Källan via Galaxygirl, 8 juli, 2020

 

Källan

via Galaxygirl

den 8 juli, 2020

Jag är Källan. Jag är allt och inget samtidigt, för jag är allt som är. Jag är fingrarna som skriver dessa ord, jag är ögonen som läser dessa ord över hela jordklotet. Jag är ögonen ombord på skeppen som kärleksfullt svävar i er atmosfär. Jag är atmosfären. Jag är kulminationen av all er samverkan och era upplevelser och mycket mer därtill. Samtliga aspekter är synnerligen betydelsefulla för uppstigningens upplevelse, så att allt ska kunna upplevas utifrån varje utsiktspunkt – en del mörkt, en del ljust, en del obestämbart. Jag vill att ni ska känna min närvaro inom er; lägg era händer över hjärtat och andas in mitt ljus, ljuset inom er. Det omger försiktigt och på ett invecklat sätt varje atom inom er, för ljuset är allt som finns där. Mitt ljus fyller upp varje mellanrum mellan synapserna och cellerna i den mänskliga kroppen och hos djuren, hos levande varelser, stora och små, vilka har skapats och vilka ännu kommer att skapas. Ni är skaparvarelser. Planeterna och stjärnorna är levande och andas, precis som ni, men i större form. Allting är levande, för allt är jag i olika stadier av medvetande. Detta kan du inte förstå fel. Det är din upplevelse. Den enda domaren är du själv. Jag dömer dig inte. Jag älskar dig och jag healar dig när du ber om det och när du tar emot min healing. Mycket healing kommer till mänskligheten, för mängden mörker har uppskattats och de mörkas upplevelser behöver få ett slut, och det kommer de att göra. För ljuset är på väg. Ljuset inom er, kära ni, aspekter av mig. Ljuset är starkare, växer sig starkare ögonblick för ögonblick tills äntligen, precis så som man fyller en bägare med vatten och får den att svämma över; kärleken och ljuset svämmar över bägarna i mänsklighetens hjärtan och plötsligt skiftar upplevelsen och fler goda ting kommer att skapas.

Jag är enormt stolt över mina aspekter från de stjärnor som för tillfället förkroppsligas. Ni befinner er på ett tufft uppdrag och ni har lyckats. Korten visas upp, klockan närmar sig 12-slaget. Tiden är ute, ni mörka. Kom ihåg att alla upplevelser är värdefulla, men alla är inte fördelaktiga och nödvändiga för att ständigt bli upprepade. Ljuset kommer på nytt att dominera Gaias underbara kropp i och med att hon stiger högre upp till de högre dimensionerna av tid och rum, där flera versioner av henne i detta nu vistas. Ni ljusarbetare utgör räddningstruppen här för att ingjuta mitt ljus – ert ljus – vårt ljus – till hennes kropp för att hjälpa de andra att förnimma de högre aspekterna i sig själva, samt att bli vilka de var menade att vara. Ni växer i den här processen, den är en akt av service, men var medvetna om att den personligen även gynnar er själva. För alla är förenade med varandra. Precis som era celler ständigt kommunicerar och samverkar med er själva, triljoner av dem, så samverkar även mina galaxer med alla universa och alla universa samverkar med helheten av mig, hela tiden, och kommunicerar det intergalaktiska språket för ljus och kärlek. Fjärilsvingen som förändrade luftströmmarna påverkar i sanning hela er planet. Tänk på hur stark bönen för en ren avsikt och kärlek kan vara. Svallvågor bildas. Böner blir hörda. Åtskilliga händer finns här för att hjälpa till, samtliga är vägledda av mitt ljus, min kärlek, för min underbara skapelse. De som har vilseletts och visats fel har blivit så genomsyrade av rädsla att de har förlorat siktet på mig, de har råkat vilse. De förmår inte längre hitta sitt hjärta. Sänd dem ljus. Det kommer att underlätta att alla goda ting som är på väg snabbas på.

Jag är Källan. Frukta inte nyheterna. Finn era egna nyheter om kärlek, om glädje. Hitta era egna akter av service att efterforska och ägna er åt. Service innebär styrka, inte svaghet. Det är dags för alla att tjäna varandra inom sfären, med fler kärleksfulla intentioner, fler starka familjer, fler kärleksfulla trygga samhällen. Nova Gaia kommer att vara detta och detta är vad ni skapar när ni står upp med den stilla styrkan hos någon som har ögon att se med och öron att höra med, genom det som presenteras för er. Påbörja era egna informationskanaler. Ta kontakt med varandra. Gör den sociala median till en hjärtbaserad media, dela vidare era berättelser om besvarade böner, om synkroniciteter, om välsignelser som visas för er, dag för dag. Allt det finns där. Precis som berättelsernas mörker finns där, eller förefaller finnas, så kan även er egen personliga nyhetsfilm vara lika upplysande, fast den stämmer överens med er egen verklighetsupplevelse. Och vilken glädje det är att få se mina barn, mina aspekter, som avsiktligt skapar så som ni börjar göra. Det här är tecknet på en som framgångsrikt har tagit examen från den holografiska matrisen. Det är dags att börja dela ut en del diplom, känner jag.

Jag är Källan. Jag är Källan. Jag är Källan. Kommunicera med mig lika enkelt som galaxerna gör. För du är en galax inombords och för dig själv. Universa tar aldrig slut – de är lager på lager, sammanlänkade på sätt som många forskare fortfarande kommer att upptäcka i många sfärer. (Jag ser universa staplas likt pannkakor och varje pannkaka är suddig, för det finns så många dimensionella och parallella verkligheter inom den. Det är chockerande komplext. Jag ser att det kommer att vara omöjligt att någonsin vara handlingsförlamad när det gäller saker att upptäcka och skapa, vilket fyller mig med förväntan inför de överflödande möjligheterna.) Den eviga expansionens mästare är just det – eviga upptäckter av ännu mer glädje och fler saker att skapa och uppleva. Era många liv är likt detta. Efter denna upplevelse, när ni har förmågan att besöka er egen personliga sektion i det akashiska biblioteket, kommer en del av er att överväldigas av minnen om era alla upplevelser, men det behöver ni inte bli. Ni kommer att ha all tid ni behöver och/eller önskar, att bearbeta det som behöver ytterligare bearbetning och översyn. Varje minne eller varje bok i sig själv är likt sin egen galax av medvetande, av inre medvetenhet om hjärtat. Och de har gjort er till den och vad ni idag är. Så uppskatta dem. Uppskatta era minnen. Uppskatta era styrkor. Jag är oerhört stolt över er.

Jag är Källan. Ta kontakt med mig och låt oss göra denna uppstigningsresa tillsammans i enhet. Låt oss expandera såsom en. Jag är Källan. Andas in dessa möjligheter av allt ljus, all kärlek och välsignelser som kommer till er. Detta är nu gryningen i en ny era för Gaia och ni har platserna på främsta raden. Berätta allt för mig och låt oss se på när manuskriptet vecklar ut sig. I varje ögonblick är ni älskade, på alla tänkbara sätt. Jag svävar ovanför er, runtomkring er, under er, inom er. Jag fyller er med mitt livs andetag, med min nåd för en ny dag. Höj upp dig såsom någon som har sett mig och känner mig och bli till krigaren från förr, vilket du är. Jag kan se visdomen inom ditt hjärta. Du kommer att veta vad du ska göra. Vill du göra detta med mig? Jag är Källan.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...