Judas Iscariot via Ann Dahlberg, 11 februari, 2018

Judas Iscariot

Söndag 11 februari 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag är tacksam över att få vara här idag. Det är en stor rörelse som växer på Jorden. En stor rörelse av tillit och kärlek. Tillit och kärlek till sig själva, varandra och världen de lever i. Tillit och kärlek till ett högre varande, en kraft som är större än de själva. En kraft som kan växa sig stark i människornas hjärtan och förändra den väg som de går på. En ny och ljusare väg träder fram inför deras ögon och all rädsla och tveksamhet blåser bort från deras sinnen. Ja det är en massiv rörelse av ljus och kärlek som nu är på gång på Jorden. Stanna upp i era göromål och känn kraften som nu sveper över Jorden. Kraften av en högre energi som nu verkar i tusentals hjärtan. Det är en stark kraft och den sprids i en allt högre hastighet och den tränger in även i de mörkaste hål. Det mörka i och omkring människorna är i reträtt. Det klarar inte av det starka ljuset och den sanning som står skriven där. Lögnerna blir uppenbara och man kan inte längre ljuga för sig själv. Ljusets svärd skär igenom lögnerna och den sanna nakenheten kan vara svår att bära. Försoning och förlåtelse är två instrument att använda sig av nu. Insikter var när, hur och varför saker skedde kan hjälpa en att försonas och förlåta sig själv. I vår omedvetenhet kan många saker ske som vi i vår medvetenhet inte skulle inlåta oss på.

Mänskligheten har vuxit och har nu trampat ur barnskorna och är på väg att ta makten över sitt eget liv. Det hörs och syns över hela er värld idag. Det finns inget land som står opåverkad av denna ljusa kraft som far från hjärta till hjärta idag. Våg efter våg av sanningar sköljs upp på land för att ses och upplösas av de ljusa luftströmmarna som nu har bildats på Jorden. Det är inte lätt att släppa all rädsla, allt hat, all besvikelse och i stället ersätta det med mod, hopp, kärlek och tillit.Tro det eller ej men det är det ni gör nu kära Jordbor. Även de som har svåra upplevelser på Jorden börjar att lätta upp sitt hjärta för att släppa in mer ljus. Är inte det en seger, så säg. En seger för mänskligheten och det kollektiv som det tillhör. Jag gläds med Er, mitt hjärta klappar med ert. Det är en stor dröm som ni uppfyller, en gemensam stor dröm som ni nu kollektivt har tagit tag i och ni för den nu mot sitt mål. Tiden är här nu för alla hjärtan att följa med och leva sin kollektiva dröm.

Var någonstans finns du i den stora drömmen? Vilka egenskaper och gåvor har du med dig som du kan bidra med? Vi har alla ett hjärta som vi kan fylla med ljus och kärlek. Vi har alla en dröm som vi skulle vilja förverkliga. Kommer du inte ihåg din dröm så försök att minnas din barndoms drömmar. Någon av dem stod dig närmare än andra. Det är kanske dags att gå i den riktningen nu. En ny dröm har kanske dykt upp i horisonten och det kanske är dit du ska gå. Hjärtat vet och känner vilken väg du ska gå så lita på det. Det leder dig i rätt riktning.

Många drömmars mål blir en stor bit av pusslet som vi alla tillhör. Det kan vara små bitar som tillsammans blir en stor bit. Allt vad ni gör i kärlek till er själva och varandra gör en stor skillnad i den värld ni lever i. Ni är alla små eller stora pusselbitar i den värld som ni just nu formar. Formen på er värld förändras i takt med er egen medvetenhet. Ni formar en vacker, ljus värld med er glädje och entusiasm tillika med er tillit och kärlek.

Jag ser en ny värld födas på Jorden, en värld byggd av tillit och kärlek till den ljusa kraft som nu sveper över Jorden. En kraft som nu håller på att växa i tusentals hjärtan.

Gud välsigne Er

Jag älskar Er

Judas

Du gillar kanske också...