Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 8 oktober, 2021

 

8 oktober 2021 Mike Quinsey.

Som vi låtit er förstå för länge sedan börjar ni se det som varit dolt komma upp till ytan och där det funnits brott mot mänskligheten kommer förövarna att ställas inför rätta. Allt är en del av vad ni kan kalla ”svabba däcken” så att en Ny Tid kan etableras. Det kommer inte att finnas plats för dem vars vibrationer fortfarande är i ett tidigt utvecklingssstadie och som inte kan lyfta sig genom att söka Ljuset. De kommer att få all hjälp men en del är så insnärjda i de lägre nivåerna att de inte kan komma vidare. Deras ödesväg är dock uppstigning men med fria viljan är tidpunkten upp till dem.

Allmänt sett blir det en sakta växande känsla av att hjälpa andra, så att i stället för att stå bredvid kommer själar att i första hand tänka på att hjälpa dem som behöver det. För närvarande finns det en tendens med ”var och en för sig” men omständigheter i er nuvarande svåra tid tar fram det bästa i de flesta. Det finns en underliggande önskan om jämlikhet och inte extremerna som man ser nu när girighet är många människors idé om framgång. Var så säkra på att det ändras med tiden och ett stort uppvaknande är på väg. Så mycket hjälp är frivillig också nu, och själar med en önskan att bistå andra som behöver hjälp, gör en stor tjänst i en tid med oerhörd press.

Medkänsla ingår i er uppsättning och det finns en växande känsla och önskan bland er att göra mer för dem som behöver stöd. Vi tackar er med stor glädje för att ni blir mer omtänksamma och bryr er om att de ska må bra som har svårt att hjälpa sig själva. I sitt hjärta är det många själar som önskar hjälpa andra och var förvissade om att när man en gång vill det kommer möjligheterna i ens väg. Det är dags att ändra modellen med ”de som har” och ”de som inte har” och de första tecknen är synliga på att det händer. De rätta ledarna och andra som representerar er kan så att säga få bollen att rulla, och när det sker kommer folk i allmänhet att ge gensvar långt över nuvarande nivå.

En del kommande situationer kommer att kräva allmänt stöd och med nuvarande inställning blir man ivrig att bistå med återhämtningen. Alla själar är i sitt hjärta förstående inför andras problem och den knipa ni är i har tagit fram det bästa i alla. Många själar är hängivna sitt arbete, särskilt de som ägnar sig åt att hjälpa andra och de förtjänar all utmärkelse de kan få. Man hoppas att deras arbete kan bli erkänt och rätteligen belönat fastän ni är i svåra tider. Ni kommer igenom dem men ju tidigare ni går ihop, desto snabbare lyckas ni med att lägga de dåliga tiderna bakom er.

Förändringarna går allt snabbare och speglar ert nya läge, medan ni förbereder er för upplyftandet som kommer med de högre vibrationerna. Det blir lättare att dra in mer Ljus i folks liv då det blir mindre motstånd mot det medan de Mörka fortsätter att förlora kraft. Även om kampen inte är över kan man säga att Ljuset har vunnit. Det blir mer tydligt i folks liv och hjälper till att visa vägen framåt. De Mörka hade en agenda att hindra er att finna Ljuset och er väg mot Uppstigning, men de har misslyckats och varje själ som känner sig redo för uppstigning får det stöd som de behöver för att utvecklas.

Det viktigaste rådet är att hålla ert fokus på målet på vilket sätt ni än tror att det sker. Medan tiden går blir det lättare att se framåt och det finns ingen anledning till varför ni inte skulle lyckas. Ni kommer verkligen att få massor av stöd och era Vägledare är hela tiden närvarande för att ge er hjälp och råd utan att störa er fria vilja. Med Gud inom er är ni mäktiga själar som kan kalla på Gud när ni behöver det. Ni uppmuntras att personligen tala med Gud och bekräfta er beredskap att hävda era egenskaper som Ljusvarelse.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...