Hilarion via Marilyn Raffaele, 13 november, 2016

hilarion2

Hilarion

via Marilyn Raffaele

13 – 20 november, 2016

Älskade Ni!

Dualiteten i alla sina aspekter spelas nu upp inför era ögon. Det finns en större bild gällande vad som här står på spel. Det är en kamp mellan Ljuset och de mörka, det är den urgamla kampen som nu kommer till sin fullbordan. De som följer en agenda som inte är för allas högsta goda, håller sin sista ståndpunkt och de blir avslöjade i samband med varje taktik och med varje steg de tar för att försöka återfå kontrollen.

De som följer med våra meddelanden och de som har ögon att se med, har uppfyllts av sorgsenhet i och med de polaritets-energier som har uttryckts av dem som påstår sig bära Ljuset. Vi ber er att minnas våra ord om att ha tolerans, tålamod och en förståelse om att dessa tider som nu manifesteras i er värld, är en nödvändig del av den utrensning och sanering som sker inom den större bilden av händelserna på er planet och inom de mänskliga systemen och samhällets strukturer.

Det är inte så förfärligt som det ser ut, det kräver bara acceptans, samt att ni lägger märke till de energier som förekommer och att ni på nytt centrerar er inombords. Allting är perfekt, Kära Ni, vänligen kom ihåg detta och upprätthåll stadigt ert Ljus. Himlen håller inte på att ramla ner – världen fortsätter att snurra och fortsätter sin färd. Var medvetna om att justeringar håller på att ske inom varje människa som högröstat har uttryckt stor ångest. Även detta kommer att passera och livet kan fortsätta.

Dessa tider som ni nu får observera och uppleva, är tider av uppvaknande, för att låta varje enskild individ medvetet välja kärlek; vägen för kärlek, högre energi och ett enhetsmedvetande. Detta är en nödvändig och önskad egenskap att omfatta hos en andligt mogen individ, som kan acceptera att allt som man får uppleva befinner sig i ett tillstånd av flöde och att man, om ni tillåter, har valt den sida där man önskar lägga sin energis fokus.

Om ni överväldigas av allt som ni dagligen får uppleva i sociala medier och nyhetsrapporteringar, så var medvetna om att det är dags för er att centrera er på nytt och jorda er själva tillbaka till ert eget medvetandes verklighet och till det som ni har stått upp för. Ni kommer att förstå att det inte finns något som ni behöver ändra på, eller som ni behöver göra. Det är som det är, låt energierna spelas upp och ni kommer att få se att en stor transformation börjar ske på er planet.

Skiftet har på allvar kommit igång, det håller på att manifesteras i världen runtomkring er och det är verkligen på tiden! Varje individ har rätt att uttrycka sig och agera utefter sina egna inre övertygelser om vad de känner är rätt och riktigt att göra och det är nödvändigt för alla att börja respektera varandra, oberoende av vilken skillnaden i deras åsikter och övertygelser kan vara. Var och en har rätten till den fria viljans val, för ni lever på en planet av fri vilja och detta är vad det innebär att leva på en planet av fri vilja!

Det är varje individs rättighet att få tillgång till sin inre suveränitet och att använda sin Gudomliga visdom och kunskap för att göra val enligt den fria viljan, angående det som man känner att är rätt och riktigt att göra. På grund av att åsikterna varierar, betyder det inte att de som ni inte delar åsikt med skulle betyda mindre än ni – allt detta innebär att de går i en annan takt, allt detta betyder att de har tagit sig tiden att gå inombords och välja det som de tror är rätt beslut att ta.

Dessa nuvarande tider handlar alla om att ni ska välja att följa er egen stjärna, att vandra i glädje, att göra de saker som ger er glädje, som ger er lycka. Det krävs inte att ni behöver den yttre världen för att diktera för er vad som skulle kunna ge denna glädje till er, allting finns inom er och har alltid funnits inom er – för det är var det Gudomliga bor – inom er! Det som ni tänker på, agerar på och talar om, påverkar det kollektiva medvetandet så att de som väljer fred, de som väljer att följa sitt eget äkta jag – inte blir påverkade av dem som försöker förödmjuka er, för att ni inte har samma perspektiv på allt som sker på er planet vid den här tiden.

Var medvetna om att ni lyssnar till era egna hjärtans rådgivning och det är alltid bra. Vi säger till er, Älskade Ni, även detta kommer att passera. Det är en egenskap i världens förhållanden att fortlöpa, det är mänsklighetens natur att vänja sig, anpassa sig och acceptera. Snart kommer ett nytt perspektiv, en större och djupare förståelse och insikt om allt som under dessa tider håller på att ske. Ha tålamod; uttryck er vänlighet och goodwill till varandra. Ingenting har förändrats gällande godheten inom människorna, ingenting är annorlunda. Alla är likvärdiga och har alltid varit likvärdiga – det förekommer ingen uppdelning inom enhetsmedvetandet.

Vi ber er att fortsätta stå i ert Ljus, att observera och reflektera ert inre Ljus, er inre godhet, den frid och goodwill som ni har gentemot alla. Detta är vad ni sedan lägger till det kollektiva medvetandet i fred, stillhet och ro; detta är den energi som NI lägger till det kollektiva medvetandet och detta är det som är allra viktigast under dessa förändringstider. Håll utkik, observera och ta lärdom, det finns mycket som vecklar ut sig och som är fantastiskt och mirakulöst, håll utkik efter dessa saker, Kära Ni!

Till nästa vecka . . .

JAG ÄR Hilarion.

 

 

 

 

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

 

 

The Hilarion Connection©, Book One available here  

 

 

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her and the same applies to the publishing of her articles in a magazine. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

 

 

www.therainbowscribe.com

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...