Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 2 april 2016

Anglarna Ann Albers

Meddelande från Änglarna

2 april 2016

Kanaliserat av: Ann Albers

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

Släpp taget om er oro Släpp taget om era bekymmer. Öppna era hjärtan och andas in all den kärlek som väntar på att flöda in i era liv. Ni har aldrig stått utan kärlek. Det var bara er uppfattning. Ni har aldrig varit utan hjälp. Det var bara en illusion. Till och med nu, när vi talar, står änglar och väntar på att hjälpa er, väntar på att väcka Skaparens kärlek inom er, att hjälpa er känna ert samband med Livet och Kärleken själv, för i detta utrymme kan alla bra saker flöda in i alla delar av ert liv.

Ni befinner er inte på jorden för att tjäna pengar, även om vi firar pengar som skapats med kärlek. Ni är inte på jorden för att hitta den perfekta partnern, även om vi firar kärleksfulla partnerskap. Ni befinner er inte på jorden för att bygga broar, starta center eller hela någon annan, även om dessa är vackra och nödvändiga ansträngningar som sannerligen fungerar som fordon för det enda och sanna syftet att att vara på själva jorden…

Ni är här för att minnas och återuppleva er sammankoppling med Kärleken – den kärlek som skapar er, kärleken som andas liv in i er, kärleken som aldrig har övergetter, aldrig sett er som något mindre än vacker, perfekt, hel och helig. Denna Kärlek från det Gudomliga vet vilka ni verkligen är.Vi, änglarna vet vilka ni verkligen är. Ni är inget mindre än ett förkroppsligande av kärlek i en mänsklig kropp, som försöker att komma ihåg den vackra, himmelska erfarenheten. Så är också alla och allt annat i er skapelse.

Att vara mänsklig är ett utsökt äventyr. Det finns ett sådant djup av kärlek och känsla även i era tårar. Det finns en sådan styrkeenergi även i era utmaningar. Det finns ett sådant behov av kärleksfullt växande som stiger upp även i det mörkaste kaos. Kära ni, det finns inget och fanns aldrig något annat än kärlek, som försöker att minnas sig själv, avslöja sig själv och frossa i sig själv!

Ni tar kontakt med denna kärlek, Gudomlig Kärlek, genom att ta kontakt med vilken kärlek som helst. När ni bevittnar något vackert, minns ni denna kärlek. När ni uppskattar er själva eller någon annan får ni kontakt med denna kärlek. När ni är vänliga mot er själva eller andra, känner ni denna kärlek. Alla små kärleksfulla handlingar – antingen kärlek som ges eller kärlek som tas emot med nåd – återkopplar er med den eviga källan till er varelse. När ni söker kärlek, ser kärlek och strävar efter att vara kärleksfulla, återkopplas ni med er djupaste och mest ändlösa natur. Trots alla mänskliga yttren, så är detta den ni verkligen är.

Var vänliga mot er själva, kära ni. Behandla er själva som om det inte finns något mindre än Gudomlig kärlek inom er. När ni klär er, klär ni det Gudomliga. När ni äter, göder ni det Gudomliga. När ni går till jobbet har ni en möjlighet att tillåta Gudomlig kärlek att arbeta genom er. När ni kör i trafiken kan ni tillåta Gudomlig kärlek att komma upp till ytan för alla som ni passerar, eller så kan ni känna er åtskilda. I varje ögonblick har ni ett val att känna kärleken som lever och andas in alla saker, även om det bara är i en enkel handling av självacceptans. Ta kontakt med denna kärlek, kära vänner, så ofta ni kan. Den kommer att transformera era liv. Kärlek, Gudomlig Kärlek, vill så väldigt gärna älska er.

 

Gud Välsignar Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

Svensk översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...