Änglarna via Ann Albers, 13 juni 2020

Änglarna

Ann Albers, 13 juni 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Repa mod! Ni håller på att återuppväcka er värld till en mycket bättre, vänligare, rättvisare och sammanhängande verklighet. Ni håller också på att återuppväcka er själva till en autentisk, gudomligt inspirerad verklighet. Ni är alla barnmorskor för ett nytt medvetande, som har väntat på rätt tid för att göra sig känt … först i ert hjärta och sedan i världen.

Många av er har arbetat under många livstider för att förbereda er för den här tiden i mänsklighetens historia. Många av er har varit involverade i alla sidor av de nuvarande konflikterna, för att få en djupare förståelse för de aktuella situationerna. Många av er har levt och dött så att ni kan stå här på Jorden – här, nu, idag, redo att bekräfta det liv och det ljus som finns inom er alla. Ni är modiga själar, kära vänner. Ni är uppvaknandets pionärer. Ni är ljuset i en värld som alltför länge har tolererat mörker, okunnighet, separation och hat, och ert ljus kommer inte att släckas.

Ge inte upp nu. Avstå inte från er rätt till kärlek, given till er av Gud, och er önskan om att dela med er av ert hjärta och er själ. Bli inte oroliga när andra inte känner igen er kärlek. Slåss inte när andra vill dra in er i slagsmål. Stå emot lusten att falla tillbaka i gamla rädslobaserade överlevnadsparadigmer, och börja istället att andas in allt liv! Andas in i ert hjärta och känn hur det slår. Andas in i er kropp och ge den liv. Andas in i era smärtsamma känslor och känn dem på djupet. Andas in och vet att ni tar in alla vibrationer, alla perspektiv, alla människor, alla raser, alla färger, alla trosuppfattningar – med andra ord, alla livs energier.

Vad händer härnäst? Dessa vibrationer av själva livet blandas inom er. De flyter i ert blodomlopp, genom ert hjärta och till varje cell i er kropp. Era celler, informerade av er själ, tar in de vibrationer som hjälper dem att forma er till den ni väljer att vara, och andas sedan ut det specifika uttryck för kärlek som ni är. Ni, mina kära, genom era andetag andas ni in det Gudomliga. Ni tar in allt liv och andas ut er specifika kärlekssignatur.

Ni kan andas ut hat. Ni kan andas ut fördomar. Ni kan välja att andas ut vibrationer som inte representerar vem ni egentligen är. Om ni utstrålar mindre än kärleksfulla vibrationer, och om ni andas ut mindre än kärleksfulla vibrationer, då mina kära kommer ni att se detsamma hos andra. Om ni hatar kommer ni att se hat även där kärlek är lättillgänglig. Om ni är dömande kommer ni se saker att döma, även om öppensinnade själar finns överallt. Om ni är förtvivlade kommer ni lättare att se andra som också är förtvivlade. Andas istället ut och ge kärlek till ljuset som finns inom alla varelser. Då, min kära, kommer ni på ett naturligt sätt att dras till mer kärlek i världen. När ni bär vittnesmål om kärlek, förstärker ni den.

Kärlek spolar bort smärtan och mörkret. Ni ser ”slammet” som håller på att spolas bort just nu – smärtorna, ilskan, frustrationen, skulden, skammen, brutaliteten, allt det … och ändå, bakom allt detta finns Kärlek och bara Kärlek. Mänskligheten har kollektivt, genom sin önskan om att komma samman och genom sin fria vilja, lovat att höja sitt inre och rensa ut allt som inte är av kärlek.

Så var snälla mot er själva, ömsinta om ni kan. Var kärleksfulla och acceptera känslorna som dyker upp inom er. Var snälla mot er själva, även när ni känner er mindre kärleksfulla, för kärlek måste alltid börja med jaget. Först när ni accepterar allt som finns inom er, kan er kärlek riktas utåt i allt större cirklar till er familj, vänner, samhälle och er värld.

Ge inte upp! Ge inte efter för förtvivlan! Födslar är smärtsamma. De flesta mödrar har i den mest smärtsamma stunden uttryckt att: ”Jag klarar inte att göra det här!”

Men det kan de, och de gör de, därför att kraften som pressar fram nytt liv är det Enda Liv, den Enda Kärlek, det Enda som driver Universum. När ni inte vet hur ni ska fortsätta, vet Källan det. Be den Gudomliga Kärleken att stiga upp inom er. Be att Gudomlig Kärlek fyller ert hjärta och läker era smärtor, så att ni äntligen kan bli fria.

Vila i det Gudomliga, kära själar. Sitt ner och Andas. Andas. Andas … och ta emot.

Gud Välsigne Er. Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...