Änglarna via Ann Albers, 10 februari, 2018

Änglarna via Ann Albers

10 februari 2018

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Så många av er upplever en förhöjd känslighet just nu! Så många av er känner era egna hjärtan och flödet av energier i världen så mycket starkare. Detta behöver inte vara en börda, snarare en stor välsignelse om ni bara kan lära er dansa till det.

Förra året katalyserade det politiska klimatet på er planet ett jättelikt öppnande av mänskliga hjärtan. Fullproppade åsikter och känslor steg till ytan. De som en gång kände sig apatiska känner nu rörelsen i sina egna hjärtan och sinnen. De som hade oläkta sår från barndomen blev triggade av offentliga händelser och personer. De med en stark önskan om fred och enighet katalyserades att tala ut och de med rädsla och ilska gjorde samma sak. I grund och botten har den mänskliga rasen börjat ”komma loss”.

Denna rörelse, om ni kan tänka er det, var som att dra ur kontakten på miljarder människors ”rör” som varit igenkorkade och fastlåsta. Energi kom plötsligt i rörelse igen, tidvis våldsamt, genom mänskliga hjärtan. Plötsligt, eftersom ni alla är del av ekosystemet på er planet, började energin också röra sig på hennes varelse. Denna rörelse rörde upp jordbävningar, vulkaner, bränder och översvämningar – fler omständigheter som öppnade mänskliga hjärtan för kärlek till sina grannar, att hjälpa sina medmänniskor och tala ut om vad de tror är sanning. Denna rörelse tillät Guds cirkulation av KÄRLEK att flöda friare genom er tredimensionella verklighet.

Det som sedan följde inom var och en av er var en önskan om det ni verkligen vill, och ofta, intolerans för det ni verkligen inte vill. Många av er kände er ovanligt ilskna, intoleranta, av att bara inte vilja finna er i saker längre. Från vår synpunkt är det fantastiskt. Ni börjar bli ärligare mot er själva och mot livet. Ni låter kärlek flöda genom er. Ni tillåter er själva att vara er själva. Ni går mot det som behagar er och bort från det som inte gör det. Ni börjar leva som änglarna.

Dessa förändringar är inte alltid lätta. Ni har blivit präglade att behaga andra snarare än att bara ”vara” er själva. Många av er har skapat liv och verkligheter baserade på att behaga andra och dessa andra är inte längre nöjda när ni inte behagar dem! Sanning kan störa liv som varit baserade på även de subtilaste själv-lögner. Och allt det kommer att bli OK! När ni gungar er egen båt därför att ni blir ärligare kommer ni att bäras av en ocean av kärlek mot en bättre, snällare och mer autentisk verklighet.

Rörelse efter att ha suttit fast en längre tid kan vara rätt så utmanande. Var snälla med er själva – och andra – då ni upplever dessa förändringar. Med tiden, då ni blir mer bekväma med att vara ni, behöver ni inte längre ilska för att rättfärdiga era förändringar eller uppfattningar. Ni kommer inte längre att ha något behov av att förebrå andra för att de inte håller med er och ni känner er inte så ledsna över att vara annorlunda. Ni kommer bara att låta andra vara sig själva, och drar er mot likasinnade. Ni kommer inte längre att känna er obekväma och defensiva när ni måste tala er sanning. Ni kommer att bli bekväma med att vara ert sanna jag och ni kommer att finna frid i den verkligheten. Ni kommer alla så småningom att lära er att leva och låta leva.

Så njut av er nya känslighet. Känn era hjärtan på djupet. Vet att ni är perfekta precis som ni är. Gråt om ni är ledsna. Om ni är arga, skriv i dagboken eller ventilera saken på ett hälsosamt sätt. Om ni överflödar av kärlek och tacksamhet, låt det rinna fram från er ande! Om ni känner världens brus, andas in det och andas sedan ut det utan rädsla. Ni, mina kära, är vackert ljus som uttrycker gudomlighetens många facetter på miljarder unika och dyrbara sätt. Ni är perfekta precis som ni är.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket-

-Änglarna

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...