Änglarna via Ann Albers, 1 juni 2024 

 

 

Änglarna  

 

Via Ann Albers, 1 juni 2024 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

 

Ta ett djupt, långsamt andetag och andas ut mycket långsamt. När ni gör det har ni bestämt er för att älska er själva. Ni har valt att låta liv och ande flöda in i er kropp, ge näring åt era celler, uppmuntra lymfans renande flöde, öka cirkulationen och bjuda in oss att komma närmare och hjälpa till att skapa balans i ert sinne, kropp och själ. Ni har just gjort ett starkt uttalande till Universum: “Jag är öppen för att ta emot liv och kärlek.” 

 

Ni tänkte inte på alla dessa saker. Ni sa aldrig de här sakerna, ni tog helt enkelt ett djupt, medvetet och avsiktligt andetag. Men ert val att göra detta sände ut en vibration till Universum som kallade på ande, liv och kärlek att komma in i er fysiska kropp, lugna ert sinne och hjälpa till att balansera era känslor. Ett enkelt självälskande val, kära vänner, och det finns så många fördelar i det för er. 

 

På samma sätt släpper ni motståndet mot kärlek varje gång ni väljer att helt enkelt acceptera er själva som ni är. När vi talar om motstånd, talar vi inte om en mental blockering av kärleken, vi talar om att tona in oss på en lägre vibration som blockerar det oändliga flödet av kärlek från att nå er så starkt som det skulle kunna göra.  

 

Vatten till exempel finns i er kran. Det är redo att flöda hela tiden. En stor del av tiden, och av goda skäl är kranen avstängd och motstår därmed vattenflödet. När ni öppnar kranen släpper den allt motstånd och vattnet som finns där och bara väntar, börjar rinna.  

 

På samma sätt finns den Gudomliga kärleken, som kommer från Källan, alltid där och väntar på att ni ska låta den komma in i ert sinne, er kropp och er själ. Här är de goda nyheterna. Alla enkla och kärleksfulla val låter den flöda till er i samma ögonblick som ni börjar vibrera i kärlekens frekvens. 

 

 

Även i er djupaste sorg kan ni sträcka er efter en kopp te (eller för vissa av er ett glas vin), och det är en form av självkärlek i det ögonblicket. Vi vet att vi har inspirerat till en del dömande när vi säger det här. Ett glas vin? Hur kan det vara kärleksfullt när det ofta är en form av flykt? Nåväl kära ni, allt som hjälper er att må bättre – så länge det inte gör någon skada – kan höja er vibration. 

 
Så många av er kritiserar er själva för era vanor. “Jag spenderar för mycket. Jag äter för mycket. Jag dricker för mycket. Jag sitter för mycket …” Vi förstår att det finns andra saker som ni vill göra, andra versioner av er själva som ni kanske vill vara, men i själva verket dömer de flesta av er er själva efter kriterier som andra har prackat på er. 

 

Vad är för mycket, kära ni? Vem får bestämma det? Vårt svar är att det är ni som bestämmer. Ni får bestämma när något lyfter er kontra när något drar ner er. Ni får bestämma när något smakar gott och när något smakar illa. Ni får bestämma när det känns som självkärlek och när det känns som att fylla ett tomrum. Ingen annan får tala om för er vad som är rätt eller fel för er. Ni får bestämma. 

 

Ingen annan går i era skor, lever i er kropp eller upplever era unika känslor baserade på er mycket personliga historia och er nuvarande situation. 

 

Ingen vet bättre vad som är bra eller dåligt för er än er egen inre auktoritet. Ta för all del hänsyn till andras åsikter som ni resonerar med. Väg dem mot era egna känslor. Om ni till exempel vill äta hälsosammare mat kan ni besöka en nutritionist eller studera olika experter på nätet. Några av deras rekommendationer kan kännas rätt för er. Det är en bra ledtråd om att detta är en bra väg för er. Vissa av deras rekommendationer kan kännas för restriktiva. Fortsätt att leta efter de som inte gör det. 

 

Ni kan komma i form genom att hitta övningar som ni älskar. Ni kan gå ner i vikt genom att hitta mat som smakar bra. Ni kan vara frisk och ta några glas vin om ni har en ämnesomsättning som kan hantera det. Ni känner er själva bättre än någon annan. Ni känner till er historia, er kropp och era egna känslor om rätt eller fel. Ni har en direktanslutning till det Gudomliga, och precis som varje cell i er kropp vet ni vad som känns bra i stunden och vad som inte gör det. Lita på den känslan. 

 

I ett givet ögonblick drivs hela skapelsen av det Gudomliga mot sina begär, lika säkert som att kroppen driver varje cell. Både de Gudomliga och fysiska impulserna vägleder själar och celler mot större harmoni. Precis som varje cell får unika “instruktioner” baserade på dess syfte, behov och relation med andra celler, får var och en av er unika instruktioner baserade på era önskningar, behov och relationer med andra själar.  

 

Kära ni, acceptera er själva och era känslor. Acceptera era egenheter och så kallade brister med kärlek. När ni gör det kommer de som inte är grundade i kärlek att utvecklas naturligt, medan de som är grundade i kärlek kommer att finnas kvar. Om ni älskar er själva tillräckligt mycket för att avstå från att döma att ni spenderar mer än ni har råd med, kommer ni snart att inse att ni inte mådde så bra av det och spendera med måtta. Eller så kanske era räkningar kommer att motivera er att starta en verksamhet vid sidan av, som ni länge har velat starta men inte varit motiverad att göra! Om ni accepterar er själva som ni är, med kärlek, kommer ni naturligt att börja kalibrera om till kärlekens frekvens, vilket bara kan medföra bra saker i ert liv. 

 

 Andas, kära vänner, långsamt och djupt. Ta emot vår kärlek, ta emot vårt icke-dömande. Ta emot vår vision av era vackra hjärtan och er kärlek. Framför allt, ta emot friden i vetskapen om att oavsett vad ni gör kan ni inte hindra det Gudomliga och era änglar från att älska er. Ni kan bara ta emot det eller inte, och det är så enkelt som att göra ett kärleksfullt val i varje givet ögonblick.  

 

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna. 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *