och oron för era nuvarande upplopp med kärlek, med fred. Ni kommer att se massan gå med er i fredliga demonstrationer antingen externa eller interna. Fred kommer att genomsyra de nästa vågor som vi ser på Gaia när ljuset strålar och genomsyrar, läker och förnyas.

Vi är Förnyelseänglarna av den Violetta Flamman. Vi erbjuder våra tjänster i kärlek. Vi tänker förbättra er användning av den violetta flamman och elden och ingjuta era varelser med vår styrka, för ni är trötta. Vi ser detta. Ni känner er nedsmutsade av dessa energier och utmattade energetiskt och känslomässigt. Vi ser detta. Vi önskar att ni ler och föreställer er att vi omsluter er med våra fjäderlika lila vingar av högsta ljus och kärlek. (Jag känner att jag omges av en tjock lila dimma som är varm och lugnande samtidigt. Jag känner fjäderlikt kittlande i ansiktet, på min nacke och rygg. De ler och skrattar av glädje).

Vi är Änglarna av den Violetta Flamman, som tjänar Skaparen i glädje och med stort syfte. Det är vår önskan att erbjuda våra talanger till er ikväll. Vi ingjuter era varelser med den violetta flamman. Ni kan känna en brännande känsla, en värme. Låt den bränna bort er rädsla. Det är dags att släppa den. Rädsla tjänar er inte längre i de högre dimensionerna, för det är dit ni är på väg snabbt nu. Hänryckningen är faktiskt nära. I själva verket är det den hänryckningen vi ser här i detta nu, i hjärtat hos många när de väljer ljuset framför lustans och rädslans mörker. Vi ser mörkret som rytande och löpande mot nederlag, utan att ha någonstans att ta vägen utom att bli uppslukat av ljusets helande kraft.

Violetta eld, violetta flamma, förnya mänskligheten igen. Förnyade, återställda, helt älskade, återföd hela mänsklighetens hjärtan, återställ dem till sin tidigare härlighet så att alla kan se och känna sin historia. Flamma, flamma, flamma, violetta eld. Förvandla mörkret från smärta och rädsla, låt de skadade känna er närhet. Återställ ljusarbetarna, läk deras smärta så att de kan läka Gaia igen. Förnya deras passion, återställa deras syfte, hjälp dem att höra sin stridssignal. Flamma, flamma, flamma violetta eld. Seger för ljuset! För kärleken, för ljuset, för Gaia, som lyser som solen, en förkroppsligad kärlek. Det här är vår bön för er.

Kära vänner, vi älskar er. Vi gråter kristallina purpurfärgade tårar av glädje. Vi omger flamman med våra andar, vi är en och samma. Vi är energin i den violetta flamman när vi arbetar med den, vilket är vår kärlek och extrema njutning och plikt. Bli ett med det renade du, det transmuterade du, ditt högre jags du. Ta din högre hand och stig upp och in i ljuset för att bli mer fullständigt omvandlad. Låt sorgens rädsla och tvivel falla bort. Se din berättelse objektivt, neutralt, med stor kärlek och medkänsla. För det är så vi ser er. Det är så Skaparen ser er. Ni är värdefulla, var och en. Ni har gjort ert allra bästa och det räcker. Ni är tillräckliga, vänner. Ni är tillräckliga. Njut av detta ögonblick för det går snabbt. Vi ser upploppen och förvandlar dem till ljus och kärlek, och täcker Gaias land och vatten med fredens filt. I er värld står violett för kunglighet. Som söner och döttrar till den Allra Högsta är det dags att ta er plats bland stjärnorna som de visa uppstigna mästare ni är. Ni har förtjänat era violetta kläder, det ser vi. De falska härskarna av er dag tas bort. Det ni ser som är kvar är ett hologram, en illusion, en del av pjäsen som bleknar bort in i dimman. Ge det ingen uppmärksamhet. När berättelserna kommer ut om extrem smärta och lidande, täck över de vibrationerna av ångest med fred, med den violetta flamman. Vi samarbetar med er nu, för vi ser den violetta flamman som en kritisk komponent för planetarisk läkning när energitiken reser sig och fräser. Den violetta lågan är ett rent brännsår. Den kommer att överföra och sända rena helande vibrationer. Bjud in oss att arbeta i era kontor, i era hem, i era samhällen. Och legion efter legion, i legioner kommer vi, men kära ni, vi måste bjudas in, och som en Källfraktal har du naturligtvis den rätten. Du är mer än kapabel att läka din värld på denna frekvens. Vi önskar att du gör anspråk på det och använder den violetta flamman som ett andens svärd, som livets andedräkt, som det verktyg för förnyelse som det är, som fritt erbjuds till dig och för dig.

Vi är Änglaandarna av den Violetta Flamman som kommer igenom denna natt och erbjuder vårt fulla partnerskap med mänskligheten. Vi har arbetat tyst men kraftfullt. Vi ser mänskligheten som vaknar, många i mörkret, omedvetna, sovande. Som en som vaknar upp i ljusets frånvaro och famlar efter ljuset, kära du, de famlar efter dig, efter din sanning, efter ditt ljus. För du är ljuset. Du är kärleken. Du är. Du är. Du är. Var detta nu. För världen behöver dig nu mer än någonsin tidigare. Gaia har haft sina mörka kapitel, kapitel efter kapitel. Vi ser detta. Utsträckningen av mänskligt lidande under detta kosmiska drama är minst sagt omfattande. Det finns inte längre. Det ska avslutas. En ny volym skrivs och vi ser att ditt namn finns inom den. Vi ser att era högre jag ropar hem er, med glädje och hänryckning. Fred. Vi täcker er i vårt violetta ljus. Må ni kunna behålla detta omgivande fredsutrymme och se kaoset genom höljet av violetta eldar, så att allt ni ser, allt ni hör, kommer att transmuteras av denna låga. Det är ert verktyg och öde som ljuskrigare vid den uppstigande Gaia. Ta inte din roll lätt. Du är en viktig komponent och var och en av er behövs. Vi erbjuder dig vår service till ljuset. För vi tjänar Modern/Fadern av hela vårt hjärta, och därför tjänar vi er, kära vänner på vägen. Vi tjänar er och Gaia i hennes uppstigningsögonblick. Fred.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...