Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 2 Juni, 2018

Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 2 Juni, 2018

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket.

Gudomlig kärlek vill cirkulera genom hela universum. Den vill flöda till er och igenom er och in i varje del av era liv.

Den vill hjälpa er att finna perfekt hälsa och välmående, och vackra relationer. Den vill försiktigt leda er ifrån det som smärtar till det som expanderar. Det gudomliga lever i alla skapelser, kära ni, lika säkert som att havet lever i varje våg. Den önskar harmoni inom, och det betyder att den önskar harmoni i era liv.

Ni gjordes till Skaparens ”avbild och likhet”, inte när det gäller utseende, utan snarare i egenskap av ert innersta väsen. Skaparen är oändlig kärlek och potential och har ingen form utanför sin egen skapelse. Ni är det Gudomligas ”slöja”…kan ni föreställa er det? Inom er lever kraften som skapar universum. Inom er lever potentialen att observera och erkänna varje möjlig verklighet som ni önskar uppleva och därigenom uppleva den. Inom er finns förmågan att tillåta skaparen att glädjas åt sin skapelse…eller att neka den detta.

All smärta, alla problem och all förnimmelse av brist härrör från att begränsa flödet av kärlek som vill flöda till och igenom er.

Ni blockerar inandningen av Gudomlig kärlek när ni kritiserar eller förminskar er själva, behandlar er själva med mindre än värdighet och respekt. Ni blockerar kärlek när ni försummar era kroppar, sinnen och själar. Ni blockerar inandningen av kärlek när ni ser på er själva som ”mindre än” någon annan aspekt av skapelsen, eller när ni glömmer upprätta hälsosamma gränser.

Ni blockerar utandningen av kärlek när ni dömer och kritiserar, hatar och är rädda för andra, när ni vägrar förlåta, släppa taget och låta leva.

Kära ni, om ni blockerar flödet av kärlek är ni inte dåliga människor…Ni är bara under tillväxt. Varje själ på planeten jorden lär sig att öppna upp till och dela denna ström av kärlek som vill cirkulera i universum. Ni har alltid varit och kommer alltid att vara inget mindre än källan som har tagit form i en unik och vacker själ. Men er upplevelse av detta kommer att vara begränsad tills ni äntligen lär er att låta kärleken flöda.

Behandla er själva med kärleksfull vänlighet. Det gudomliga lever inom er. Behandla andra med vänlighet och om deras beteende inte garanterar uppmärksamhet eller är ovänligt, så bara dra dig undan från antingen situationen eller konversationen eller energin av ovänlighet.

Ni behöver aldrig ”rättfärdiga mörkret” med er uppmärksamhet. Ni kan i stället välja att älska ljuset inom alla varelser. Ni kan sätta kärleksfulla gränser och dra er undan med er energi från de som inte hedrar den. Alla själar, oavsett hur förlorade de är, gör så gott de kan i varje stund. Ni också.

Andas, kära ni, djupt. Känn det gudomligas kärlek flöda in i er och föra med sig energin av allt det som ni önskar eller behöver. Andas ut och släpp ut kärleken i universum. Välsigne er och er tjänst. Ni har just tillåtit Källan att andas djupare genom skapelsen.

Gud välsigne er! Vi älskar er så väldigt mycket.

– Änglarna

 

Översättare Veronica

 

Du gillar kanske också...